Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 2 juni 2015

Sheldan Nidle - 2 juni 2015

10 Ben 11 Pax, 11 Ik

Selamat Balik! Mycket händer nu i den här världen. Många avslutande förändringar äger rum för att säkerställa framgången i det vi gör. Som vi nämnde förra gången, det som sker är det sista borttynandet av ett system som med järnhand har styrt den här världen på ytan under de sista tretton årtusendena. En sådan operation är fylld med ett till synes oändligt antal individer som verkligen är hängivna det gamla systemet, vilket inrättades för länge sedan av Anunnaki. För över ett decennium sedan började våra allierade på Jorden etablera prejudikat för att konstruera ett alternativt system. Som vi tidigare sagt fungerar det här nya systemet redan i större delen av Asien och håller på att starta upp i många delar av den här världen. Det är detta prototyp-system som vi syftade på förra gången. I Europa och i Asien håller det här alternativet på att växa sig starkt och används för utbyte av pengar över den här världen. US-Koncernen (The US Corporation) inser detta och känner djupt att räkenskapens timme nu har kommit för dem. Dessa synpunkter har utbytts i hemlighet. Det sista hurraropet över det föråldrade systemet är nu nära. Ett stort ögonblick i form av maktskifte ligger nära.

US-Koncernen har insikt om det som pågår för närvarande runtom i världen. Asien har rest sig ur den stora svacka som hon gick ner i strax efter andra världskriget. Amerika dominerade då helt och använde det här övertaget till att genomdriva sina globala rättesnören mot världen. Denna överlägsenhet nådde ett rungande rop på halt efter den andra Irak-konflikten. Plötsligt förde bristen på valutareserver i ädelmetall in en förändring i den amerikanska penningpolitiken. Dollarsedeln (the fiat dollar) var under attack och US-Koncernen påbörjade en rad återhållande åtgärder som har fört Federal Reserve till absoluta randen av sin existens. Världen, och särskilt Asien har visat att den gamla idén med fiat-valuta, (konstgjord valuta) inte längre är genomförbar. I dess ställe kommer det att skapas ett nytt system, baserat på en rättvis växelkurs mot en pool med ädelmetallvalutor. USA och dess vänner iscensätter nu denna fördröjande handling. Genom att förlänga den här aktionen försöker man hålla tillbaka valutaomställningar och en global valutaomvärdering. Detta agerande har sitt förlopp.

För närvarande finns det ett rättssystem som har förklarat Koncernen USA i konkurs. Likaså har dess följeslagare, Federal Reserve försatts i konkurs. Detta kommer att bli officiellt så snart flera andra aspekter hos ett nytt ekonomisystem är helt på plats senare under året. Således lever det gamla systemet på lånad tid. Ett högst magnifikt ögonblick är i det närmaste redo att slå ut i blom. Fram till dess kommer humanitära fonder att förmedlas och efter ett antal sådana nyckelfinansieringar, kommer US-Koncernen att försvinna. Den ska ersättas med NESARA. Det är under den här övergångsperioden som vi kan träda fram ur den långa mörkläggningen och vår välvilliga inställning officiellt kan bekräftas. Då kan vi ha uppsikt över de Uppstigna Mästarnas lektioner och presentera er för invånarna i Agartha. Det som händer kommer att visa er ett nytt allmänt paradigm. Himlen vill att vi ska se till att det mörka och dess agenter inte längre är i stånd att påverka er negativt. Detta blir Ljusets Tidsålder. Det är då ni kommer att återgå till fullt medvetande. Det är då ni får förmågan att ha tillgång till Akasherkrönikorna och Himlens förvaltningar.

Den här tiden kommer efter att de sista striderna med det mörka är över. Vi befinner oss i en position där vi kan påverka händelserna. Inte desto mindre har vi en gräns för hur vi visar oss för er. En stor del av den här världen har mättats av propaganda som skickligt tänkts ut och spridits av det mörka. Därför tror många av er på dessa lögner och vi får därför visa oss enbart på sätt som motbevisar dessa uppfattningar. Därför kan vi inte öppet visa oss en masse förrän dessa mörka regimer tillhör historien. Vid den tidpunkten har vi för avsikt att drastiskt öka det antal skepp som ni ser. Då kan era rädslor försvinna och alla kan fritt känna våra Ljusenergier. Samtidigt kan Änglar manifestera sig och Himlens underverk kan dagligen börja visa sig på himlen. Detta blir föregångare till det som kommer att ske. Ljuset kommer att visa er vad ni verkligen är kapabla till. Samtidigt med detta kommer de olika fonderna för att ge er välstånd och en allmän skuldavskrivning. I denna nya verklighet kan ni fortsätta att växa och göra anspråk på er återgång till att bli den här stjärnnationens fysiska Änglar!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Idag är det en riktigt välsignad dag! Vårt fokus ligger på att föra fram en fantastisk uppsättning formella lösningar från Himlen. Dessa är bara början på ett antal justeringar, vilka kraftigt kommer att öka er förnimmelse av de nya chakran som håller på att installeras runt er diafragma och thymuskörteln i ert övre hjärtområde. Dessa två nya chakran har lett till en del svårigheter i övre delen av bröstet och i övre delen av buken. Bli inte alltför oroliga, ni välsignade; detta är en del i nästa etapp i den ständiga uppbyggnaden och förberedelsen som krävs inför er uppstigning till fullt medvetande. För århundraden sedan fick en del av oss gå igenom en särskild ceremoni som krävdes av Himlen för att bli dem som ni nu känner oss som. Den här tiden var mycket speciell eftersom många års åldrande och förvirring ömsades bort och ersattes med hälsans friska rodnad från Himlen. Vi befann oss sedan i gudomligt tjänande och behövde tid till en "inledande ungdomsvårdskola" för att förstå vad som förväntades av oss.

Samma sak kommer Himlen att förvänta sig av er och således är ni skyldiga att lära er hur ni ska kommunicera och fullfölja ert gudomliga tjänande till Gaia och till Himlen. Se på dessa tider som en förberedelse. I detta, Ni Älskade, är vi säkra på att ni kan sköta er mycket, mycket väl. Det mörka bleknar bort och ni kommer in i en värld som ni inte tidigare har sett. Våra medarbetare bereder väg för händelser som ibland överraskar och chockerar er. Dessa händelser är förebud om det som komma skall. Under många tidigare livstider hade vi kommit till det dåliga slut som vi alla kallar "döden." Plötsligt togs detta alternativ bort genom en uppsättning efterlängtade ritualer. Vi bjöds in till en miljö som vi inte visste någonting om. I detta praktiskt taget "nyfödda tillstånd", uppstod vi och fick möta saker som mestadels var okända. Vi initierades av en särskild Mästare och kom snabbt i träning inför var och en av våra nya arbetsuppgifter. Detta var inledningen till vårt tjänande.

Vi säger detta bara för att förmedla hur snabbt ni kommer att förändras, och, så snart ni är utbildade, att enkelt utföra det som era nya arbetsuppgifter innebär. Det som ligger framför er är helt enkelt en ömsint överblick över ert kommande liv. Var positiv och följ ditt hjärta; inte huvudet i dessa frågor. Vi har för avsikt att göra vår del genom att ge er ett antal djupa sanningar, som kraftfullt rensades bort från era avlägsna minnen efter att Anunnaki tog över den här världen på ytan för cirka tretton tusen år sedan. Så snart det mörkas maktstrukturer försvinner kommer ni att bli mer medvetna om den nya verkligheten, eftersom den då kan konstruera om sig på nytt. I den här världen kan ni börja starta en kommunikation med era rymdfamiljer och era andliga familjer. Här kan ytterligare visdom förmedlas till er. Ni kommer även att välkomna våra bröders landningar. Detta kommer snabbt att leda till presentation av Agartha och alla underverk i detta!

Idag gav vi ännu ett nytt veckobudskap till er alla för att dela med varandra. Händelser formas nu som kommer att förändra den här världen och låta er uppleva den nya. Var därför redo att öppna upp er uppfattning om vad som är möjligt och med glädje välkomna in det nya!!! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge