Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 16 januari 2018


Sheldan Nidle - för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 16 januari 2018

Selamat Balik! Vi återvänder. Dagens händelser är uppmuntrande och fortsätter att förebåda den mörka kabalens nederlaget. Det som är viktigt att förstå är vad detta nederlag verkligen innebära. Det mörka ryser i kölvattnet av sin kollaps och det oundvikliga nederlaget. Följaktligen är vi extatiska och inser att detta bara är början på många kommande givande händelser. Vi inser vad denna process verkligen innebär för alla er som arbetar i Ljuset. Efter att ha genomfört vårt kommande inledande drag förväntar vi oss att för er få presentera er långsiktiga seger och marsch mot välstånd och frihet. Vi har nu utformat en särskild strategi för att försäkra att det faktiskt genomförs. Mörkret kan inte längre förlita sig på sin maktstruktur. Hittills har mörkret ännu inte fullt ut förstått vår avsikt. Vi är fast beslutna att uppnå den seger som deras nederlag innebär. Det är inte lätt att omforma en verklighet som är över tretton tusen år gammal. Vi ber att ni ljusarbetarna fortsätter att visa den uthållighet och det tålamod som ni visat hittills. En viktig händelse förväntas inträffa under de kommande veckorna, så var beredda. Mörkret inser hur nära deras undergång verkligen är.

För att fördröja det oundvikliga fortsätter mörkret med att sätta in alla finter och knep det kan komma på. De länge fördröjda paketen är färdiga att släppas fria. Den Galaktiska Federationens manövrer tillsammans med agerandet från våra allierade på jorden har gjort det möjligt för oss att övervinna vissa hinder. När allt är på plats, var beredd på ett plötsligt införande av RV, GCR, NESARA / GESARA (ö.a: Revalvering i USA, Globala revalveringar, införandet av nytt styrelsesätt i USA och resten av världen) samt resten av ert utlovade välstånd. Ett antal avvikelser i banksystemet är för närvarande till vår fördel. Vi använder deras eget system för att utmanövrera dem. Dessa "bankregler" kommer att tillåta att det länge utlovade ljusarbetet faktiskt kan genomföras. Vi ser helt klart en mängd befriande aktiviteter när denna avvikelse är löst. Det hemliga kriget inom banksystemet rättas nu till. Denna förändring kommer att resultera i slutet för den nuvarande ”koncernen” USA, och i införandet av en just och hederlig Republik i USA. Vi förväntar oss att allt detta kommer att utvecklas under de närmaste veckorna. Var beredd på att få bevittna dessa verkligen extraordinära händelser.

Den här händelsekedjan kommer att förändra verkligheten i hela er värld. Vi väntar ivrigt på att genomföra våra planer och på några hjärteknipande tillkännagivanden. Dessa avslöjanden kommer verkligen att förändra allt. De kommer att låta NESARA realiseras och införas världen över (GESARA). Tiden för er befrielse är nära. När allt är på plats förväntar vi oss en rad utsändningar över TV och radio för att förtydliga dess betydelse för varje man, kvinna och barn. Efter en månad med tillkännagivanden börjar avslöjandena så sakta (ö.a: om utomjordisk existens). Vi ber om er hjälp att utbilda dem som kommer att vara rädda när de lär sig om vår existens. Avslöjandet kommer att förändra allt - religion, vetenskap, historia, teknik.

Vi lever i en tid när kärnvapenhotet kan avföras från dagordningen och framväxandet av en ny medvetenhet kan utforskas till sin fulla potential. Var inte rädda för nukleära hot, för himlen desarmerade dem och gjorde dem föråldrade för årtionden sedan. Vi är glada att se att ni och er värld har befriats och återigen välkomnats in i det galaktiska samhället.

Hälsningar! Vi är era uppstigna mästare. Vi kommer i vetskap om att er värld nu befinner sig i en övergång. Det kaos ni bevittnar är helt enkelt mörkrets succesiva förlust av greppet om er. Låt oss utforska en vision om vad som ligger framöver för er i er nya verklighet. Vi är här för att stödja denna övergång och för att visa er vad det betyder och hur ni ska navigera under förändringarna. Er verklighet genomgår nu ett enormt skifte, obemärkt för många. Känn hur dessa förändringar påverkar dig dagligen. Använd din urskiljningsförmåga, för förändringarna utvecklas snabbt och fortsätter att göra så. Energier är i arbete, energier som kan förändra era uppfattningar om den här verkligheten. Anden känner din växande, kärleksfulla natur och ser med glädje hur dessa skonsamma förändringar förändrar varje del av dig.

Skapelsen arbetar på många nivåer. Det sker subtilt och förändrar försiktigt den verklighet som är Du. Det är på dessa subtila nivåer som Anden är mest effektiv. Med hjälp av andas verktyg förändrar vi er nuvarande verklighet genom att göra er mer medveten om världen och om dem som försöker hitta en bättre väg mot det oändliga. Att arbeta inom dessa lager är Andes sätt och möjliggör att försiktigt flytta er framåt till en ny medvetenhet. Denna nya form av medvetenhet framhäver hur dessa subtila förändringar påverkar allt.

Andens skapelse skapar skönhet och underverk inom de enkla sakerna i livet. Kom ihåg hur Anden arbetar med att skapa glädje och kärlek, för det är i dessa energier som vi kan arbeta mest effektivt. Vi är här för att hjälpa er på er resa hem. Kalla på oss, vi väntar kärleksfullt på era kallelser. Detta är ett lagarbete. När vi jobbar tillsammans är vi segerrika!

Idag diskuterade vi de händelser som snart ska förvandla er värld. Välsignade är vi alla och låt dessa gudomligt påbjudna händelser manifesteras! En undrens tid ligger framför oss! Var medvetna om, Ni Kära, att himmelens otaliga leveranser och oändliga välstånd verkligen är era! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för att vara en! Och vara i glädje!)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge