Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 2 juli 2013

Sheldan Nidle - 2 juli 2013

12 Ben, 1 Kumku, 9 Eb

Selamat Balik! Vi kommer med mycket att berätta för er. Just nu pågår ett utbyte av juridiska handlingar, vilka banar väg för de slutgiltiga skiftena. De sanktionerar de olika välståndsprogrammen, vilka helt finansieras av Drak- familjerna. Det bemyndigar även Quan Yin och Saint Germain att underteckna utbetalningarna till var och en av deras världsomfattande stiftelser. De personer som utgör styrelsen i dessa internationella fondstiftelser är likaledes fördjupade i dessa komplexa underteckningsrutiner. Samtidigt försätter alla organisationer som inrättats för att fördela dessa medel sina regionala förvaltare i beredskap eftersom tiden alla längtat efter snabbt närmar sig. Denna slutgiltiga febrila aktivitet har en mycket speciell uppsättning lagliga protokoll att tacka för sin legitimitet och dess genomförande vid den här tiden möjliggörs delvis tack vare att Styrelsen för Första Kontakt skarpsinnigt använt det vi kallar det galaktiska alternativet. Detta är helt enkelt makten bakom Ljuset för att få saker och ting gjorda. Det har låtit gynnsamma lagliga beslut avkunnas i hemlighet och dessa är nu redo att föra vår långa resa till ett högst fantastiskt ögonblick av manifestation!

Allteftersom allt detta går obevekligt framåt övervakar vi den mörka kabalens många projekt. Hittills har vi kunnat neutralisera de skadliga effekterna av de globala chemtrails, som det mörka har spridit in i atmosfären under ungefär ett decennium. Denna pågående härjning har allvarligt stört den naturliga balansen i er atmosfär och spridit farsoter och sjukdom över hela världen. Den hotar att utlösa en stor utrotningscykel, som decimerar mänskligheten liksom hela planetens ekologiska sfär. Våra motåtgärder inom det här området förbereder grunden inför tiden efter avslöjandet (disclosure), när vår teknologi tryggt kan återställa Gaias atmosfär, oceaner och landmassor till det tillstånd och den balans som rådde strax efter andra världskriget, i slutet av 1945. Den här punkten med jordisk balans kan flyttas på. Den är helt enkelt en startpunkt som slutligen behöver flyttas "tillbaka" till en ännu mer ursprunglig tidpunkt, för över 2500 år sedan. Detta är den punkt som vi tillsammans ska arbeta mot så snart vi börjat distribuera en del av vår teknologi bland er.

Så snart er övergångsregering gör sina första tillkännagivanden har vi för avsikt att övervaka den här teknologiska fördelningen, och göra det som är nödvändigt för att säkerställa att de många regeringsprogrammen lanseras med framgång. Detta kommer i första hand att vara vår fokusering innan disclosure. Vårt heliga uppdrag är att göra allt som bedöms avgörande för att förflytta er mot fullt medvetande, - det är därför vi är här. Våra samarbetsteam och deras personal från Agartha arbetar flitigt för att driva bort det mörka från makten. Ni kan se att mycket maktmissbruk fortfarande pågår i alla världens hörn, och fastän detta är irriterande för oss verkar vi fullt enligt de påbud som lagts ut för oss i Himlens gudomliga plan. Var så säkra, uttrycken för den mörka kabalens arrogans kommer mycket snart att omvandlas. Vi har bevittnat de lagliga domstolsutslag som er nya regering kommer att använda för att förändra många av dessa orättvisor. Och snart därefter kommer ytterligare stora sinnesförändringar (changes of heart) att ske när de Uppstigna Mästarna börjar sin nya undervisning runtom i världen. Detta kommer att skapa en stor attitydförändring inom alla era samhällsstrukturer. Faktiskt kommer sanningen om så många saker att komma fram i Ljuset och förändra uppfattningarna bland många människor.

Den stund ni alla har väntat på är här: slutet på det mörkas strypgrepp på er värld och era liv! Var och en av er vet på ett högre plan att detta stora, förutsagda skifte nu är redo att ske. Vår flotta har under en mycket lång tid tvingats till att se på och bara på ett mycket långsamt men medvetet sätt kunnat genomföra det som varit till hjälp för er i er sak. Vi är mycket glada över att en period med ett mer direkt agerande kommer! Våra sambandsteam ser tydligt att det mörkas grepp sviktar, och de resurser som det en gång hade, då det alltid fanns någon som löd deras minsta vink, krymper snabbt. Dessa motgångar får hjälp på traven genom våra egna handlingar och det är vår bestämda avsikt att se regeringsskiften slutföras med framgång. Det är dags för Ljuset att ta tillbaka den här världen och se till att ni snabbt och enkelt återgår till ert naturliga, fullt medvetna tillstånd. Detta skede av operationen börjar nu, och vi hoppas kunna slutföra processen under drygt ett år. För detta ändamål tillkännager vi i glädje vårt fulla och orubbliga fokus!

Välsignelser till er alla! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi återvänder för att leverera ett speciellt budskap! Er värld befinner sig i slutskedet av en övergång från mörker till Ljus. För nästan 13.000 år sedan sjönk Atlantis under vågorna på grund av sina egna arroganta felberäkningar. Dess befolkning evakuerades till en planet som kretsar kring en stjärna inom stjärnbilden Centaurus, kallad Hagar, eller Beta Centauri, av våra astronomer. Centaurerna kallar den Agena. Dessa evakuerade från Atlantis visste om att de få överlevande från den där vattenkatastrofen skulle bli våra förfäder. Dessa "fallna" människor började en lång, mödosam resa som till sist innebar att se sina ”underbarn” äntligen återvända till fullt medvetande. Vi har vakat över dessa generationer av vandrare och bevittnat hur Anunnaki fått tillfällig kontroll över Jordens yta. Det var detta som ledde till att vår hemvärld delades upp i två separata världar. Vår heliga uppgift genom tidsåldrarna var att vägleda er och se till att Himlens påbud rättfärdigt följdes.

För några hundra år sedan tillät äntligen det mörka att en liten mängd primitiv teknologi fick se dagens ljus på er världs yta. Anunnaki var noga med att försäkra sig om att utvecklingen som följde användningen av denna skadliga teknologi gick långsamt och åtföljdes av mycket smärta och lidande för Gaia och våra förfäder. Vi gjorde vad vi kunde för att hjälpa, för att bota, och för att ge moraliska råd till alla berörda. Vi lade märke till hur Himlen långsamt introducerade Själar till Gaia som växte upp för att använda sina förmågor och resurser till att hjälpa oss med att distribuera levebröd och andra välbehövliga resurser till dem vars fattigdom och smärta var mest akut. Vi välsignar våra medarbetare och ber att alla snart hedrar detta goda arbete. Nu kommer den tid när vi öppet kan tala till er om det vi bevittnat och som utspelats under de senaste 13 årtusendena.

Vi har sett Anunnaki skapa en värld av okunnighet, ändlösa stridigheter och fattigdom. Rikedom användes för att orsaka bitterhet och separation, och var främst förunnat en särskild grupp hantlangare eller gunstlingar som styrde allt och som visade otrolig grymhet och världsomfattande omoral. Sådan laglöshet ska upphöra, och detta kommer att tillåta det stora skiftet som påbjudits av Himlen att ske som planerat. Då kan vi öppet förklara för er om de senaste mörka tiderna och förbereda er inför er återgång till fullt medvetande. Som Uppstigna Mästare har vi skapat ett heligt nätverk som ska ge er ett universellt välstånd som är kopplat till er suveränitet. Den andra sidan av myntet är friheten, och denna förenar er med era sedan länge förlorade familjer från Inre Jorden, Himlen, och rymden. Hosianna till Himlen och för er Befrielse! Halleluja! Halleluja!

Idag talade vi om den utveckling som sker på er världs yta. Det är dags för den stora övergången till det Ljus som proklamerats av Himlen, och vi kommer bara för att uppfylla dessa påbud och för att föra er alla hem till fullt medvetande. Er frihet och allas ert fullständiga erkännande av er heliga, personliga suveränitet finns inom räckhåll! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge