Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 30 april 2013

Sheldan Nidle - 30 april 2013

1 Oc, 18 Kank'in, 9 Eb

Selamat Balik! Vi kommer igen! Överallt skiftar er värld lugnt och stilla mot sin gudomliga förvandling. Himlen fortsätter att förbereda sig inför det heliga ögonblick då en ny verklighet skall förkunnas officiellt. Agartha förbereder sig också inför detta ögonblick genom att påminna alla sina hemliga agenter på ytan om att vara redo inför att offentligt avslöja vem de verkligen är. Alla våra sambandsteam förbereder sig likaså inför att avslöja det arbete de gör för att få er nya verklighet i existens. Vi arbetar även tillsammans med många Uppstigna Mästare för att föra ut vart och ett av deras hemliga heliga sällskap i offentligheten. Ett unikt ögonblick närmar sig då ni kommer att lära er hur det kom sig att hela er värld så snabbt kunde växla till ett nytt slags regeringssätt såväl lokalt som regionalt och nationellt. Denna övergång kommer snabbt att följas av en rad särskilda officiella tillkännagivanden, och snart därefter av anstiftandet av flera sociala tjänster som aldrig tidigare förekommit, ledda av talesmän från samma heliga sällskap. Dessa program kommer att bli er första officiella glimt av vad som komma skall. En ny verklighet ska födas som kommer att innehålla formella kungörelser om Första Kontakt och vår välvilliga närvaro.

Vi placerar för närvarande mer sambandspersonal på er värld och de kommer att arbeta nära tillsammans med invånarna i Agartha. Det är viktigt att föra fram det faktum att den geofysiska sammansättningen av er hemvärld faktiskt är mycket annorlunda än vad de flesta av er tror. Allteftersom ni tar till er dessa nya fakta och de åtföljande nya relationerna, kommer betydelsen av de heliga sällskapens verksamhet för era liv att bli mycket tydligare för er. Att börja förstå karaktären hos er verklighet och närvaron av invånarna i Agartha kan förbereda er inför det som ska följa. Vi från den Galaktiska Federationen finns här främst för att förbereda er inför er återgång till fullt medvetande, och därför är det viktigt att vår introduktion till er värld inte bara är officiell utan även sker i överensstämmelse med gudomlig lag. Ert förtroende för oss är av största vikt! Så snart vi har ert förtroende kommer vi att kunna göra scenen klar för att på alla nivåer förbereda er inför er metamorfos under tre dagar i era individuella Ljuskammare. Vi har många pedagogiska metoder som hjälp för att få er att förstå alla aspekter av vad er återgång till fullt medvetande innebär, och vi är redo att gå igenom allt med er, steg för steg, och svara på alla era frågor och tvivel.

Er återgång till fullt medvetande är något som Himlen har bemyndigat för er alla. Befolkningen på Gaias yta har alltid varit förutbestämd att återvända till detta välsignade tillstånd så snart er verklighet får klartecken att lyfta sig ur det nuvarande mörkret. Ert ovanliga begränsade tillstånd beviljades bara tillfälligt efter att Atlantis sjönk och dess fullt medvetna invånare flydde till stjärnorna. Den snabba förändringen i energins karaktär som blev resultatet på ytan tvingade Moder Jord att förändra sin vanliga verklighet. Ovanpå detta beslutade sig Anunnaki för att bosätta sig inom ert solsystem och förhandlade med Himlen om en gudomlig dispens. Detta beviljades och en tidsplan och villkoren gjordes upp för dess varaktighet. Ni utsågs sedan av era Himmelska Administratörer att bli prototyper för begränsat medvetande för att därefter få förmågan att i framtiden hjälpa Ancharas barn att också uppnå samma gudomliga tillstånd. Detta är hur ni började en lång vistelse genom skuggornas länder vilket nu har kommit till sitt förutbestämda slut.

Er återgång till fullt medvetna Varelser ger oss ett sätt att vända den här enorma galaxen mot Ljuset. Era första uppgifter i det här bemödandet kommer att bli att etablera ett pågående samarbete med Anchara Alliansens tidigare stjärn-nationer, såväl som att använda era goda tjänster för att hjälpa många fullt medvetna Varelser, som nu är Galaktiska Federationens medlemmar, att samverka i harmoni med varandra. Slutmålet här är att skapa en fullt medveten värld som avger ett mycket utsökt Ljus. Allteftersom den här nya världen tar form, kommer ni att lysa och bli mycket hedrade för att ni utför er storslagna och heliga uppgift! Er hemvärld kommer att bli ett centrum för den rörelse som redan har spridit sig till över 50 000 galaxer, och detta är bara början. Ni kommer att hyllas och era prestationer kommer att vara både Himlen och det fysiska till glädje. Ert namn kommer att förkunnas över hela det fysiska och er ärorika historia kommer att bli känd för varje varelse i Ljusets tjänst. Ni är sannerligen på väg att slungas ut i Ljuset för att skapa en högst anmärkningsvärd tid för er nya stjärn-nation.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med ett välsignat budskap om Kärlek, Ljus och Sanning! Er värld är nu på väg bort från det mörker som haft greppet om den under de sista tretton årtusendena. Under den här tiden klarade sig var och en av oss igenom de olika prövningar och vedermödor som förde oss till Uppstigningens själva portal. Så snart vi passerat denna tröskel steg vi upp i Himlens sfär och in i den absoluta glädjen, vilken är det gudomliga tjänandet. Det som är så ovanligt är, att Himlen har gett var och en av er en gudomlig dispens, ett heligt hjälpmedel för att snabbt och lätt uppnå det som tog oss så lång tid att uppnå: nämligen de för er speciellt skapade Ljuskamrarna. Detta Högst Gudomliga arbete är till för att ge er en unik väg till odödlighet. På det här sättet kan ni återvända till ett fysiskt Änglaskap och till ert viktiga tjänande för den gudomliga planen. Vi välsignar er och ropar Hosianna till den Högste för den Nåd och Barmhärtighet som visats er.

Ögonblicket är inne då Himlen kan leda er till ett heligt, fysiskt liv fullt av glädje, mirakler och välsignelser för var och en av er. Även vi förbereder oss inför vårt gudomliga tjänande, vilket innebär att förklara de felaktiga uppfattningar som det mörka prackade på er för så många tusen år sedan. Dispensen för er återgång till fullt medvetande är ytterligare en annan indikation på vilka ni verkligen skapades för att vara. Inom var och en av er sitter den gudomliga mästare som utsetts av den Högste Skaparen för att moraliskt vägleda er i Himlens och Jordens heliga sanningar. Den här inre vägledningen gavs en yttre form under ert behov av en yttre ledare, under den tid när ni föll ned i begränsat medvetande och därmed förlorade er förening med det Gudomliga. Nu är det dags för denne helige mentors uppståndelse inom er. En del kallar det Högre Jaget medan andra hänvisar till JAG ÄR-Närvaron. I båda fallen, se inom er, välsignade Hjärtan. Det ni kommer att finna är en sanningens och integritetens mästare som dag för dag kan förse er med en osviklig vägledning i alla situationer.

De kommande dagarna kommer att präglas av en rad ovanliga händelser som manifesterar er nya värld. I de här meddelandena har vi försett er med sammanhanget för att göra det möjligt för er att förstå att det som ska ske inte är någon sorts frälsning, utan en naturlig utveckling av händelser som förutsagts att leda er till ett nytt land, fyllt med välstånd och Kärlek! Alltför länge har ni vistats i en värld av lögner, misstänksamhet och utanförskap. Nu ska en helt motsatt verklighet utvecklas inför er! Tvivla inte eller var misstrogna när ni tar emot grunderna för ett naturligt liv. Er frihet och er personliga suveränitet är gudomliga gåvor som skänktes er när ni först tänktes ut. Var ännu en gång de välsignade barn som öppet tar emot den gudomliga frikostigheten, och hjälp villigt era medmänniskor när det här välståndet sprids över världen. Använd era talanger och er Kärlek för att skapa en ny värld, given till er av de Himmelska Härskarorna. En tid med stor glädje har anlänt!

Idag talade vi om det som händer runt ert jordklot. Vi påminde er också om att Första Kontakt nästan är här. Varje dag flyger vi på uppdrag runt er värld, vilket förbereder oss inför ögonblicket för våra landningar. Medan din inre Ande ger dig råd om fullt medvetande påminner vi dig också om vad vårt mentorskap kommer att förse er med. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge