Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 30 januari 2018


Sheldan Nidle - för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 30 januari 2018

Selamat Jalwa! I ärlighetens namn, mycket händer. Det nya året börjar med många försök från kabalen att skapa ett krig och på så sätt få ert utlovade välstånd att spåra ur. Idag kommer vi att samtala om hur vår plan för att besegra kabalen är uppbyggd. Vår mångsidiga strategi har gett stora framgångar och förvirrat kabalen. De är desperata och varje drag de gör stramar bara ytterligare åt snaran runt halsen. Vår plan har tvingat kabalen att ge upp många av de positioner den hade i slutet av förra året. Den har också orsakat förluster av många av deras medlemmar som nu är omhändertagna genom ännu ej offentliggjorda arresteringar. Denna utveckling placerar oss nu framgångsrikt vid randen till globalt välstånd. Vi konstruerade den här planen tillsammans med många av de uppstigna mästarna, inklusive Saint Germain, och våra jordallierade. Vårt mål är att på ett säkert och effektivt sätt inrätta en ny republik för Förenta Staterna och införa GESARA på världsnivå.

Som tidigare nämnts är kärnvapenkrig inte ett alternativ. För flera år sedan ansåg Himlen att vi skulle hindra varje försök till kärnvapenattack. All denna aktivitet mot det amerikanska hemliga rymdprogrammet medförde att en del av det "bröt sig loss” och samarbetar nu fullt ut med oss. Den här och liknande allianser hindrar den mörka kabalen från att ytterligare fördröja RV-GCR (ö.a: globala revalveringar av valutorna) och andra välståndsprogram. Denna Ljusets seger är förklaringen till de stigande förlusterna inom den mörka kabalen och dess många hemliga element. Det förklarar också varför ni nu är många steg närmare det som vi alla har väntat länge på.

Även om den mörka kabalen fortsätter att använda gamla beprövade metoder för att hålla världen i kaos och rädsla, så visar det sig att dess arrogans och rigida beteende är deras svaghet. Vi i den Galaktiska Federation använder en flytande gruppdynamik för att lösa problem, vilket gör oss fria och flexibla inför varje dags utveckling. Ironiskt nog så gör vår flexibilitet och smidighet faktiskt att det mörkas rigiditet ökar.

Helt klart står vi nu på tröskeln till en stor seger. Den senaste tidens panikåtgärder från den mörka kabalens sida avtar. Den efterlängtade välståndssegern är nära. Därför förbereder vi oss för att succesivt sprida de fonder som ni behöver för att omvandla er planet och etablera den nya republiken, avsluta ”koncernen USA” och, viktigast av allt, genomföra NESARA / GESARA. Ha tålamod och känn djupt i era hjärtan de underverk som nu går samman för att skapa global frihet.

Hälsningar! Vi är era uppstigna mästare. Vi kommer nu att samtala om det fantastiska samarbetet mellan Ljusarbetare och alla våra medarbetare. En av de mer anmärkningsvärda utvecklingarna är att bevittna den ökade växelverkan mellan Ljuset, er, och Ljusets olika assosierade. Vi ser att Ljusarbetare är frustrerade över den ständiga förseningen som de utsätts för medan vi gillrar fällor för att eliminera er mörka Kabals hämndaktioner. Denna strategi når nu ett betydande crescendo som kommer att leda till slutet på det mörkas makt.

Ljusarbetare upptäcker att deras gemensamma kraft försvagar det mörkas grepp över den här verkligheten. Vi hjälper er att upptäcka Ljusets subtila sätt. Dessa mjuka energier övertygar nu Ljuskollektivet om sin makt. Varje försök från det mörka att manipulera motverkas av Ljusarbetares stigande starka längtar. Ni lär er hur mörker och ljus integreras för att skapa ett större Ljus, ett tecken på visdom.

Vår kollektiva Ljusstyrka flyttar oss alla med gudomlig kärlek bort från mörkrets ondskefulla stigar mot ljusets välvilliga avenyer. Mörkrets agenda är att hålla Jordens befolkning i ett evigt kretslopp av frustration. Ljusets plan är att skapa sitt eget naturliga flöde genom att höja frekvenserna i och runt Jorden och inom alla hennes varelser. En syntes växer fram som har potentialen att besegra mörkret och dess grymma och skändliga tillvägagångssätt. Ni är nu kapabla att genomskåda dessa illusionens slöjor.

Idag fortsatte vi med våra meddelanden för att informera er om vad som händer runt om på detta klot. Våra familjer i rymden och från inre jorden skapar grunden för den stora uppsättning förändringar som för närvarande pågår. Vi tackar alla som så helhjärtat hjälper oss i detta uppdrag att omvandla mänskligheten. Var medvetna om, Ni Kära, att himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (På Sirius språk, att vara Ett! Och vara i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge