Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 30 juni 2015

Sheldan Nidle - 30 juni 2015

12 Imix, 19 Kayab, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer och har med oss en del goda nyheter för alla! Under de senaste månaderna har en process ägt rum, som kommer att leda oss till att upptäcka hur vi bäst kan leverera era välsignelser till er. Efter andra världskrigets slut återupptog den mörka kabalen sina obegränsade leveranser av pengar runt den här världen. Detta system förändrades kraftigt av USA under det senaste decenniet. Hinder infördes varigenom det amerikanska finansdepartementet och USA:s säkerhetspolis kontrollerade flödet av alla penningflöden. Tills ett nyare överföringssystem kom i funktion blev det då nödvändigt att utveckla ett sätt att föra över stora summor valutor genom detta system. Vi använder nu vårt inflytande internationellt för att framgångsrikt genomföra vår första provkörning. Detta markerar starten på en process som avser att vara en nödvändig och tillfällig övergångslösning. Vi räknar därför med att en del häpnadsväckande nyheter blir kända allteftersom dessa humanitära fonder tar sig fram till de första mottagarna. Detta blir början på en dominoeffekt, som för med sig att en ny stor omfattning fonder destineras till Nordamerika och till dem som länge har väntat på sina välsignelser.

Den här processen får hjälp av framväxten av nya utvecklings- och investmentbanker som i slutändan ger löfte om att ersätta IMF (Internationella Valutafonden) och det betungande "SWIFT"- systemet. Denna utveckling väntas inom kort leda till ny regering i Nordamerika och runt om i världen. Den här processen kommer även att leda till en global förändring som ger er en valuta baserad på ädelmetaller och till fred och globalt välstånd. Detta kommer att kopplas till en global skuldavskrivning. När detta blir infört kommer det nuvarande systemet med skuldslaveri att till sist få sitt slut och ersättas med en ny valutareserv som är rättvist värderad. Detta är ett av många steg som kommer att befria er värld och få slut på en decennier lång UFO-mörkläggning. Den här processen kommer även att låta er få en del värdefull information genom era Uppstigna Mästare, och tillåta avslöjandet av era kusiner i Inre Jorden. Detta kan sedan ge oss tillåtelse att påbörja den sista delen av en komplex operation, som har tagit oss över två årtionden att slutföra.

När vi anlände i början av 1990-talet, trodde vi först att det här uppdraget skulle ta ungefär ett decennium att slutföra. Anunnaki försäkrade oss om att deras tidigare hantlangare insåg att Himlen hade en start-tidpunkt i början av september 2001 för en mycket komplex regeringsförändring, som skulle sammanfalla med starten på ett globalt välstånd. Den här processen gick snett när den amerikanska de facto-regeringen gick till motangrepp. Detta förändrade vår tidplan och orsakade en hel uppsättning nya dekret som skulle genomföras. Dessa avskyvärda skurkar hade visat sig helt opålitliga och ägnade sig åt att använda sina återstående befogenheter till att försena både NESARA och omfördelningen av världens rikedomar. Vi inrättade sekundära scenarier och frågade våra allierade hur många av deras planer som fortfarande inkluderade kabalen. Utmattningscykeln för dessa skurkar sattes i verket. Vi var i händerna på dessa allierade och på det Himlen påbjöd vad beträffar vårt första kontakt-uppdrag. Det har tagit över ett decennium att komma till den nuvarande positionen. Den mörka kabalen målade in sig i ett hörn. Slutet för dessa vidriga skurkar är nära förestående.

Ni befinner er nu på randen till den tid, då ett antal saker kommer att ske. Våra jordallierade avslutar nu projekt som gör revalveringen (RV) och återställningen av världens valutor (GCR) genomförda och klara. Dessutom, när den första uppsättningen tester av fondöverföringar är klara, kommer välståndspaketen och bötes- och straffpengarna att släppas. Detta kommer att leda till ett nytt regeringssätt och återgång till en sann laglig regering liksom till slutet på illegala inkomstskatter (Övers.anm:.Gäller USA i första hand.) Det kommer även att signalera skuldslaveriets formella kriminalisering och, inom ett antal månader, slutet på hela det monetära systemet. Mänskligheten på ytan är förutbestämd att få slut på sitt beroende av jordbruk och tillverkning. Inom en mycket nära framtid kommer Gaia återigen att tillåtas bli Universums barn, så som hon var när era förfäder landade här för nästan 900.000 år sedan. Ni var fullt medvetna när atlantiderna så förrädiskt förstörde kontinenten Lemurien. Detta skedde i början på det Stora Galaktiska Året, vilket precis har avslutats. Under detta nya stora galaktiska år, ska ni återgå till fullt medvetande och sedan uppnå ert öde med Himlens fulla och välvilliga välsignelser.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i glädje! Det mörka, som så länge har styrt den här världen håller på att tona bort. Överallt är dess representanter på knä. Fiat-pengarnas tidsålder håller på att ta slut i och med återkomsten av en global guldmyntfot. Den här operationen låter oss börja planera när vi kan börja ett antal viktiga lektioner om religioner och moral. Den här världen är i stort behov av att förstå religionens gemensamma grund och hur man bäst ska läka sår från påstådda skillnader vilka har orsakat att kaos härskar. Vi behöver alla koncentrera oss på Kärlekens kraft och på behovet av att läka våra förmodade känslor av avsky. Krigets tid är över. Detta är en tid för fred och enighet! När du går igenom ceremonin som gör dig till en Uppstigen Mästare, lär du dig att du behöver tid för att ta emot en del universella sanningar. Vi kallar detta en slags "ungdomsgård" (boot camp) där vi får lära oss grunderna för Kärlek och Ljus i den här världen. Den här undervisningen tjänar oss väl när vi genomför vårt gudomliga tjänande.

Det sätt på vilket du präglats i den här världen måste tvättas bort och en ny uppsättning gemensamma värderingar betonas. De lektioner som vi har för avsikt att hålla i kommer att spegla detta. Men mer kommer också att förklaras. Mänskligheten har en stor inre Kärlek till varandra. Det är traditioner och händelser som man varit med om som förändrar er. Vi inser detta när vi rör oss mellan kulturer. Många av er har fått lära sig att ta emot oss på ett visst sätt. Andra är helt obekanta med oss. Vi befinner oss i ett gudomligt tjänande och använder era trosuppfattningar för att ge exempel, som kan förflytta er mot Kärlek och till en mer positiv syn på livet. Den här tiden är svår för er, eftersom en stor övergång är på gång. Vårt tjänande innebär att inge hopp och förmedla ett sätt att inrikta ert liv mot Kärlek. Detta lär er att bättre förstå era medmänniskor. Livet handlar om att förflytta sig mot Ljuset och hjälpa det mörka att tona bort från den här världen.

Våra insatser baseras på det stora medvetandeskifte som rör sig över världen. Detta skifte låter er se den här världen i ett annat ljus. De senaste två decennierna har sett skeenden, som utlovar hjälp till att föra den gudomliga planen till den här världen. Det mörka har i stort trångmål sett hur deras avskyvärda planer snabbt bleknar bort. Tiden närmar sig för en mer sund uppsättning åtgärder. Dessa kommer att låta er uppleva er Enhet. Ert ökade fokus och er förmåga att visualisera en bättre värld gör att denna övergång sker snabbare och med en lägre grad av inre förvirring. Denna händelse välkomnas mycket av Himlen och av oss! Vår uppgift är att vägleda er till en bättre kunskap om den medvetna väg, som ni reser på. Stunden för ett stort avslöjande närmar sig nu. Detta kommer att återförena er med era andliga familjer och era rymdfamiljer. Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi att informera om det som sker med er globalt. En tidsålder med välstånd och harmoni håller på att ta form. Den här tiden är därför en övergångstid. Ha tålamod och var alltid redo att hjälpa denna nya uppsättning verkligheter att triumfera och lägga grunden för en ny andlig tidsålder. Ni kommer att få träffa grundarna till era inre övertygelser och lära er mycket, som kan skapa frid i er själ! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge