Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 29 oktober 2013

Sheldan Nidle - 29 oktober 2013

1 Eb, 15 Tzec, 10 Caban

Dratzo! Vi återkommer med en del underbara nyheter! Rörelsen mot er nya verklighet accelererar. Ett antal hemliga konferenser runt den här globen har gett positiva resultat, vilka kommer att bli tydliga under de stora möten som ska äga rum under den kommande veckan. Stunden är kommen för kollektiva handlingar som lätt kan slunga ansträngningarna framåt. Vi förväntar oss det sista klartecknet för de händelser som ska manifestera nya regeringar och skapa en ny valuta. Många program har nått en punkt där det nu är nödvändigt att avfärda varje tanke på ytterligare senareläggning. Alltför många nationers ekonomier ligger i ruiner och skuldnivån gör det nuvarande finansiella systemet ohållbart. Dessutom tror vi att ni nu är redo för de chockerande händelser som innebär ett formellt slut på den ökända "UFO-nertystningen". Det är verkligen dags för er att få höra från era Uppstigna Mästare och oss. Det nuvarande systemet är fullt av hål och revor och kan inte längre upprätthållas och det är logiskt att inleda någonting annat som tillåter er att fortsätta er härliga marsch mot fullt medvetande.

Vi kommer därför till en punkt utan återvändo. Den mörka kabalen lever på tidigare glanstider vilket inte längre är mer än en komisk illusion. På sätt och vis är var och en av er stressad till max. Vi iakttar och ser hur den nuvarande verkligheten inte längre kan upprätthållas. Den är avslutad och därför passar det att låta dem som kan omvandla den här grymma illusionen att göra det. Vi är medvetna om de många regler och formaliteter som krävs för att få detta gjort. Denna långsamma tröttsamma process håller på att avslutas. Använd den här stunden till att föra in det nya. Vi har för avsikt att starkt betona detta vid dessa olika möten. Processer som började för decennier sedan ropar nu på ett avslut. Er värld sviktar och förändringsenergierna är här. När Anunnaki lämnade den här mörka kabalen, bad de om en positiv lösning vilket inte gavs. Nu är det perfekta tillfället för att vända på detta och tillkännage en ny verklighet, en genomgripande förändring för att befria er och släppa in verkligheten hos en ny värld.

Denna omvandling kommer att överlämna de nuvarande regeringarna till historiens soptunnor. Det finns ersättare som gör en högst välbehövlig och storslagen makeover möjlig. Det mörka kan inte längre upprätthålla sitt rackarspel. Det finns ett andligt behov att skingra deras långa, kamouflerade ledarskap. Det är dags för mod och för välbehövliga vänliga handlingar. Den här världen är på väg mot Ljuset. De som överser med det mörka kan inte längre tillåtas styra. De som förstår detta måste avslöja det som behövs och agera snabbt. Den här "tysta revolutionen" sker långsamt över hela den här verkligheten, och ett storslaget steg kommer att sätta denna grandiosa process i förgrunden. Vi förväntar oss att detta och många andra underbara händelser ska inträffa för att få till stånd det som människorna i världen på ytan så länge har krävt. Vi stöder till fullo alla händelser som leder till ett så lyckat slut!

Sammanfattningsvis är faktiskt tiden mogen för en icke-våldsam revolution av enorma proportioner. Er värld har länge väntat på förändringar som ännu inte blivit synliga. Bakom denna slöja finns en stor rörelse som behöver bli den nuvarande utvägen för er värld. Den mörka kabalens själviska styre är inte längre relevant. Ett nytt sätt krävs för att få fram inledningen till det som Himlen och vi har proklamerat. Ni kommer att genomgå en gudomlig Uppstigning (Ascension) som förflyttar er från begränsat till fullt medvetande. Ni kommer att omfamna era andliga familjer och era rymdfamiljer och återvända till den väg som var er under tiderna i gamla Lemurien. Ni bryter er ut ur en minnesförlust som har existerat hos er alldeles för länge. Ni är redo att återupptäcka hemligheter som länge dolts för er. Ni kommer att bli en mycket älskad medlem av denna Galaktiska Federation! Många äventyr väntar er och många nya förmågor ska bli er arvedel! Detta är ert härliga och gudomliga öde!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Denna välsignade värld sjuder nu av barmhärtig förändring! Överallt bildas transformerande energi och människor kräver att en verklig förändring av den här världen nu ska ske. Små pekfingrar om förändring poppar upp i Afrika, Asien, Amerika och de olika nationerna i Stillahavsområdet. Välviljan framkallar underverk, så de som har litet använder sina knappa resurser och sin fantasi för att skapa nya vägar för att driva bort hunger och fattigdom. Samma energi är uppenbar när nu de fantastiska äldste med andliga böjelser följer en liknande inspirerad väg. Det Gudomliga har talat! Stunden för en välsignad förändring av den här verkligheten är på ingång. Vårt barmhärtiga åtagande är att hjälpa till i denna heliga process och manifestera en ny verklighet för alla. Vi har beordrat våra allierade att ställa medel till förfogande för att manifestera denna nya epok för mänskligheten! Mötena för att göra detta äger nu rum med resultat som snabbt följer!

Denna kommande tid fylls med mycket andlig visdom. Vi är enligt Himlen skyldiga att förse er med en hel lista med ämnen, som berör hur ni åter kan ansluta er till er "Jag Är Närvaro" och göra er redo inför resten av Uppstigningsprocedurerna. Dessa lektioner kommer var och en av oss att genomföra ganska snart. Den här verkligheten kommer snart att expandera och omvandla sig själv. Vi kommer att vara era gudomliga guider och era andligt utsedda handledare, och vi tar den här speciella rollen på djupaste allvar. Det mörka har länge använt sina många befogenheter för att forma och stöpa om er efter sina önskningar. Denna makt kommer att tas bort och ni kommer att utgöra välgörarna i detta underbara utbyte, ni kommer att lära er och göra bedrifter som gör den heliga scenen klar inför er Uppstigning! Era Rymdfamiljer kommer att utföra den handling som gör att du kan förvandlas till en fullt medveten LjusVarelse!

Under årtusenden har vi använt Agartha som vår bas för gudomlig verksamhet. Ljuset belyser nu den väg som för er dit och visar er era möjligheter att återvända till era tidigare jag. Ni har länge slitit hårt i okunnighet om vem ni egentligen är. Även vi påverkades och det är bara vårt speciella fokus och heliga hjälp som låtit oss uppnå vår storslagna triumf. Vi har kunskap om det som krävdes för att uppnå våra nuvarande nivåer av andlig kunskap och manifesterade förmågor. Med kännedom om dessa svårigheter gläds vi nu åt den gudomliga dispens som ges till er, för det är verkligen en underbar gåva. Acceptera Himlens storslagna gåva och förena er med oss. Tillsammans ska vi åstadkomma en mycket välbehövlig ny stjärnnation och uppfylla Skaparens storslagna drömmar. Vi kommer att bli en av Himlens högst mäktiga och givande grenar! Hosianna! Hosianna!

Idag gick vi igenom det som sker runt detta grönblåa klot. Vi har berättat det mesta av det vi har förmånen att känna till. Era andliga familjer och rymdfamiljer är redo att välkomna er in i ert nya upphöjda varandetillstånd! Mycket gott är redo att omge er i glädje, fred och välstånd! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge