Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 1 oktober 2013

Sheldan Nidle - 1 oktober 2013

12 Kan, 7 Tzotz, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tillbaka med fler nyheter. Er värld befinner sig nu så smått i knipa. Allteftersom er nya verklighet börjar slå rot bland de gamla dysfunktionella strukturerna, skapas en situation som producerar konstiga delningar. Många nya delar ligger på plats men är ännu inte i drift och därför fungerar varken den gamla eller den nya verkligheten fullt ut. Naturligtvis försöker den mörka kabalen idogt att dra nytta av den här pausen genom att driva på sina planer för att underblåsa förseningar där så är möjligt, även om man av erfarenhet vet att dessa är alla dömda att misslyckas. Det man vägrar ta hänsyn till är Himlens tidsplan för förändringarna på planeten Jorden, vilken upprättades för att säkerställa den gudomliga planens efterlevnad. Och faktiskt har våra förbindelsegrupper tillbringat den senaste veckan med att informera kabalens ledningsgrupper om detta faktum. Vi har fått i uppdrag av den lokala andliga hierarkin att ingripa kraftigt när den gudomliga signalen slutligen ges. Tills dess ska vi hjälpa till så mycket som möjligt och förbereda inför det som vi tror kommer att bli ett omfattande ingripande av vår personal. För närvarande återstår några få flaskhalsar här och där, men dessa är mycket nära sin lösning. Så snart detta är gjort, kan allt det slutföras som vi har samtalat om.

Låt oss göra en kort resumé av det som har åstadkommits hittills. Bland det grundläggande i de kommande förändringarna är omvandlingen till det sätt på vilket de globala bank- och monetära systemen ska fungera. Våra allierade på Jorden har skapat en total reform vad gäller hur pengar ska användas, och hur de ska distribueras. Detta påverkar naturligtvis banksystemet och strukturen hos dess banker. Dessa nya förfaringssätt inom ekonomi och banker är godkända och på plats och hålls dolda tills de är redo att tillämpas. De mörka vet mycket väl hur effektivt detta kommer att undergräva deras positioner både inom bankväsende och börshandel av olika slag runtom i världen och de är medvetna om den ödeläggelse av deras förmögenheter som blir följden. Med i bilden finns även de eskalerande siffrorna vad gäller arresteringar och decimeringen av deras personal. Allt är redo att falla ur deras grepp och lämnar dessa mörka utan de resurser som de alltid har förväntat sig ska bestå. Det som skrämmer dem mest är emellertid tanken på att de flesta av dem står inför arresteringar och en strafftid i speciellt säkra fängelser.

Så vi befinner oss vid ett vägskäl. Nästa steg som föreskrivs av Himlen är ännu inte fullt ut manifesterat, men flera aspekter är tillkännagivna och lagenligt i funktion. Inte desto mindre behandlar det mörka dessa element som om de inte existerar och det är detta vi talar om: en underlig avstängning av den logiska iakttagelseförmågan som ofta förekommer innan en övergång är fullständig. De överenskomna, delvis genomförda nya reglerna flyter omkring som om de vore osynliga. Detta tillstånd kommer att förändras så snart det nya sättet att regera tillkännages och tills dess kommer en slags tillfällig ledning att vara rådande. Så snart övergången är klar, kommer den att gynna er frihet och er återgång till er naturliga personliga suveränitet. Den mörka kabalen är verkligen på fallrepet och alltmer rädd för hur snabbt deras svängrum försvinner och hur prekärt deras läge verkligen är. Vårt fokus ligger på att lösa det nuvarande dödläget och låta våra allierade uppnå sin seger. Sedan kan vi officiellt blottlägga "UFO"- mörkläggningen och inleda en högst användbar serie samtal och samspel oss emellan.

Den kommande förändringen i UFO-mörkläggningen kommer att bli den tid när vi slutligen och öppet kan träda fram och mötas ansikte mot ansikte. Vi önskar tala öppenhjärtigt om vår långa, ömsesidiga historia, och detsamma önskar även invånarna i Agartha. Dessa avslöjanden kommer att bli ett stort uppsving och lägger grunden för er snabba medvetandeökning, vilken kulminerar i det sista steget till fullt medvetande. Många intellektuella på er värld har beskrivit det som att ert globala samhälle står inför "slutet på barndomen": en tid att växa upp och acceptera vuxenlivet med dess medvetenhet och ansvar, och detta är faktiskt det som ert samhälle ska gå igenom. Era rymdfamiljer och andliga familjer är redo att hjälpa er i er examen in i ett moget och fullt medvetet samhälle, ett samhälle som är avsett att växa snabbt och skapa en stjärnnation som består av hela solsystemet. Vi ser mycket fram emot att få inviga denna nya stjärnnation inom den Galaktiska LjusFederationen, då en ny aspekt av ert öde kommer att försegla den galaktiska freden genom att höja galaxen till dess högsta medvetna tillstånd. Ni kommer att bli mycket hedrade för era talanger och för era anmärkningsvärda gärningar.

Välsignelser, kära Hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare! En ny verklighet föds fram, även nu medan vi samtalar om en del viktiga frågor med er. Till att börja med påbjuder Himlen att era fysiska justeringar ska påskyndas ännu mera. För att hålla jämna steg med detta måste den nuvarande de facto-regeringen på motsvarande sätt uppgraderas till den nya styrelseform som vi så länge har samtalat med er om. Lyckligtvis utspelar sig välsignade skeenden som ska kunna störta den mörka kabalens regeringar. Våra medarbetare har genomfört de preliminära steg som ska avsluta just den här uppgiften. Som en följd av denna viktiga utveckling finns inledningen på leveransen av den första av era välståndsfonder. Så snart er nya ledning har installerats har den för avsikt att sända ut en rad kvällsmeddelanden som kommer att förtydliga och i detalj förklara vad NESARA handlar om. Detta kommer att vara början på några verkligt mirakulösa händelser! (Övers tillägg: NESARA; National Economic Security and Reformation Act, ingår i USA:s konstitution och reglerar hur man skall få landet på fötter efter en eventuell ekonomisk kollaps.)

Vi inväntar rätt gudomlig tidpunkt för att vända oss till er med en rad meddelanden som mer i detalj förklarar vad dessa Mästare, som är fokuspunkten inom alla era olika religioner, verkligen sa när de gick och undervisade bland er efter att de fått sin upplysning. Dessa heliga lektioner kommer att åtföljas av fördjupade kommentarer från både Ljusets Systerskap och Broderskap. Ni behöver fakta och sanning om den stora transformation som dagligen ger er nya, inre förändringar och upplevelser. Himlen har bett oss att belysa allting och förbereda er inför den underbara händelse som närmar sig. Att vända tillbaka till fullt medvetande är en väl så allvarlig sak: den kommer att drastiskt och enormt förändra allt till det bättre. Alla era känslor och allt ert samspel med er själva, med andra och er underbart levande miljö kommer att bli annorlunda! Och vi är mycket medvetna om att detta till en början kan bli ganska förvirrande för er.

Vi har för avsikt att hjälpa era galaktiska mentorer och era legioner av personliga Änglar att hjälpa er att bli vana vid den här nya verkligheten och de många ansvarsområden som följer med att leva i denna nya värld. Ni kommer att upptäcka och utforska era nya förmågor, och snabbt kommer ni att lära er att tillämpa dem. Den första arbetsuppgiften blir att skapa ert egna galaktiska samhälle, vilket kommer att tjäna som prototyp för de samhällen som ni ska bygga på Mars, Venus, och Pax. Dessa kommer att utgöra er nya stjärnnation. Vi tar i glädje emot dessa instruktioner som Himlen gett oss. Tillsammans kommer vi att göra mirakler och dessa kommer att utöka själva naturen hos Himlens närvaro i det fysiska. Allteftersom denna framtid utvecklas, kommer den att avslöja stor kunskap om vem ni skapades till att vara och varför de tretton årtusendena av mörker påbjöds. Denna visdom kommer att förbereda er inför det som ni är förutbestämda att utföra, både i den här galaxen och bortom den.

Idag uppdaterade vi er om det som händer och vad som inom kort väntar er. Vi önskar att de återstående händelserna sker snabbt och enkelt. Det finns inte något som måste förbli ett mysterium mycket längre, eftersom tidpunkten för segern snabbt närmar sig! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge