Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 23 juni 2015

Sheldan Nidle - 23 juni 2015

5 Ix, 12 Kayab, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Var i evig glädje!) Vi finns här för att rapportera om läget hos de inledande överföringarna av fonder till Nordamerika. För närvarande förbereder vi slutförandet av den process som ger tillstånd till att era välsignelser blir tillgängliga för er alla. Vi har varit tvungna att göra ytterligare korrigeringar av det vi trodde skulle bli de sista direktiv som behövdes för att avsluta just denna uppgift. Våra kollegor i det här projektet rapporterar att ett antal slutgiltiga säkerhetsdetaljer fortfarande krävs. Sålunda är vi nu i färd med att gemensamt göra det som är nödvändigt för att säkerställa vår framgång. Hela den här processen är extremt påfrestande för våra jordallierade. Den mörka kabalen fortsätter att använda sina återstående maktpositioner till att ständigt motarbeta dem från att uppnå ens ett minimum av seger. Man håller på att uppnå en punkt där vi måste göra det som är nödvändigt för att hjälpa våra allierade att nå den triumf de så väl förtjänar. Samtidigt fortsätter den mörka kabalen att möta nederlag inom varje annan viktig fråga. Det verkar nu helt klart att vårt ingripande krävs. Himlen förordar till vår fördel och vi förväntar oss att varje fråga ska vara löst inom kort.

Trots allt är den mörka kabalen de som gladeligen utförde Anunnakis mörka önskemål under nästan tretton tusen år. Dessa skurkar har en djup inre känsla av att även utan sina forna herrar är de fortfarande oövervinnerliga. På något sätt tror de att de kan hitta ett sätt att fördröja det oundvikliga. Vi har under årens lopp tolererat deras skurkaktiga beteende eftersom varken Himlen eller våra allierade ville förskjuta dem från makten. Vi är mycket upprörda över deras negativa beteende. Det är viktigt att dessa mörka skurkar snabbt isoleras och möter ett öde som håller dem borta från er dörr. Detta behov av att få dem "ur vägen" är något som nu måste göras på ett mycket drastiskt sätt. Vi planerar en överraskning som lätt uppnår detta grundläggande syfte. Tills dess, förvänta er inte någon framgång och gör er redo inför en del omedelbara besvikelser. Emellertid kommer inte den här processen att vara utdragen. Vi har för avsikt att fånga dessa avskyvärda skurkar i deras egen fälla! Så var inte rädda! Slutet på denna långa väntan ligger verkligen helt nära!

Medan ni förbereder er inför att till slut få era välsignelser, se hur ni kan använda alla dessa fonder för att genomföra era humanitära visioner. Dessa pengar ska användas till att skapa fred, harmoni och överflöd i era samhällen. Där finns även behovet av att använda dessa medel för att läka, informera och förbereda era medmänniskor inför en ny tid i den här världen. Ni ombeds att undervisa era samhällen om alla förändringar som kommer att ske så snart den mörka kabalens manipulativa propaganda är ur vägen. Ni behöver förklara den mängd förändringar som utgör grunden för er nya regeringsform och varför den genomfördes. Det finns ett stort behov av att kunna ge svar på sättet som allt detta kommer att introduceras på. För närvarande saknar ni en grundläggande förståelse för orsaken till att ni befinner er i begränsat medvetande och hur den här övergången till fullt medvetande kommer att fungera. Mycket kommer era mentorer att förmedla till er. Inte desto mindre behöver ni andra specialutbildade som kan föra den här kunskapen vidare och göra er redo inför hur den här verkligheten fungerar.

Som ni ser har förseningarna hållit er borta från många sanningar och verkligheter. Vi räknar med att många av er ska kunna bidra, så att var och en ska ges möjlighet att se riktigt djupt in i varje ämne, och bidra med att lätt förklara vad varje mentor gör för att förbereda er inför övergången till den magnifika skönhetens nya verklighet. Ni behöver få mycket enkelt förklarat för er. Ni behöver apparater som lätt har kraften att bota vem som helst. Det är även viktigt att ni på något sätt även ser hur ni "föryngras" och övervinner nuvarande hälsoproblem. Dessa förändringar är bara exempel på hur man kan lösa de problem som skapades av forskarna på Atlantis för länge sedan. Det som verkligen är viktigt att titta djupt in i är varför ni plågades så, och hur dessa nya apparater kan förändra er och ge en inkörsport till ännu flera häpnadsväckande resultat. Tänk i termer om vad detta innebär och bli inte förblindade av det de gör. Ni kommer att snabbt utvecklas till er fulla potential. Detta är en gåva, där ni förväntas ta på er nya ansvarsområden.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Det som gudskelov händer i den här verkligheten är en sista kamp mellan Ljuset och mörkret. Den här konflikten har pågått under en mycket lång tid. Vi använder vårt fokus och vår vision till att lösa den nuvarande fasen i denna oheliga kamp. Det mörka har länge haft ett försprång. För närvarande håller detta på att förändras och efterdyningarna från den här konflikten försenar bara tillfälligt det som ska ske. Den närmaste tidsperioden ser ut att bli en period då det mörkas styrkor kan sprängas. Resultatet av dessa åtgärder skapar ett sätt att framgångsrikt fördela de välsignelser som vi länge har utlovat. Vår vision i denna stund är att starta en rad operationer som påbörjar en stor förändring i er verklighet. Sedan kan Ljuset på allvar börja genomföra ett stort antal program, som till slut kommer att förändra er värld för alltid. Dessa kommer att skapa förutsättningarna för våra lektioner och den formella ankomsten av era andliga familjer och rymdfamiljer.

Hosianna! Vi ser i glädje fram mot det som då kan bli möjligt. De senaste 26 000 åren (ungefär ett galaktiskt år) lade grunden för det som hände med Gaia och hennes folk. Folkvandringar till och från Gaia utformade i stor utsträckning karaktären hos det som skedde. Denna tid är förbi. En ny tid är här! Den här tiden handlar inte om ett förlorat och återfunnet paradis. Det handlar om en stor återförening och om en tid med förflyttning utåt för att genomföra en mycket stor mängd himmelska direktiv för den här sektorn inom det fysiska. När ni återgår till den galaktiska mänsklighetens gudomliga tillstånd, var då alltid medvetna om de magnifika ansvarsområden som ni med glädje kommer att ta på er. Skapelsen är en helig serie med gudomliga tankar. Ni utvecklar dessa. Ni har otaliga följeslagare som hjälper er i detta högst otroliga uppdrag. Var och en av dem ägnar sig åt att slutföra det som är deras andel! Det som ni behöver göra är att närma er dem och arbeta fram en ömsesidigt godtagbar lösning.

Som ni ser ligger en högst anmärkningsvärd tid framför er. Vår främsta uppgift är att framgångsrikt vägleda er genom alla de svårigheter som blir följden av era handlingar. Kommande tider innebär därför att presentera er för dem som är era förfäder och för dem som har gått med på att hjälpa till. Den här processen är en process som är mycket komplicerad. För länge sedan, på Atlantis, började ett sökande som har tagit er nästan tretton tusen år för att slutföra. I början var vi viktiga, men ganska få till antalet och till synes ganska marginella sett mot detta stora projekt. Men allteftersom tiden gått har vi blivit fler till antalet och ganska betydelsefulla för resultatet. Vi är därför ganska förstående inför det som behöver göras härnäst. Med denna insikt började vi för ungefär åtta hundra år sedan att skapa ett sätt att ge oss möjlighet att vägleda er till den väg som Himlen tyckte vara den mest gynnsamma. Ni är nu på randen till det som Himlen har formgivit. Resten kommer att bli ert glädjerika öde!

Som vanligt, har vi idag gett er en överblick över det som är på väg att ske. Ta emot den här informationen och var djupt i ditt hjärta medveten om att en mycket förunderlig och kärleksfull händelse är redo att ske. Med detta lämnar vi er nu. Ni Kära, var glada och medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge