Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 5 september 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 5 september 2017

7 Manik, 0 Zip, 1 Ik

Selamat Balik! Allt fortsätter att gå framåt. Den mörka kabalen fortsätter att tro att de fortfarande är ouppnåeliga, men denna djupa inställning är på väg att krossas. Skilda Ljusstyrkorna har nu arresteringsorder för att formellt avlägsna de här skurkarna Den här utvecklingen kommer också att avsluta det gamla olagliga USA, Inc (affärs-företaget USA) och den anknutna Federal Reserve Bank. Den gräsliga sanningen kommer helt att krossa dem. Det mörkas framtid kommer att avslöjas allteftersom de snabbt fångas in och utan ceremonier skickas till celler i skyn.

Detta välbehövliga infångande kommer att chockera alla som fortfarande är förknippade med de mörka och deras sätt att vara. Det möjliggör början av det valutaflöde som länge utlovats er. Ett första finansieringsflöde kommer att lansera den nya NESARA-republiken och gör slut på de utdragna förseningar som har kännetecknat er verklighet. Den här händelsen kommer historiskt att symbolisera er nya verklighet. Syftet med den här processen är att slutföra vår nya verklighet genom att formellt avlägsna alla saker som på något sätt har anknytning till det gamla.

Onödiga förseningar och ökande frustration kommer att ersättas av framgång och glädje, och en värld där ni och Ljuset verkligen sitter vid rodret. Vi uppmanar er att vara tålmodiga, nu när Ljuset äntligen börjar den viktiga insamlingen av otaliga skurkar. Vi ska ägna oss åt att fälla det gamla olagliga styret och deras tillhörande institutioner. Nya teknologier kommer att ordentligt introduceras, men de kan ta längre tid att komma i bruk än vad man först förväntade sig.

Var därför i ert hjärta medvetna om att en stor grundläggande rörelse pågår bakom kulisserna. Det är dessa bakgrundshändelser som för närvarande står för allt som förväntas förändra vår nuvarande verklighet. Vi är övertygade om att de nya kommunikationsvägarna gör det möjligt för oss att göra det som är nödvändigt för total framgång. Den inledande delen av vår strategi är klar. Resten kommer nu snabbt att följa. Vi förväntar oss helt och fullt att era nuvarande bekymmer snabbt kommer att ersättas av början på era stora visioner, vilka kommer att tas i full drift. Det bästa ligger nu utan tvekan framför oss. Halleluja! Halleluja!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Himlen ser det som nu händer helt enkelt som en "rättvis dessert" för det mörka och dess giriga underhuggare. Under en mycket lång tid har kabalen försenat det oundvikliga. Den har skapat oerhörda frustrationer och orsakat att många felaktigt trott att leveranser aldrig blir av. Men era magnifika gudomliga visioner kommer till slut att förverkligas! Det har krävt en hel del överraskningar för att slutligen låta era pengar förverkligas. Vi ber er tacka Himlen och verkligen njuter av det som nu håller på att utvecklas.

Himlen vill att ni ska ägna er åt er stora passion och visa hur underbart allt detta kommer att bli. De framväxande fonderna tillåter att den nya NESARA-republiken träder fram, får slut på USA, Inc och låter de nya UST- sedlarna bli den här nationens (USA:s) nya guldunderstödda valuta. Kabalens underhuggare separeras och skickas, såsom tidigare nämnts, till ett speciellt berett förvar i skyn. De kommer aldrig att besvära er igen. Ni kommer i framtiden att se dem endast som en del i de sista stegen när den här världen kom till fullt medvetande.

De här händelserna tog lång tid eftersom tiden var nödvändig för att framgångsrikt slutföra ett antal viktiga förfaranden precis innan ni får ta emot era första utbetalningar. Ni kommer med glädje att snabbt inse hur värdefull den här speciella processen egentligen var. Nu är allt på plats för det ni verkligen väntat på. Vi ber er helt enkelt fortsätta med er passion och snabbt sätta igång med de gudomliga prototyper som kommer att symbolisera den här nya och underbara världen!

Idag har vi i glädje rapporterat om det som händer på vårt vackra blågröna klot. Detta nya landskap kommer att bevittna fullbordandet av otaliga aktiviteter som ska omforma den till en värld fylld av frihet, fred och gränslöst välstånd. Glöm aldrig, kära Hjärtan, att Himlens otaliga och oändliga utbud är era! Så må det bli! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Det är dags för allt att bära frukt !!!

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge