Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 7 maj 2013

Sheldan Nidle - 7 maj 2013

5 Moan, 8 Caban, 9 Eb

Dratzo! Vi är tillbaka! Vi kommer idag för att tala om de förändringar som krävs för att manifestera er nya verklighet. Det finns tecken överallt på att ett nytt medvetande gryr på er värld. Organisationer med inriktning på förändring lär sig om varandra och om olika sätt att skapa internationella sociala nätverk för att åstadkomma en sådan förändring. Ett område bland många av dessa förändringar är att omdefiniera begreppet pengar som en utbytesmekanism, t.ex. reglerna för mikro-ekonomi och mikrokrediter i utvecklingsländerna, och den organiska spridningen av småskaliga företag och "by-banker" i dessa länder. Dessa sociala och kulturella nätverk ger stöd för den ”ryggrad”, som så att säga kommer att stödja allt det, som ska ske på de högsta nivåerna inom handel och bankväsende. För länge sedan, när Upptäckternas Tidsålder (Age of Discovery) började i Väst, tog de nationer som drabbats hårdast av intrången av västvärldens soldater, fartyg och vapen sina symboler för rikedom, guld och silver och gömde undan dem i hemliga depåer där de har legat under århundraden. Under tiden erövrade och plundrade Väst. Under hela den här tiden visste de gamla regerande familjerna att detta gissel var förutbestämt att upphöra en dag.

Dessa uråldriga familjer styrde sina länder inte bara genom arvsrätt utan även genom den naturliga auktoritet som man erhållit genom en speciell visdom som de fått genom olika profeter och genom den storslagna dokumentation som placerats i deras säkra förvar. Väst stötte bort många av dem från makten, men ändå härdade varenda en av dem ut. Nyligen började dessa familjer en målmedveten relation med Moder Jords Uppstigna Mästare och med vår flottas samarbetsteam. Dessa förbindelser ledde naturligtvis till att de presenterades för sina kusiner från Agartha. De här grupperna förenade sina krafter och bildade lagliga enheter som grundar sig på det uråldriga sätt, på vilket makt erkändes och hedrades av varje grupp. Dessa naturliga och ursprungliga grunder för makt och visdom kopplades därefter samman med dem som representerar Himlen och med ett nytt inslag: det Galaktiska alternativet. För två decennier sedan började denna samstämda samling med grupper komma fram med en ny vision, som nu har blivit till den grad funktionell att den är fullt kapabel att omvandla er värld på Jordens yta och sättet hur den fungerar. Det är denna samling visa personer som håller på att manifestera er nya verklighet.

Den här nya verkligheten är helt avvikande från det gamla mörka sättet som ni är vana vid. En ny vision kommer att öppna upp er värld för Ljuset och sätta den mörka, blockerande kabalens hantlangare i tillfällig karantän. Man kommer att låta det nya systemet få fäste och bli ankaret för den nya värld som utformats för att leda er fram till fullt medvetande. Så snart ni är fullt medvetna igen kan ni återuppta den väg som för länge sedan påbörjades i Lemurien. I denna kommer ni att återförenas med era kusiner från Inre Jorden och skapa ett högst magnifikt galaktiskt samhälle. Ett av det här samhällets första djärva företag kommer att vara att resa till varje vatten-värld och tillsammans med era planetariska bröder bilda en ny stjärn-nation. Detta är ert mål och vi finns här för att försäkra er om att med Himlens Ljus skall denna Gudomliga Vilja åstadkommas. Era nuvarande världsregenter tror att de är allsmäktiga, vilket är ett mycket dåraktigt antagande. Det är dags för stora förändringar och för det ögonblick, då det stora medvetandeskiftet blir helt uppenbart för alla. Sålunda närmar sig Himlen och förbereder nu stunden för en högst underbar överraskning!

Den här överraskningen är, som vi nämnt tidigare, skiftet från mörker till Ljus. Moder Jord gör sitt bästa för att varna alla för det stora nödläge som förorsakas henne genom det mörka. Hennes atmosfär befinner sig i kaos, hennes oceaner och vattendrag dör, hennes biologiska mångfald håller likaledes på att förintas; ja, själva överlevnaden av er värld på Jordens yta hänger faktiskt på en skör tråd. Ändå fortsätter det mörka att strunta i det och sprider till och med ut att den här hotande katastrofen inte existerar. Vi finns här för att försäkra er om att er döende värld är ett faktum. Men vi försäkrar er också om att de händelser som ska avlägsna dessa mörka hantlangare fortskrider, och vi för dem till makten som vi nämnt ovan och dessa är hängivna fred, välstånd och avslöjandet (disclosure). Det är dags att sluta med mängden mörkläggningar och hänsynslösa system som blockerar er höjning till fullt medvetande. Ovanpå allt detta finns det totala förnekandet av era naturliga rättigheter och er personliga suveränitet, tillsammans med flera hemliga aktiviteter mot er som är alltför klandervärda för att nämnas och som nu stoppas. Dessa kommer att ersättas med helande och visdomsläror vilka leder er alla tillbaka till fullt medvetande!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med mycket att meddela er. För närvarande befinner ni er under en förlängd övergångsperiod som väcker en växande känsla av frustration och otålighet inom er. Er värld håller på att skifta till en högre vibration och Himlen håller på att framkalla ungefär samma frekvensökning inom er. Detta innebär att ni lättare kan urskilja det mörkas irrationella verksamhet och i allt mindre grad kan tolerera deras livsförnekande världsbild. Kort sagt, ni känner ett växande missnöje med hur er värld fungerar och ni vill veta varför denna fruktansvärda och destruktiva värld fortfarande finns kvar! Ni frågar varför de många stora förändringarna som nämnts av Ljuset ännu inte trätt i kraft, och hur kommer det sig att vi ständigt kan konstatera att vår seger är "inom räckhåll" medan det mörka klart och tydligt förblir i kontroll? Frågan är verkligen vad man skulle kalla "en tuff en” (toughie). Allt som vi för tillfället kan försäkra er om är att vi leder Hjärtats och Andens stora revolt, och att den här revolten snabbt åstadkommer allt det vi talar med er om. Denna tysta revolution har skapat många sociala, politiska och ekonomiska nätverk för att installera nya andliga sätt att omforma ert globala samhälle.

Vi välsignar allt det som är på väg att ske och använder varje dag våra kanaler för att uppmuntra och ge råd i denna högst behövliga rad av samhälleliga omstruktureringar. Dessa händelser kommer att ställa det globala samhället på en ny grund och på en ny väg. Den här medvetande-revolutionen har redan bildat viktiga juridiska och andliga nätverk vilka bygger en ny värld som kan tillgodose en enorm rikedom och ett nytt koncept som leder bortom pengarna mot ett permanent välstånd. Detta kommer huvudsakligen att förändra hur ni ser på er själva och denna inre förändring förvandlar allt. Dessutom förbereder vi en serie ny undervisning, som kommer att behandla begrepp som går långt utöver det ni tror på vad gäller förhållandet mellan de fysiska och andliga världarna. Allteftersom ni gör framsteg mot ett fullt medvetande kommer många grundläggande uppfattningar att undersökas på nytt och antingen förändras enormt eller förkastas helt. Mycket av det ni lär er kommer att förändra sättet ni ser på er verklighet med allt vad det innebär.

Alla dessa förändringar av er förståelse får ytterligare ett uppsving genom upptäckten av det faktum som Inre Jorden är och genom ankomsten av våra andliga familjer och rymdfamiljer. Ni har välsignats av Himlen och bor nu i en värld som för varje dag rör sig in i en allt högre medvetandenivå. Den här förändringen accelererar dagligen och vi blir stimulerade av att se er utveckling. Ni är som knoppar som äntligen slår ut, och snart kommer ni att stråla som den vackra "inre" blomma ni verkligen är. Vår heliga uppgift är att ge er den vägledning som behövs och att tillåta ert Fullständiga Jag att bli en allt viktigare del i ert liv. Snart kan vi samverka mera direkt och få kontakt med er. Er magnifika Jag Är Närvaro finns alltid där, redo att fullt ut omfamna er och leda er mot fullt medvetande. Detta är ert gudomliga öde och det innebär att ni nu tilldelas de olika sätten och hjälpmedlen för att förändra er värld och för att uppnå detta mycket heliga öde.

Idag gav vi er ett nytt meddelande för att vägleda er mot er nya verklighet. Denna värld som nu manifesteras ger er stora sanningar och många uppenbarelser och ett välkommet slut på många utnötta mörkläggningar. Första kontakt är nästan här och i och med den, en ny dag för mänskligheten på Jordens yta. Tänk på alla de spännande saker som ligger framför er! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge