Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 7 juli 2015

Sheldan Nidle - 7 juli 2015

6 Lamat, 6 Kumku, 11 Ik


Selamat Jarin! Manifestationen av det nya finansiella systemet fortsätter att göra framsteg i er värld. Det här systemet kommer att minska eller eliminera de stölder som varit vanliga i det gamla systemet. Dessutom görs ett flertal justeringar som gör penningtvätt praktiskt taget omöjlig. Öppenhet inom alla slags transaktioner kommer att bli regeln för dagen. Under de kommande veckorna förväntar vi oss att ett stort antal leveranser skall ske. Således närmar sig snabbt den tidpunkt, då ni kommer att få era välsignelser. Denna storslagna överföring av tillgångar kommer snabbt att leda till kabalens och dess många dolda medarbetares undergång. Således är en ny regering, under överinseende av NESARA inte särskilt långt borta. Dessa fakta gör att vi vet att vår period med tillkännagivanden snabbt närmar sig. Detta innebär också att de Uppstigna Mästarnas lektioner, som ni är i behov av, är i annalkande. Många av er har tålmodigt väntat på den tid som nu är kommen. Andra har då och då gett efter inför påfrestningarna med denna utdragna väntan. I vilket fall som helst, förbli positiva och var glada över det som händer runt omkring er. Tiden närmar sig för att äntligen sätta igång och börja med alla era projekt för att hjälpa mänskligheten!

För länge sedan, innan de sista två stora årscyklerna började, härskade Lemurien som den välvilliga förvaltaren av Gaia och alla hennes ekosystem. Lemurien spred först ut sig över planeten Gaia för att lugna de energier som härskade på världens yta och göra dem positiva. Sedan gick dessa hängivna själar inåt och etablerade ett inre globalt land, som på hennes språk blev Agarthas värld. Våra bosättare hade gjort Gaia till ett paradis med en inre och en yttre värld fyllda med ett oändligt antal livsformer av djur och växter. För omkring 300 000 år sedan flyttade en speciell grupp nybyggare hit från Plejaderna. Den här gruppen var en kvarleva från en hel sektion med rebeller som börjat tro sig vara medlare mellan den mörka Anchara-enheten och ett antal grupper som motsatte sig dem, och gruppen trodde sig om at kunna bli ett användbart verktyg för att sprida Ljus i den här galaxen. Denna uppfattning hade blivit något förvrängd när de först kom. I likhet med tidigare bosättare valde de till en början ett territorium på ytan där man skulle acklimatisera sig till ett liv på Gaia. Detta första skede skulle komma att pågå under en ovanligt lång period på nästan 250 000 år.

Vid den här tiden, hade det första av de senaste två stora galaktiska åren passerat. Lemuriens invånare hade vetskap om det som Himlen påbjudit och hade för avsikt att genomföra Himlens sist föreskrivna påbud. Atlantiderna kände att ett agerande låg nära, att skapa två världar, en inre värld och en värld på ytan. Atlantis öde var att härska över den på ytan. Anchara-enheten gjorde till en vana att kontakta atlantiderna och gradvis fick de dem att tro på det rättfärdiga i det de åstadkommit. Gaia manövrerades långsamt in i ett läge som tvingade henne till att sänka sina energier. Under det sista atlantiska imperiet, för över 15.000 år sedan, började ett gissel sprida sig över Gaias yta. Anchara-enheten planerade scenariot med uppkomsten av en begränsat medveten människa, liksom även med det olägliga slutet på Atlantis och dess allierade. Detta skulle leda till dessa speciella människors frigörande från sina skyddade bostäder och till skapandet av en ny grupp härskare, Anunnaki. Denna nya grupp skulle övervaka dem och vid rätt tidpunkt överge dem. Ljuset skulle då återvända och återställa dessa människor till deras naturliga tillstånd med fullt medvetande!

Vi gav er denna korta historik så att ni kan placera den nuvarande tiden i dess rätta perspektiv. Det som de Jordallierade gör är att avsluta en process, som inleddes med att Annunakis hantlangare vägrade att se Anunnakis avfärd som ett förebud om det som komma skall. Ljuset har gett stöd till dem som alltsedan andra världskrigets slut velat sätta sig emot det mörka. Tillsammans med de Uppstigna Mästarna och invånarna i Agartha, hjälpte vi denna upplysta grupp. Arbetet med denna långa kamp under decennier är nu redo att bära frukt. Den närmaste tiden kommer att se uppkomsten av ett nytt finansiellt system, ordentligt understödda valutor och en rad nya regeringar. Detta är faktiskt bara början. Framför er ligger vår ankomst, mötet med era mentorer och att ta emot era Uppstigna Mästares kloka lärdomar. Allt detta kommer på sikt att kulminera i den omvandling som kommer att ske under era tre dagar i er tilldelade KristallLjusKammare. Som det gamla ordspråket säger, "detta var den värsta av tider och den bästa av tider." Se i stor förväntan fram emot en högst förunderlig framtid för den här världen, och för er!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer och har med oss många välsignelser till er! Ni har hjälpt oss mycket genom de underbara positiva tankar som ni dagligen gett oss. Vi är mycket tacksamma för denna mycket generösa dusch av tillgivenhet. Allteftersom ni växer i medvetande lär ni er hur universum fungerar. När tanken fokuseras på rätt sätt hjälper positiv tillgivenhet för att skingra det mörka. Vi har använt era välsignelser för att fokusera på den förändring som den här världen är i stort behov av. Tillsammans kan vi fortsätta att göra oss av med det mörker som fortfarande genomsyrar den här världen. En av de saker som vi gemensamt har fokuserat på är det finansiella systemets förändring. Era energier stöder och medverkar för närvarande, nu när den mörka kabalens system med globala skuldhärvor är under nermontering. Våra medarbetare är nästan färdiga med att manifestera detta nya system. Det kommer inom kort online. Denna enda händelse kommer att möjliggöra och införa nya regeringar och fråntagandet av rättigheterna för en mycket bedräglig uppsättning internationella bankkarteller. Detta kan, i sig, förändra världen!

Vi ber att ni fortsätter att se inåt och vara redo att acceptera en del nya paradigmer. När vi först blev odödliga lärde vi oss det som var och en av oss var positivt kapabla till. Inom varje själ finns ett stort "hjärta" som bryr sig. Det är denna potential vi talar om. Alltsedan ni föddes har er verklighet avstått från att be er använda denna dolda uppsättning potentialer. Vi önskar djupt att var och en av er söker upp dessa dolda förmågor och kollektivt använder dem för att hjälpa mänskligheten. Allteftersom medvetandegraden växer inom dig, sök upp din nyfunna potential och lär dig hur du bäst använder den för att öka det positiva inom mänskligheten. Ni är en grupp djupt omtänksamma individer. Undersök ömsesidigt hur ni bäst kan använda er inre potential för att hitta en snabbare väg längs denna långa och slingrande väg mot fullt medvetande. Låt oss tillsammans visa Himlen att vi på allvar vill ta på oss denna barmhärtiga mantel.

Ni är en mycket unik, välvillig grupp inom en kärleksfull mänsklighet. Ändå finns det fortfarande många bland er som vill söka våld och fortsätta de gamla, mörka vägarna. Återigen, använd ditt växande medvetande till att lägga dem i ditt sinnes hjärta och starta en process för att reformera dem. Låt oss gemensamt presentera en ny rad icke-vålds- och kärleksfulla beteenden för dem. Mirakler som dessa har fungerat i det förflutna och genom att göra detta kan vi på allvar omvandla en mängd av dessa mörka personer till Ljuset. Var medvetna om era förmågor och ta tag i denna kraft till att uttrycka er kärlek till Gaia och till hela mänskligheten. Denna stora reservoar av Kärlek och förlåtelse kan bokstavligen förflytta berg! Sålunda kan en mycket omtänksam mänsklighet förändra sin nuvarande verklighet och lägga grunden inför våra andliga familjers och rymdfamiljers ankomst. Vi befinner oss därför vid slut-randen på denna nuvarande "dåliga" tid och håller på att gå över i en verklighet fylld med Kärlek, Ljus och välstånd. Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi rapportera om det som verkligen sker runt omkring oss. Tiden för den nya verkligheten har börjat. Ta er tid att andas in detta underverk och gör er redo inför ankomsten av dem som ni inte har upplevt på en mycket lång tid. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge