Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 22 augusti 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 22 augusti 2017

2 Muluc, 7 Uo, 1 Ik

Dratzo! En inledande nödvändig finansieringstransaktion sker nu vid lämplig tidpunkt. Den här processen startades för nästan fem år sedan och kräver att de Äldste släpper taget och litar på det som nu kallas den primära rörelsen. Det är den här rörelsen som frikopplar alla som varit involverade i denna uppgift och med glädje lämnar över den till Himlen. Här finns ett gudomligt syfte. För länge sedan avsattes stora ofantliga belopp för att påbörja den här sista åtgärden, och processen har äntligen formellt inrättats. Nu återstår bara en helig handling som Himlen har längtat efter. Detta innebär att det slutliga frisläppandet och fördelningen av pengar ligger snubblande nära!

Under det senaste årtusendet har Mästarna inrättat det här systemet och lämnat över det till de Äldste och deras Kungliga motsvarigheter. De som för länge sedan fick den här makten påbörjade de slutliga sätten att manifestera både det här nya valutasläppandet och uppkomsten av den mycket förväntade NESARA-Republiken. De här åtgärderna ska stoppa den olagliga ”USA-koncernen” och dess ”expedition”, den nuvarande President-administrationen. Det är den här proceduren som kommer att kasta ut det gamla och introducera det nya. Kort sagt, de nya tillvägagångssätten kommer helt att upphäva det gamla!

I det här avseendet ber vi er förstå det oerhörda i det som nu kommer att hända. Vi kommer inte bara att få se uppkomsten av global fred utan även tillkomsten av ett globalt välstånd och en gigantisk öppning inför avslöjandet (disclosure). De här handlingarna kommer att sätta igång ett stort steg i medvetandeutvecklingen och den formella introduktionen av vår galaktiska familj. Som en gudomlig följd av en hel rad dekret från Himlen får vi dessutom se sammanbrottet av ett antal gamla mänskliga cykler och början på ett flertal nya. Dessa nya cykler kommer att frigöra mänskligheten från behov och tillåta slutet på flera konstlade uppdelningar som länge plågat mänskligheten.

Under den här nya tidsåldern kan människor påbörja den verkliga vägen tillbaka till fullt medvetande. De förseningar som man hittills mött är i det långa loppet bara gupp på den väg som den här världen måste passera för att uppnå sitt högt värderade mål. Nu kan de sista stegen före landningarna tas. Mänskligheten kräver mycket träning och en total omskrivning av sin högst spekulativa historia. Alla osynliga ändar behöver verkligen knytas samman och göras kända. Det kommer att bli en överraskningarnas tid, full av nödvändiga avslöjanden. Ur detta kommer vägen till det Nya Du!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att informera er om att en rad speciella förberedelser nu pågår. För länge sedan utvecklade Himlen ett sätt att befria mänskligheten från Anunnakis och deras likasinnades vilja. Den här processen bygger på illuminaternas kända begränsningar och deras olagliga sätt att göra saker och ting. I det långa loppet kommer det att bli denna högst oheliga grupps slutliga undergång. De vet att det inte finns något att göra förutom att acceptera de föreskrivna resultaten.

Himlen har således framtvingat den nuvarande situationen. Den här processen har äntligen tillåtit era storslagna visioner att manifesteras och låta den nya underbara världen visa sig inför er. Vi tackar var och en av er för era underbara bidrag till denna ädla sak. Det är ofta svårt för mänskligheten att hålla fast vid sina mest effektiva visioner! Vi tackar er för det ni bidrar med för att hjälpa denna högst gudomliga sak. Var i era hjärtan medvetna om att ett litet mirakel faktiskt är på gång och vi uppmanar er att förbereda er inför att era visioner och ert gudomliga syfte visar sig!

I det här Ljuset ber vi helt enkelt att ni verkligen håller ut och gör er redo att bevittna det mirakel som fanns inneslutet i den här mycket speciella Solförmörkelsen. Den signalerar slutet på en era i ert liv och för in den heliga början på en annan. I ditt hjärta, värna om det som håller på att ske. Var stark, och när Himlen så påbjuder, var beredd att arbeta hårt för att uppnå dina värdefulla mål! Ni får, trots allt, den hjälp som behövs för att avsluta det mörkas styre och kan då fritt uppnå dina mål! Halleluja! Halleluja!

Idag har vi rapporterat om vad som pågår runtom på detta mycket vackra blågröna klot. De slutgiltiga ansträngningarna för att förändra den här världen till det bättre är nu på gång. Frigörande av fonder och uppkomsten av ny regering är bara början på denna nya värld. Under den här tiden kommer ni i glädje att få möta era andliga familjer och rymdfamiljer! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge