Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 6 augusti 2013

Sheldan Nidle - 6 augusti 2013

8 Lamat, 11 Pop, 10 Caban

Dratzo! Vi återkommer med mer att samtala med er om! Under slutet av ert gregorianska år 2012 sköljde en stor mängd himmelskt Ljus ner över er värld, och nu, den 29 juli i år, tillfördes er värld den tredubbla mängden med hjälp av den speciella astrologiska konstellationen vid detta datum. Detta sätter igång energierna för det som är på väg att ske. Det mörkas långa järngrepp om er älskade planet är till ända, och det är dags för er att glädjas och dags för de förändringar som officiellt flyttar över er verklighet till Ljuset. Den första handlingen i denna kavalkad av händelser är, naturligtvis, frisläppandet av de olika fonder som markerar övergången av er jords monetära system från oärliga fiat-valutor, som så lätt faller offer för ohämmad spekulation, till dem som stöds av ädla metaller. Dessa nya värdesäkrade valutor kommer att utlösa en global revalvering, och den första av dessa valutor är faktiskt färdig att distribueras. Dessutom, är även de inledande omgångarna av välståndsutbetalningarna redo att lanseras. Dessa finansiella förändringar kommer effektivt att driva bort de gamla intressena från makten och tillåta installationen av ett lagligt grundat styre. Som ni vet är detta bara de inledande åtgärderna inför det som komma skall.

Uppkomsten av ert nya finans-och banksystem kommer att föra med sig allmän skuldavskrivning och kort därefter, avslöjandet om vår välvilliga närvaro. Er nya regering kommer att göra det möjligt för oss att bli formellt kända för er. Vi har då för avsikt att göra en rad tillkännagivanden och informera er alla om de kommande masslandningarna och presenterar er för era Uppstigna Mästare, vilka är redo att påbörja sin heliga undervisning över hela världen. Den här utvecklingen kommer att innebära en massiv förändring av synen på ert globala samhälle, och omvandla den nuvarande aggressiva konkurrensen mellan era nationer till ett vänskapligt samarbete. Oundvikligen kommer det som de Uppstigna Mästarna och vi har att berätta för er att vända er verklighet upp och ner! De lögner och manipulationer som ni under eoner har matats med av det mörka kommer helt att exponeras och omvandlas allteftersom de Uppstigna Mästarna placerar sanningen framför er. Medan den här nya Sanningens värld tar form, kommer de gamla förvridna levnadssätten och uppfattningarna att rätas ut till en hälsosam och kärleksfull förståelse och acceptans inför resans nästa fas: att möta era individuella galaktiska mentorer.

Så snart masslandningarna sker kommer era mentorer att presenteras för er. I detta ögonblick, kan en fullständig och öppen dialog mellan oss äntligen ta sin början. Som ni kan föreställa er kommer vi att ha mycket att säga till varandra. Det dominerande ämnet kommer snabbt att bli er återgång till fullt medvetande, eftersom detta är den främsta anledningen till vår närvaro här. Det kommer att bli så mycket för er att ta till er och ni kommer att behöva tid för att smälta all den nya informationen. Ni kommer att behöva lära er att inte tänka med ert sinne, utan med ert hjärta, den plats där sanningen kan kännas. Den här sista fasen av er resa till fullt medvetande kräver att ni helt förändrar det sätt som ni tänker och känner på, och återigen helt anammar hur ni ser på er själva, både andligt och känslomässigt. Det kommer att bli en stor utmaning som vi vet att ni kan klara av medan ni gräver djupt inom er för att plocka fram Kärleken som är ert innersta väsen. Så snart ni utnyttjar den här Kärlekens Källa inom er kommer den att kollektivt driva er mot era många kommande triumfer, och när den stunden kommer, kommer ni att vara mer än redo och villiga att omfamna er metamorfos till fullt medvetande medan ni kliver in i er individuella Levande LjusKammare. Som Ljusvarelser kommer ni sedan att ansluta er till oss för att i glädje ta på er ert gudomliga tjänande gentemot det fysiska och, mest av allt, tjänandet till Skaparen.

Så snart det börjar kommer saker och ting att röra sig snabbt. Er påtvingade karantän från fullt medvetande kommer att få ett slut och en välkommen-hem ceremoni kommer att äga rum, där ni återigen allierar er med era andliga familjer och rymdfamiljer. Medan ni återförenar er med dem som troget representerar era förfäder kommer denna storslagna återförening att öppna upp er för tillgången till Inre Jorden. Deras historia kommer inte längre att förvrängas till "myter", utan kommer att bli en levande saga som skildrar ert ursprung och varför ni finns här. När ni har tagit till er allt detta kommer ni att bli hela igen och kan effektivt utföra era livskontrakt. Genom att ni bygger er stjärnnation kommer dörrarna att slås upp, inte bara till de andra vattenvärldarna i det här solsystemet, utan även till avlägsna delar av den här galaxen, och utgöra en del i ert gudomliga tjänande till det fysiska. Ni kommer att välkomnas av andra förnimmande varelser och hjälpa dem med att uppnå fullt medvetande, precis som ni gjort. Ni kommer faktiskt vara mycket avgörande i er hjälp att skapa en ny hemgalax för oss alla! Detta är den bästa av tider! En tid för storslagna äventyr och för utforskning medan vi tillsammans manifesterar Skaparens gudomliga plan.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er med färska nyheter! De energier som sänts till denna välsignade Ljussfär närmar sig sin topp, och de talrika effekterna av den här stora Ljusökningen håller på att bli tydliga. Det mörka har förlorat kampen för sin överlevnad och vi förbereder den omfattande undervisningen som vi kommer att ge er. Var och en av oss kommer att visa er den visdom som ni kommer att behöva för att fortsätta att höja era medvetandenivåer. Dessa moraliska kompasser kommer att vägleda er medan ni kommer allt närmare den dag då ni äntligen är redo för er individuella Levande Ljuskammare. Vi kommer att finnas vid er sida varje steg på vägen medan ni gör denna mirakulösa omvandling, och efter er utbildning i det fulla medvetandets etikett kommer det att bli vårt pågående uppdrag att övervaka och vägleda er om karaktären i ert gudomliga tjänande till Himlen. I själva verket är dessa aspekter som vi beskriver bara en del av vårt tjänande till Gaia och till var och en av er medan en helt ny epok för mänskligheten kommer till stånd. Halleluja! Halleluja!

Vår roll i det här uppdraget är att vaka över mänskligheten och ge moralisk vägledning. Vi svarar på de rop på hjälp som ges ut från det mänskliga kollektivet. Vi lindrar era svåra sår och sänder ut budskap för mänsklighetens frälsning. Nu ingår det i våra uppgifter att framgångsrikt förflytta er alla till en värld med stigande medvetande, där ni kan bli medvetna om ert andliga hjärtcentrum. Vi ser med glädje hur nyttan av att dessa aktiviteter slår rot, och när Himlen nu använder sina enorma energier till att omvandla er verklighet till Ljus, ger detta våra budskap och vår hjälp till er mer trovärdighet. Nu är en tid med stigande andlighet och den tid vi länge väntat på. Just nu är vi sysselsatta med att avsluta det mörkas långa tyranni så att det nya finansiella systemet och det nya regeringssättet fullständigt kan inledas och vi kan i glädje genomföra våra välståndsplaner tillsammans och skapa en allmän världsomspännande fröjdetid. En ny epok har anlänt!

Den nya epoken för mänskligheten kommer att omfatta en återförening med era bröder i rymden, med Inre Jorden, och en återförening i Anden. Det blir väldigt tydligt att ni aldrig varit ensamma! Ni är en del i en av de stora mänskliga livskedjorna genom vilka Skaparen sprider ut liv över denna nästan oändliga rymd som kallas det fysiska. Här finns även miljarder icke-fysiska varelser. Inom denna väldighet bestående av högt förnimmande liv lever vi och vistas i Kärlek och i Ljus. Nu kommer vi såsom fullt medvetna Varelser för att i glädje genomföra den gudomliga planen för det fysiska. Vi åtog oss frivilligt att utföra dessa uppgifter, vilka ger oss stor glädje eftersom de uppfyller vårt hjärtas djupa längtan. Alla känner vår stora kärlek medan vi välvilligt samverkar med varandra. Våra liv är fyllda med himmelsk salighet, och varje dag får vi hedersutmärkelser för det vi åstadkommer. Detta är verkligen ett högst underbart sätt att leva, och ett liv som vi längtar efter att dela med er!
Idag gick vi igenom en del av den senaste utvecklingen och vad vår framtid innehåller. Vi kommer till er värld för att ge er det fulla medvetandets stora gåva och den glädje som detta ger hela det fysiska. Ni kommer att välkomnas in i detta tillstånd av lycksalighet, inte bara av oss utan av hela Skapelsen! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge