Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 29 augusti 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 29 augusti 2017

9 Cib, 14 Uo, 1 Ik

Selamat Jalwa! Finansieringen är nu på gång. Mängder med valuta färdigställs för att göra alla i de olika programmen rika, välmående och kloka! Det har tagit lång tid för oss att övervinna den tröghet som har försenat de här programmen. Allt som krävs för att visa er att den långa väntan är berättigad finns på plats och äntligen kan ni njuta av ert arbetes underbara frukter. Som sagt, det bästa ligger framför er! Välstånd är verkligen något som ni har väntat på, så välkommen till RV (revalvering) och dess globala följeslagare, den gulduppbackade GCR! (den globala valutarevalveringen)!

När ni ser på den här processen, var medvetna om att ett besvärligt slag har utkämpats under de senaste veckorna som resulterat i att alla problem slutligen kunde lösas. Tacka Himlen och dess många allierade för deras fantastiska bidrag. Som ett resultat kan ni se början på det flöde som är öronmärkt för att avsluta den långa, olagliga finansieringen med ”fiatpengar”. Säg hej och välkommen till det som ska stänga ner Federal Reserve Bank och dess följeslagare, USA, INC! Förbered er för att äntligen få välkomna revalveringen och dess tvilling, den nya NESARA-Republiken. Vi är medvetna om att allt detta har tagit alltför lång tid för att nu äntligen manifesteras.

Vi noterar att de här långa förseningarna och andra missdåd berodde på den gamla ordningens sista desperata skurkar och dess många kriminella allierade. Dessa typer är bara alltför smarta för sitt eget bästa och behöver buras in i en flyktsäker anläggning. De ska separeras från er och får vid rätt tidpunkt sina lämpliga straff. Därför kan ni njuta av det som vi har i beredskap för dem.

Det ni verkligen behöver är att ta "tjuren vid hornen" och ladda upp i glädje. Finansieringens storlek överträffar allt ni kan föreställa er. Vi väntar i glädje på att få se hur ni använder de här stora rikedomarna för att öka och förbättra den livsstil som ni är vana vid. Den här nya miljön skapas för att skapa förutsättningar för oss att vid rätt tillfälle visa oss för er. Våra mentorer är mer än redo att vandra tillsammans med er längs vägen till fullt medvetande och inför att introducera er för den ljusa värld som Himlen så nådigt har byggt upp för er!! Halleluja! Halleluja!!!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare. Den märkliga motviljan som härrör från de mörka fortsätter. Vi förväntar oss helt och fullt att Himlen har en stor överraskning i beredskap för dem alla. Man anser det vara ett dåligt tillvägagångssätt att ytterligare fördröja det välstånd som tillhör er alla. Därför kommer nu den tidpunkt då dessa magiska summor ska tas ifrån dem av ett gudomligt team som vi med Himlens välsignelser har samlat ihop. Vi kommer att åberopa ett speciellt budskap som äntligen avslutar dessa dubiösa bedrägerier. Det är denna handling som helt säkert kommer att få slut på den senaste uppsättningen bedrägerier!

De underbara visioner som Himlen har gynnat oss med ger förutsättningar för att lösa en rad katastrofer. Resultaten av de här visionerna låter de här skurkarna få sin välförtjänta dessert. Hela den här utvecklingen måste ske gudomligt och med klass. Det mörka inser inte riktigt vad som verkligen väntar dem. Era visioner hålls högt. Denna heliga process kommer nu att ge utdelning till alla. De olika delarna i detta paket måste nu avslöjas och de som ansvarar för dess försening förvisas till och spärras in på lämplig plats.

Som tidigare nämnts finns i det här avseendet en speciell överraskning på väg att försiktigt smyga sig på dem. Vi kommer fortsätta att vara hemlighetsfulla om det som ska utnyttjas. Ni alla har väntat tålmodigt. Således förtjänar ni den rätta handlingen som utan tvekan ger er en mycket välförtjänt triumf. Himlen har nu för avsikt att ge er detta och frigöra de här fonderna från kopplingar till dem som olagligt förnekar er tillgång till dem. Vi ber er helt enkelt att vara lugna och avstå från att bli frustrerade! Hjälp är verkligen på väg.

Vi har sett allt detta och i våra hjärtan varit fast beslutsamma att ni ska få ta emot det som Himlen önskar så innerligt för er. Det pågående dödläget måste övervinnas och de ansvariga fängslas. Vid rätt tidpunkt kommer den här världen snabbt att förändras. En alternativ sedan länge utlovad värld kommer då plötsligt att dyka upp. De gamla sätten kan inte längre fortsätta. I stället kommer nya att helt manifesteras. Håll den här heliga visionen i era hjärtan och se sedan det som är klart att träda fram. Vi placerades inte här för att misslyckas, utan för att lyckas på ett underbart sätt!

Idag fortsatte vi med att rapportera om det som händer kring detta mycket vackra och dyrbara klot. För länge sedan gav Himlen er en hel rad speciella löften. Nu avser Himlen att uppfylla dessa gudomliga kungörelser! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Det är dags för allt att bära frukt!

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge