Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 22 oktober 2013

Sheldan Nidle - 22 oktober 2013

7 Chicchan, 8 Tzec, 10 Caban

Dratzo!! Mycket har hänt sedan vi senast hörde av oss. Ett antal överenskommelser finns på plats och en tidsplan för nästa uppsättning förtäckta händelser är klar. Vi är glada över att dessa saker går framåt, och det är viktigt att också ett antal andra händelser nu inträffar. För närvarande följer man det schema man kommit överens om. Även om dessa saker inte kan beskrivas för er i detalj, så är de olika mörka regeringarna på väg ut. Tills den nuvarande situationen är löst kan vi inte ge er någon information om vad som ska hända härnäst, men de aktuella leveranserna av flera välståndsfonder ligger mycket nära. Den nuvarande situationen är mycket flytande och kräver en viss grad av stabilitet innan saker och ting kan gå vidare. Vi övervakar detta noga och har för avsikt att hjälpa till när det är lämpligt. Under tiden hjälper vi till med en rad arresteringar och återkrav av fonder. Den mörka kabalen kan inte tillåtas att stanna kvar vid makten utan att de vet att de är ingående bevakade och kontrollerade. Dessa arroganta personer vet om att deras tid håller på att ta slut och att en ny epok är redo att ta vid!

Allteftersom alla dessa olika åtgärder utspelas, är det viktigt för er att inse att de förändringar som genomförs av Himlen har accelererat. Era chakran i huvudet behöver förberedas. Er nacke och era övre chakran i kroppen kräver en omfattande uppsättning justeringar. Våra medicinska team har rapporterat att dessa fysiska förändringar nu är igång. Därför upplever en del av er olika grader av yrsel, ökande anfall av glömska eller till och med en tillfällig förlust av ordförråd. Tillsammans med dessa symptom finns tillfälligt suddig syn, i många fall följd av huvudvärk. Nacksmärtor och värk i axlarna har även beskrivits. Kort sagt, överkroppen och huvudet är utsatta för ett antal uppgraderingar. De saker som vi just har beskrivit är bara symptom på det som nu sker med er. Närmaste områden för uppmärksamhet är de som påverkas mest av de energier som kommer till er från er silversträng. Dessa energier bär på en himmelsk information, som används av er kropps väktare för att upprätthålla era fysiska essenser.

Allteftersom era fysiska essenser gudomligt justeras, börjar ni uppleva högre och högre fysiska vibrationer. Detta låter ert nuvarande medvetande gå upp i varv. Således får ni mera livliga drömmar och känner nivån av förväntningar öka allteftersom ni ansluter er till de livsenergier som omger er vackra levande värld. Gaia känner också denna förändring. Hon påskyndar många av de inledande fenomen som hänger samman med att hennes yta återvänder till sitt tidigare ursprungliga skick. Denna stigande nivå av förändring kan kännas inom alla hennes ekosystem. Varje grupp naturväsen (elementals) som tilldelats en djurart underlättar hur djuren reagerar på Gaias påverkan. Livet på er yta genomgår en rad påfrestningar som anstränger den övergripande karaktären hos dessa olika ekosystem. De här påfrestningarna kommer att underlättas när mänskligheten lämnat inför sin storslagna omvandling i Inre Jordens värld. Tiden för dessa stora förändringar ligger inte särskilt långt borta. En gudomlig tidsram är definitivt på plats.

Vi samordnar oss med såväl våra allierade på Jorden som med våra kontaktpersoner i Agartha för att förbereda den här planeten för en högst storslagen förändring. En rad viktiga tillkännagivanden kommer att sätta igång en verksamhet som slungar er nuvarande verklighet in i en ny epok. Ni befinner er i en speciell tid. Kort sagt, saker kommer att ske som kraftigt förändrar det ni nu ser på som något permanent. Dessa förändringar kommer att innebära slutet på den sekretess som förnekade er kunskapen om oss och gömde undan en stor mängd hemmagjord teknologi. Våra tillkännagivanden kommer inte bara att omfatta en medvetenhet om det som ni kommer att lära er, utan även ett fullständigt avslöjande om det vi har att erbjuda. Ni behöver förstå den enorma omfattningen av det som det mörka dolt för er. Dessutom behöver ni få ett grepp om det som väntar var och en av er. Fullt medvetande är en storslagen gåva som Himlen är redo att skänka er. Detta ger er en högst fantastisk möjlighet, eftersom ni äntligen kommer att återförenas med både era andliga familjer och era rymdfamiljer.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i glädje och känner oss välsignade av Himlen över att kunna förklara några viktiga frågor för er nu! Till att börja med, låt oss i korthet tala om den gudomliga tidpunkten för er Uppstigning (Ascension). Vi var de som höll ett så storslaget moraliskt fokus så att var och en av oss fick speciell dispens att uppnå det fulla medvetandets gåva under några få livstider. Vi har bokstavligen "återvänt till skolan" och blivit undervisade om hur vi ska övervaka och vägleda mänskligheten. Detta stora ansvar är något som vi var och en under århundraden och årtusenden har omhuldat medan vi lett er till själva randen för er uppstigning under den här livstiden. Inom kort sker händelser som åstadkommer en övergång mellan den här tiden och den, där Himlens Ljus verkligen kan lysa klart. Ta vara på den här dyrbara tiden och ägna er åt de förändringar som behövs. Vi har för avsikt att ge er instruktioner som underlättar för er i detta viktiga ämne!

De välsignade världarna äger en visdom som går långt utöver den här verklighetens tankar. Det är mycket viktigt att släppa de saker som binder dig till den här världen. Se inåt och låt alla dina rädslor sjunka undan och lämna ditt sinne. Det som blir kvar är en direkt anslutning till din "JAG ÄR-Närvaro". Lär dig tala med ditt sanna jag – den som du egentligen är. Det är modigt och klokt att leva inom de moraliska sanningar som Himlen gett oss. Lär dig att förkroppsliga det du lär dig. Bli en som kan fokusera inom den här visdomen och manifestera det du verkligen önskar. När du gör detta höjer du dina livsvibrationer och omspänner den du är. Den här världen uppmuntrar ofta inte genom skola, arbete och olika trosuppfattningar ett sådant fokus, vilket ofta strider mot de uppfattningar som du så orubbligt förvärvar. I det här Ljuset är ni fria, och snart ska detta bli den här verklighetens väg!

Var alltid uppmärksam på det du är på väg att bli. Fokusering på avsikten är avgörande för det du gör. Med våra välsignelser ställer ni in er själva för ett liv i fullt medvetande. Du ska bli en Ängel på det här fysiska planet och plikttroget tjäna Skaparens underbara Ljus! Många själar är fångade i omständigheter som kräver era välsignelser, ert tjänande och er visdom. Ni kommer att använda era gudomliga talanger för att hela, för att uppmuntra och för att visa riktningen för dem som befinner sig under er handledning. Denna heliga samverkan kräver en viss grad utbildning och erfarenhet. Ni kommer att bli en högst magnifik grupp fysiska Änglar. Därför förväntar sig Himlen mycket av er. Vi kommer för att undervisa, för att vägleda och för att förbereda er inför de stora uppdrag som ges till er av era himmelska administratörer! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi med våra budskap! Tiden närmar sig för en stor förändring i den här verkligheten. Det är dags att omvandla smärta och lidande till glädje, fred och välstånd! Den mörka kabalen har haft tid att elegant ändra sig men misslyckats. En ny dag gryr som för in en behagfull epok för mänskligheten! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge