Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 9 april 2013

Sheldan Nidle - 9 april 2013

6 Muluk, 17 Mac, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer igen med mer att berätta för er. Er verklighet är ytterligt nära sin stora medvetandeförändring. Er världs hemliga heliga sällskap har ingått nya allianser som ska tjäna dem på ett bra sätt så snart ert nya regeringssätt kommer till stånd. Vi har försäkringar från flera länder att så snart Himlen ger grönt ljus kan den nya verkligheten börja utan ytterligare dröjsmål. Vi fortsätter att övervaka den mörka kabalen eftersom det står klart att den här gruppen förblir fast besluten att fortsätta sin egensinniga och destruktiva inriktning att starta en utbredd militär konflikt. Detta kommer inte att tillåtas. Vi fortsätter även med att lägga till namn på interneringslistorna och övervakar noga dem som har en styrande hand bakom de pågående dumheterna med att låta ert jordklot belastas med krystade, grundlösa konfrontationer. Detta globala tillstånd kommer inom kort att vara ett minne blott, och er väg mot uppstigningen kommer att upphöra att störas eller ledas in på sidospår, vilket skett under de senaste åren. Er nya epok är oundviklig och vår formella ankomst kommer inom kort att offentliggöras. I detta syfte har vi utarbetat ett ”snabb-handlings-schema” inför vår ankomst, så vi är redo med ett ögonblicks varsel.

Den nya epoken kommer att kännetecknas av mer än bara avlägsnandet av det mörkas livsförstörande agendor, för ni kommer att erbjudas ett överflöd av ny information och sanning. De som har arbetat hårt för att etablera den globala mjuka övergången till er nya epok har redan befriat er från US Federal Reserve´s regeringstid. Denna olagliga "bank" är nu bankrutt och hålls skenbart uppe bara för att dess nya uppsyningsmän ännu inte vill pracka verkligheten på allmänheten. De har för avsikt att bara behålla denna illusion av "stabilitet" fram tills de formella förändringarna tillåts ske. Och därför övervakar vi detta knep, i medvetande om att ett helt nytt finansiellt och monetärt system finns på plats och väntar på det magiska ögonblick då Himlen ger oss det officiella klartecknet. Tills dess blir vi kvar i vårt vänteläge. Allt vi kan säga just nu är att vi befinner oss i vänteläge tills Himlen formellt påbjuder att den här andligt mörka tidsåldern är över.

Inte desto mindre är den Nya Andliga Tidsåldern här och detta innebär att det mörka i verkligheten inte längre kan "gå i spetsen för vår parad"! De inom den sista mörka kabalen vet faktiskt om att deras tid i grund och botten är ute. Den här förlängningen ska ge dem ett andrum mellan den utgående och inkommande tidsåldern. Samtidigt och utan avbrott pågår utvecklingen med att flytta er mot fullt medvetande: era väktare över er änglalika kropp och andra andliga Väsen skapar energifält och mönster som vänder er tillbaka till ert naturliga tillstånd att Vara såsom det påbjudits i Skaparens gudomliga plan. Den här planen kräver också att världen på ytan ska rehabiliteras, och detta kommer att kopplas ihop med er egen slutliga DNA-rehabilitering vilken utförs i Agartha. Både ni och Gaia rör er uppåt tillsammans. Dessutom kommer allt djur-och växtliv att skyddas av sina respektive Deva-riken vilka dagligen vårdar dem. Dessa riken kommer att flytta sina skyddslingar till särskilda holografiska miljöer för att förhindra dem från att behöva uthärda den omvälvning som är en oundviklig konsekvens av omstruktureringen av ytans värld och övergången till dess femdimensionella tillstånd. Den här dimensionella återföreningen avslutar den nuvarande dysfunktionella uppdelningen mellan världen på ytan och Inre Jorden.

Det som kommer att växa fram är en ny, fysiskt enhetlig Gaia, inte olik den för tretton tusen år sedan. Hon kommer då att kunna återställa inte bara sin egen återförenade Ande, utan även hela sitt multidimensionella solsystems Ande. Hennes rehabilitering gör det möjligt för hennes solsystem att återvända till det enhetstillstånd som existerade innan det slets isär genom det mörkas svek för cirka tretton tusen år sedan. Det tillstånd av dimensionell separation som följde kommer nu att helas genom det formella avslöjandet om er rymdfamilj, som har för avsikt att ordentligt placera den här världen på den sista delen av resan mot fullt medvetande. Den här utvecklingen planeras äga rum medan det mörkas långa herravälde till sist kommer till ett högtidligt avslut. Invånarna i Agartha har länge förutsett den här profeterade tiden och vi kommer nu också att i detalj förklara för er betydelsen av allt detta, så snart Himlens påbjudna tidpunkt infinner sig. Det som sedan följer kommer dramatiskt att påvisa vad den här underbara vändningen innebär för mänskligheten. Det kommer att bli en tid då mycket kommer att läggas fram inför er, inklusive avslöjandet av det som finns i beredskap för er!

Välsignelser till er! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med ett budskap fullt av glädje och hopp! Överallt i världen på ytan firar närvaron av Devor och Änglar, vilka är ansvariga för övergången av Gaias elementarer och djurriken. Nya arter planeras att inom kort bosätta sig i den mångfacetterade, fullt medvetna miljön på Gaias yta, så snart den återställts till sitt ursprungliga tillstånd. Naturligtvis gäller detsamma för de olika växtrikena som kommer att spegla den Inre Jordens lysande ekologiska system. Gaias nyligen återupplivade miljöer kommer att påbörja en rad skiften för att förbereda för den ljusare, klarare och mer kristallina mångfalden av liv som anstår denna mest unika och dyrbara levande glob. Hon ska återvända till det sätt att vara som hon ägde innan hennes yta nedgraderas till sitt nuvarande barbariska tredimensionella tillstånd. Effekten av hennes förvandling kommer att flöda ut genom solsystemet och där utlösa en liknande ekologisk rehabilitering: att återföra flora och fauna till Mars och Venus liksom att stimulera ett fullständigt återupprättande av den stora vatten-planeten Pax.

Våra heliga uppgifter omfattar att ge er en andlig undervisning om er högst ovanliga levande hemvärld och om hur man blir hennes huvudsakliga övervakare av landområdena. Valarna ska utvidga sina andliga influenser såsom Gaias huvudsakliga vattenväktare och tillsammans ska ni bli ett team vars syfte är att säkerställa att alla Gaias boendemiljöer når sin fulla potential. Gaia ska återförenas inom sig själv och tjäna som mall för liv såsom det kommer att existera över hela det här snart återuppståndna solsystemet. Er nya stjärn-nation kommer att ta sig an de miljöer som ursprungligen planerades för de olika dottervärldar som hon omfattar. Vi kommer för att lära er vem ni kommer att bli och för att i er ingjuta en stor kärlek och respekt för de andliga essenser som vistas djupt inom er och som ska manifesteras överallt i den här nya stjärn-nationen.

Vårt uppdrag kräver också av oss att bli formella guider för era framtida aktiviteter. Denna förbluffande vackra samling av världar kommer att bli ert framtida hem. Vi får instruktioner från Himlen om hur man utvecklar den gudomliga planen för Solen och hennes omvandlade döttrar. Detta inspirerande uppdrag kommer att bli en välsignelse för alla! De instruktioner och den utbildning ni får förbereder er inför det som förväntas av alla fullt medvetna LjusVarelser. Ni ska återförenas med en magnifik samling Andliga Hierarkier och LivsStrömmar som i Himlens namn ska förändra den här sektorn av det fysiska. Detta förbereder scenen inför de händelser som ska säkra en varaktig galaktisk fred, och ge grunden för hela galaxer att gå samman i Skaparens heliga Ljus. Dessa nya unioner kommer att utgöra grunden för att sprida Ljus över det fysiska!

Idag fokuserade vi på det som planeras för ert solsystem och hela det fysiska. De pågående förändringarna är ett förspel till en storslagen Ljusepok, särskilt för hela Moder Jords sedan länge lidande mänsklighet på ytan. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge