Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 8 augusti 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 8 augusti 2017

7 Men, 13 Pop, 1 Ik

Dratzo! Många tecken visar nu att vi faktiskt förflyttar oss närmare de mycket efterlängtade leveranserna. Alla förseningar och deras medföljande problem har nått en högst kritisk punkt. Vi fortsätter att fullt ut förvänta oss att era utlovade leveranser slutligen sker. Som noterats i tidigare rapporter tar den här processen alltför lång tid för att utföras med framgång. Leverantörernas konstanta förseningar är skrämmande. Ibland verkar alla deras ursäkter planerade. Distributionsprocessen borde inte vara en procedur på vinst och förlust. Det torde vara mycket lättare att uppnå framgång genom att arbeta i stora och kompletta leveranssatser.

För oss är de här pågående förseningarna en antydan om att det i verkligheten fortfarande finns en underström av internt argumenterande mellan dem som vill lyckas och dem som förtäckt inte vill det. Vi vet att så här stora program lätt kan ”riggas” för att göra som man verkligen vill. Det är ett tecken på planerad inkompetens när varje försök till ett fungerande leveranssystem visar sig misslyckat. Vi har en teknologi som lätt kunde uppnå avsedda mål på ett helt säkert sätt. Tiden är nu mogen att använda ett enkelt ordspråk: Antingen bestämmer man sig för att "fiska eller klippa av betet". Det slutliga beslutet vilar hos leverantörerna.

Den nuvarande processen tvingar bankerna att återigen aktivera sedan länge övergivna tillvägagångssätt. En ny metod skulle kunna göra det möjligt att låta de oändliga penningsummorna levereras istället för att ständigt räknas om. Ett omarbetat förfaringssätt skulle göra det möjligt att upptäcka och snabbt korrigera eventuella tidigare misstag. I det här avseendet är förhoppningen att en slutlig lösning omgående antas och framgångsrikt utnyttjas!

Att förändra banksystemet är därför det sätt som vi förordar och tror är möjligt för att skapa en fungerande lösning. Därför förväntar vi oss att alla system inom kort ska vara på plats. Faktum är att de som känner till saker och ting förväntar sig att en nu beslutad lösning kommer att lösa alla nuvarande svårigheter och ge en enkel lösning. Vi är glada över att bevittna ett avgörande scenario som nu ligger extremt nära. De slutliga festligheterna ligger som längst över horisonten!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Den metod som krävs för att "rensa upp" i den oreda som skapats av de aktuella globala förseningarna kan fortfarande lätt sättas in. Trots den här långdragna processen är vi helt redo att få ett slut på denna och låta våra visioner skapa glädje och välstånd. Låt oss tacka Himlen och alla ansvariga för att de prioriterar det nya tillvägagångssättet för framgång. Det för oss alla nära vårt sanna öde, och för detta ger vi ett stort tack till Himlen för att den barmhärtigt kräver denna nuvarande ansträngning.

Det nuvarande försöket är ännu ett tecken på att en stor slutlig forsering verkligen är på gång. Denna gudomliga ansträngning har välsignats genom Himlens nådiga dekret. Med detta i ryggen är vi övertygade om att dessa förnyade försök att lösa leveransuppehållet kommer att föra både ert välstånd och den nya NESARA-republiken inom synhåll. Inom kort kommer allt det som ni länge drömt om att bli en sann manifesterad verklighet. Återigen, det är viktigt att ni håller era visioner och förbereder er inför det som snabbt kommer att bli ert!

Ta den här välsignade tiden till att granska och rättfärdiga det ni ser i dessa visioner, och var redo att göra allt som är nödvändigt för att verkligen manifestera dem. I ditt hjärta, förlora aldrig visionen av det du vill skapa för att underlätta din del i en enorm humanitär insats. Du är här för att förändra den här nuvarande verkligheten och för att förändra den till det bättre. På så sätt ska ni alla skapa en helt ny verklighet. Låt aldrig alla dessa förseningar förändra denna mycket underbara vision om en ny värld för hela mänskligheten! Halleluja! Halleluja!

Idag granskade vi det som nu verkligen händer runtom på detta dyrbara klot. De nya ”makthavarna” är fast beslutna om att slutföra de leveranser som behövs för att säkerställa att den globala RV (revalveringen) och den tillhörande kusinen, GCR (den globala valutareformen) påbörjas och slutförs så snart som möjligt. Dessutom behöver införandet av NESARA-republiken (GESARA globalt) också ske snabbt. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge