Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 5 november 2013

Sheldan Nidle - 5 november 2013

8 Cauac, 2 Xul, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer nu för att förklara ett antal händelser som sker på ert jordklot. Det mörka förblir i reträtt. Dess hemliga ämbetsmän är redo att kapitulera när man uppmanar dem till det. Våra grupper, våra kontaktpersoner håller på att avsluta en rad privata samtal med diverse ledningsgrupper inom våra allierade på Jorden. Dessa samtal har fastställt ett antal närliggande (recent) datum för att avsluta alla de skeenden som föregår landningen, vilka kommer att tillkännages av den nya regeringen. Samtalen fastställer även datum för slutet på UFO-mörkläggningen och när vi formellt kan sända ut vårt schemalagda informationsprogram till mänskligheten på ytan. Vi är högst angelägna om att avsluta allting som behöver göras innan vi kan möta er. Våra mentorer är redo att börja en speciell samvaro med var och en av er, men detta kräver att vi först ger er ett mindre antal föredrag om vad detta mentorskap handlar om. Dessutom behöver vi i korthet beskriva er historia och hur ni föll ned i begränsat medvetande. Vi är er familj och önskar innerligt påbörja ett sätt att ta er tillbaka till ert tidigare medvetandetillstånd. Dessutom har vi teknologier som kan hjälpa er i den här övergången till en livsstil med fullt medvetande.

Fullt medvetande kommer att öppna upp en kraftigt utvidgad verklighet - en verklighet som ni lätt kommer att kunna höra, lukta, smaka och känna. Denna verklighet omfattar inte bara er normala tredimensionella uppfattning utan även ett antal andra dimensioner. Dessa utökade möjligheter öppnar upp en värld som ni ännu inte helt kan föreställa er! Våra mentorers främsta uppgift är att förbereda er inför det som komma skall. Dessa förberedelser kommer att omfatta ett stort antal "hands-on"- övningar där ni tillfälligt kan uppleva det som skall komma. Dessutom har vi för avsikt att bistå er i den här processen när ni gör besök på våra många moderskepp. Vi har pedagogiska verktyg ombord som kan vara till hjälp i era upplevelser av det ni ska bli. Som en del i denna storslagna uppsättning procedurer kommer vi att presentera er för era kusiner i inre Jorden, invånarna i Agartha. Tiden närmar sig inför slutet på detta stora hemlighållande, det som det mörka länge har dolt för er. Alla planeter och stjärnor är ihåliga. Under Gaias yta finns en annan värld, som alltid har befunnit sig inom det fulla medvetandets sfär. Denna fem-dimensionella verklighet är i själva verket större än ni kan föreställa er.

Det är därför Gaia kommer att expandera när er planet återförenas som en full fem-dimensionell verklighet. Denna utökade värld kommer även att bevittna återkomsten av två månar som till storleken är tre fjärdedelar av er nuvarande "Måne." Dessa två kommer att kretsa omkring 180 grader från varandra. Avlägsnandet av er nuvarande satellit kommer att åtföljas av en rad föreläsningar av oss som förklarar er världs sanna historia. I Ljuset av detta kan ni bättre förstå den invecklade röra som er nuvarande uppsättning filosofiska övertygelser utgör. Dessa är någonting som ni inte behöver behandla som heliga, utan inse att de helt enkelt varit ett medel som använts av era tidigare Anunnaki-mästare för att både lura och manipulera er. Detta kommer att ersättas av sanningen och en känsla för det som verkligen är gudomligt. Era Uppstigna Mästare kommer att ge er en ännu djupare förståelse för vad det innebär att vara både odödliga och fullt medvetna LjusVarelser. Dessa fakta kommer att utgöra en grund som ni kan använda er av för att uppnå en känsla av vem ni verkligen är!

Sann identitet är det som gör allt möjligt, och den kan ge er en inblick i vad Himlen verkligen är, och en insikt om det gudomliga förhållandet mellan de fysiska och andliga världarna. Detta heliga samspel är drivkraften bakom allt vårt samhälleliga handlande. Ni kommer in i en värld fylld med sanning, ritualer och speciellt handlande. Vi är både individer och ett kollektiv. Ni kommer att exakt lära er hur allting är ett, och om de härligheter som omfattar alla verkligheter. Ni kommer hela tiden att kunna rådgöra med era andliga och fysiska guider. Detta är någonting som vi håller heligt. Ni kommer att lära er genom detta och upptäcka hur ni bäst kan samverka. Var och en har ni en unik uppsättning andliga och fysiska relationer. Dessa ligger till grund för er dagliga samverkan inom våra galaktiska samhällen. Din mentor kommer att ge dig en liten "försmak" av detta, och få dig att inse behovet av att förbereda dig inför början på ditt nya liv som framgångsrikt galaktisk väsen.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er och bär med oss mycket välsignade nyheter! Ni är mycket nära de förändringar som äntligen ska göra er fria. Våra medarbetare och de som hjälper dem att skapa det nya finansiella systemet har uppnått en grundläggande rad överenskommelser. Dessa välsignade personer fastställde den slutgiltiga uppsättningen datum för manifestationen av era heliga välsignelser. Dessutom kom man också överens om det scenario som låter nya regeringar träda till. Följaktligen befinner ni er nu i den sista perioden före slutet på denna mycket mörka och svåra verklighet. Förändringen i valutor, liksom de arresteringar som kommer att ske, är för att förebåda Ljusets framväxt och övergången till ett högre medvetandetillstånd. Vi är mycket glada och gör oss för närvarande redo inför de offentliga lektioner som vi behöver förmedla. Där finner ni mycket kunskap och visdom som ni kan använda för att gå över till denna nya verklighet. Våra storslagna välsignelser går ut till er!

Medan ni tar emot, var alltid medvetna om varför detta händer. Den mörka kabalen håller på att förlora sin rikedom medan ni uppnår er. Gudomlig föresats är på gång. Använd därför dessa medel klokt och tillåt era bröder att njuta frukten av detta nya välstånd. Inse att en ny verklighet håller på att gry och reflektera över era nya förmögenheter. Var redo, när så krävs, att förklara varför ett nytt styre dök upp. Detta kommer drastiskt att förändra era liv på den här världen, och allt är en del av de dekret som är i funktion, dekret som utfärdats i ren Kärlek från Skapelsens högsta regioner. Ni kommer att ta emot budskap inte bara från rymdfamiljer och oss utan även från era andliga familjer. Er isolering kommer formellt att avslutas och ersättas med en stor återförening med allt som omfattar mänskligheten i den här galaxen.

Vi kommer som representanter för Anden och uttrycker Ljuset, det Ljus som ständigt flödar från det högsta! Vi önskar förklara de stora ansvarsområden som kommer att uppstå ur denna stora återförening. Den levande själ som är Gaia önskar innerligt att återvända till sina tidigare härligheter och känner till vilka era framtida uppgifter är. Hon är stolt över er alla och önskar uträtta sin del genom att vara basen för era högst heroiska och storslagna galaktiska samhällen. Mycket kommer att ske när ni har skapat den här nya stjärnnationen. Himlen påbjuder många saker inom detta ansvarsområde, som vi kollektivt tar på oss. Mänsklighetens stora familj väntar sig verkligen stordåd från oss! Vi ska skänka glädje och använda dessa handlingar för att främja Skapelsens utveckling inom hela det fysiska. Vi säger detta och ropar Hosianna till allas vår Skapare, vår Herre!

Idag fortsatte vi med våra budskap. Som ni kan se är vi mycket nära det vi alla önskar. Det är dags för alla att i förtjusning acceptera denna nya verklighet och till fullo förstå vad som förväntas av oss. Denna storslagna återförening närmar sig. Vara beredda att acceptera allt som detta innebär! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge