Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 23 april 2013

Sheldan Nidle - 23 april 2013

7 Akbal, 11 Kank'in, 9 Eb

Dratzo! Den här stunden i er historia är verkligen värdefull för er! Ni står på randen till en kaskad av händelser som helt plötsligt kommer att förändra er värld för alltid. Moder Jord befinner sig nu vid den vattendelare som vi nämnt för er tidigare och hon är på väg att slå samman sina två numera separerade världar till en. Detta stora och heliga skifte ska ske mycket snart. Den mörka kabal som styr er mörka värld på Jordens yta kan fortfarande inte tro att dess styre över världen håller på att ta slut. När allt kommer omkring finns det bara svaga tecken på att detta sker. Arresteringar görs och delar av deras inre cirklar fråntas makten, - ändå fortsätter deras styre. Vad de ännu inte har fattat är att en helt annan verklighet är mycket nära att materialiseras. På samma sätt kan de inte förstå att vi har accepterat Himlens planer på att åstadkomma er frihet. Det mörka tar våra råd och medföljande varningar med en verkligt stor "nypa salt". Men de skulle göra klokt i att lyssna på det vi säger och i viss mån förbereda sig inför sin kommande undergång. Energi sveper fram över den här världen och är på väg att få ett slut på deras eländiga skapelser. Ett nytt, alltigenom omvandlande Ljus håller på att gry och är på väg att uppsluka dessa förhärdade skeptiker.

Vår flotta står redo inför första kontakt och mängder med dolda skepp är en ständig påminnelse för det mörka att vi är närvarande och i Ljusets tjänst. Ett oräkneligt antal individer arbetar för att få en ny värld till stånd och vi finns här för att stödja dem och för att hjälpa de många Ljusarbetarna i deras heliga verk. Var och en av dem känner mycket väl till denna globala mörka kabals oändliga svek och vår uppgift är att hjälpa dem på det sätt som Himlen ger anvisningar om. Det gudomliga ögonblicket är nästan kommet för oss allesammans att rensa bort detta mörka hot från världarna på ytan. Vi ber er helt enkelt, att behålla ert tillstånd av inre glädje och inte låter besvikelse eller tvivel fördärva ert avgörande bidrag till denna gemensamma och heliga strävan. Himlen är nästan redo att utfärda den formella signalen för er världs stora omvandling och för den plötsliga uppkomsten av nya regeringar. Detta leder snabbt till tillkännagivanden, vilka görs i form av officiella utsändningar och förändrar er värld över en natt! Det nya finansiella och monetära systemet kommer att föra in ett allmänt välstånd, som kommer att driva fram stora förändringar och föra er till randen av ett fullt medvetande.

Den stora mängd Ljusarbetare som utsetts för sina korta men mycket fokuserade och aktiva provisoriska mandatperioder har en verkligt svår uppgift framför sig. Det kommer att bli nödvändigt för dem att använda sig av en mycket kreativ strategi för att övervinna den kultur av laglöshet som blivit världsomfattande inom era globala regeringar. För detta ändamål har de mycket specifika riktlinjer tillgängliga. Lagen benämnd NESARA, som hållits hemlig och ett ämne som försetts med munkavle, är en av de resurser som vi rekommenderar dem, som ska vända regeringen tillbaka till dess sanna och lagliga konstitutionella och medborgerliga rötter. Det nya styret ska avsluta skuld-slaveriet och ge er tillbaka er gudomliga, personliga suveränitet. Vi vill att dessa tappra och modiga personer inom de tillfälliga regeringarna ska veta att varje försök från det mörka att återvända kommer snabbt att blockeras. Det Gudomliga har för avsikt att använda oss som ett kraftfullt galaktiskt alternativ för att garantera förverkligandet av alla Himlens heliga påbud. Varje större verksamhet som dessa nya regeringar bedriver kommer att få stöd under förutsättning att den vidmakthåller er heliga resa till frihet, suveränitet och fullt medvetande.

Allteftersom ni växer i kunskap om er sanna historia, ert utomplanetariska ursprung och syftet bakom er gudomliga personliga suveränitet, får ni även vägledning om hur ni skapar era nya galaktiska samhällen och information om logistiken för hur ni kommer tillbaka till fullt medvetande. Mentorer från Federationen, liksom de som utsetts av Himlen, kommer att instruera er om de många aspekterna i detta annorlunda sätt att vara. Innan ni reser till Agartha kommer ni att vilja veta allt om det mirakel som sker i er Ljuskammare och varje detalj kommer att tas upp under ingående samtal mellan er och era mentorer. Mycket i den här undervisningen kommer att använda sig av våra teknologier, vilket gör att ni visuellt och mentalt kan uppleva de begrepp som vi presenterar för er. Kunskap kan förmedlas på ett sådant sätt att ert minne av de här instruktionerna behålls och finns tillgängliga för användning. Detta kommer att utgöra träningen "före" och kommer att åtföljas av den praktiska utbildningen i det fulla medvetandets etikett, vilken bara kan äga rum efter att ni blivit fullt medvetna.

Välsignelser, kära Hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er denna speciella dag med goda nyheter! Er verklighet börjar manifestera sin nya, blomstrande verklighet. De som ansvarar för världens olika förtroendeuppdrag håller på att påbörja åtgärderna för att släppa loss de enorma fonderna. Samtidigt leds de, som ska föra in ert nya regeringssätt av sina himmelska ledare till att avsluta sammanställningen av sina listor över det som de tänker åstadkomma så snart ämbetseden förestavats för dem. På den himmelska fronten närmar sig denna magiska händelse sin manifestation, den som förebådar dessa underbara förändringar i styret! Vi ber också våra hemliga heliga sällskap att rikta sina speciella böner och ritualer mot dessa avslutande ögonblick. Ni befinner er nästan vid den punkt där ni kollektivt lätt kan börja uppfatta de första nya doserna av er nya verklighet. Detta kommer att bli ett ytterst intensivt ögonblick i ert globala samhälles historia!

När vi närmar oss dessa exempellösa tider finns det vissa viktiga frågor som vi vill ta upp med er. Först av allt, kära Hjärtan, tänk på att varenda en av oss har spelat sin del i det som nu går mot sitt slut. Detta är den stund när denna speciella energicykel blir färdig och tillåter oss alla att gå vidare. Det mörka uppskattar fördömande och osämja och den nya verkligheten handlar helt och hållet om Kärlek. Jobbet framför oss är nu att avsluta den här verklighetens sista cykler, vilket innebär att separera ut den mörka kabalen och de hantlangare som genomförde de illojala skumma metoder som beordrades av den här kabalen. Denna samling Varelser kommer i detalj att förklara dessa otrevliga aktiviteter för er och det är här som ni måste ha sammanhanget i åtanke och den högre avsikten med allas medverkan i detta jordiska drama. Ni kan få ett slut på den här cykeln genom att åberopa förlåtelsens Kärlek, vilken utgör er essens. Se därefter till att dessa individer försvinner från makten och fullständigt avskiljs från er.

Vi kommer nu för att hedra detta högst heliga ögonblick och för att välsigna er alla! Vi kommer också för att försäkra er om att vår manifestation bland er kommer att vara något helt naturligt. Vi har en massa gudomlig undervisning att förmedla till er, vilken till större delen är lärdomar som vi lärt oss medan vi gått från ett dödligt till ett odödligt Liv. Alla välsignade Varelser är i det gudomligas tjänst, och detta kräver en viss kunskap om Kärlekens natur, om Ljuset och Himlens naturliga välsignelser. Eftersom ni inom kort ska omvandlas till fullt medvetna LjusVarelser, måste ni ta till er en massa information, inklusive det ansvar som följer med en sådan kunskap. Detta kommer att bli vårt glädjerika tjänande. Denna gudomliga inskolning krävs innan er fullständigt mentorskaps-stödda period börjar, vilket förbereder er för att passera in i en ren underlands- existens in i fullt medvetande. Det kommer att vara en ära för oss att förbereda er på det här sättet medan ni väntar på ankomsten av era gudomliga bröder från himlen och från Agartha.

Idag kom vi för att berätta om fler saker som börjar på allvar. De är de första markörerna på den sista etappen på er resa mot fullt medvetande. Mörkret inser detta och darrar inför att denna högst välsignade dag kommer. Ögonblicket närmar sig inför ”dagarna fyllda med förundran och mirakler"! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge