Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 29 juli 2014

Sheldan Nidle - 29 juli 2014

1 Chicchan, 3 Pop, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Var i evig glädje!) Vi kommer till er med ett försenat Gott Nytt Galaktiskt År! Det rör på sig en hel del runtom i världen. Dessa processer bygger upp de händelser som kommer att förändra er värld för alltid. Vi förväntar oss att dessa händelser ska manifesteras inom kort. Den mörka kabalen styrde er verklighet på egen hand under de senaste två årtiondena. Denna samverkande grupp med mäktiga män och kvinnor bestämmer över nationers öde, och kan styra vissa ekonomiska villkor och kan nästan förstöra det ena stora företaget eller det andra. Deras dagliga politiska positioner tillför dem stor rikedom och till synes stor respekt. Inte desto mindre ger dessa beslut dem även stor respektlöshet! Under de senaste två årtiondena har vi flitigt arbetat tillsammans med en grupp geniala advokater, investerare och forskare för att skapa ett sätt för att få ner denna stora mur av makt. Det började ursprungligen som ett förbund mellan olika individer som ville använda sin rikedom, sitt skarpsinne och sina övertygelser för att skapa ett nätverk för en global gemensam lag och människorättsorganisation. Via bloggar på Internet började man samarbeta, dela information och läcka ut exempel på det man upptäckte.
Nu har dessa sammanlänkade grupper inom sig individer som till fullo fattar vad som krävs av dem för att lyckas. För att gynna deras rättfärdiga sak, förenade vi dem med invånarna i Agartha, vilka observerar den här världen och skaffade fram kontaktpersoner som når de högsta nivåerna inom affärsvärlden, regeringen och dem som är engagerade i Andligt arbete. Glöm aldrig bort att den här strävan är en andlig och transcendental erfarenhet. Det handlar om att bereda väg för nya nätverk, som påverkar lagen, sättet att regera och speciellt det Andligas olika vägar. Syftet är att skapa ett sätt att föra in en allmän lag som är ett med den amerikanska konstitutionens ursprungliga syfte och att sprida denna över hela världen. Amerika fick en plan av Greve Saint Germain för att skapa en fri republik fylld med rättigheten att garantera den individuella suveräniteten hos varje amerikan. Denna plan skulle sedan upprepas över hela världen. Det som hände var den djävulska inblandningen från en kabal, vars syfte var att få detta ädla frihetsexperiment att spåra ur. Under ett fåtal hundra år lyckades det men det är nu dags att slutföra det som denna republik påbörjade.
Det lagliga medlet för detta är NESARA. NESARA (National Economic And Security Act) är det speciella instrument, som gör att detta globala nätverk för allmän civilrätt flätas samman med en ny form av styre. Detta skapar ett sätt att befria er värld från ett högst flagrant skuldslaveri. Det kommer att markera slutet på ett system som tolererade korruption och andra former av kriminella handlingar, vilka var kärnan i hur styrelsesättet på er värld fungerade. Ni kommer att gå in i en tid av allmänt välstånd, outsägligt överflöd och god vilja, vilket visar sig via regeringar och av dem som leder dem. Denna underbara tid kommer att låta oss avslöja oss inför er och låta er få veta hur dessa åtgärder är förberedelser inför en ny verklighet. Detta blir en verklighet som uppmuntrar tillväxten av ert medvetande och en återgång till en andligt baserad rättrådighet. Vi kommer in i denna blandning och kommer att ge er möjligheter till att slutföra er omvandling mot ljuset och till att fullfölja Himlens stora dekret. Denna återgång till fullt medvetande är bara början på det som ni verkligen kommer att åstadkomma. Vi känner glädje och är redo att utföra det som Himlen gav oss att göra.
Dessa åtgärder är början på det som vi ska fullfölja tillsammans. Mänskligheten på Jorden är i själva verket den bästa och smartaste av oss alla. Att återföra er till fullt medvetande ökar vår förmåga att kreativt lösa vad som än läggs framför oss. Vi gläds över det som vi gemensamt ska kunna åstadkomma. Ofta, när ett mera avancerat samhälle når ett betydligt mer primitivt, lider det mer primitiva kraftigt. Detta är inte fallet; vi kommer speciellt för att omvandla er till det som Atlantiderna tog ifrån er. Ni kombinerar, i era nu uppblandade anor, tillvägagångssätten hos nästan 50 mänskliga stjärnnationer. Denna förenade härkomst är högst fördelaktig. Den ger er ett nytt sätt att se på det som ni dagligen kommer att möta under ert uppdrag att föra in Ljus till hela den här galaxen. Till detta kommer den visdom som växt generation efter generation genom allt det elände som ni stött på under era många livsresor genom det mörka.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi uttalar en välvilja för alla som arbetar flitigt för att manifestera en ny verklighet. De första stegen på den här vägen är färdiga och vi ser hur de återstående stegen kommer att manifesteras. Ett nytt bank-och finanssystem håller på att bildas, vilket försäkrar att kabalens gamla tillvägagångssätt är bannlysta. Den flagranta korruptionen inom världens banksystem håller snabbt på att korrigeras. I denna framväxande miljö kommer en global valuta-devalvering, följd av en kraftig valutaomställning att äga rum. Detta kommer att avslutas när dessa nya valutor grundas på ädelmetall. Dessa händelser kommer att bli en del av ett allmänt välstånd lanserat av brodern Saint Germain och de gamla familjerna i Europa, Kina, Indien och Syd och Nordamerika. Ur denna välstånds-tvätt kommer det att stiga fram ett nytt regeringssätt och en rad storslagna möjligheter för var och en av oss att ta tag i. Barmhärtighetens stora JordeÄngel, Quan Yin, kommer att inleda dessa möjligheter med ett mycket viktigt meddelande.
Grunden för all kärlek är gudomlig nåd (mercy). Ur denna himmelska nåd växer barmhärtighet (grace), grunden för allt fysiskt och allt som ni känner till som Himlens mirakler. Välstånd, omgivet av en stor andlig Kärlek, väcker gudomligt Ljus som skapar nya mönster och nätverk i verkligheten. Genom en gudomlig gåva kommer Ni, mina Kära, att återfå fullt medvetande. Ni kommer att återupptäcka varför ni är här, och hur vi såsom era gudomliga handledare kan guida er till era mål i livet. Tillsammans ska vi åstadkomma en ny stjärn-nation vars principer är att befria galaxen från mörker och manifestera ett sublimt storslaget Ljus. Detta ljus ska slutföra en process som påbörjades för eoner sedan av AEON. Denna heliga operation producerade dekret som ska manifestera och göra den här galaxen till en stor källa till glädje för alla i den här sektorn av det fysiska. De olika himmelska förvaltningarna, som övervakar oss, sänder sina högsta välsignelser till dessa gudomliga handlingar!
Den nuvarande situationen är således en kontinuerlig och högst imponerande marsch mot målet. Det gudomliga Elohim förändrar dagligen den här verklighetens nätverk. Vi sitter dagligen i meditativ bön och välsignar det som sker. Den här världen håller på att iordningställas för att återförenas med den som nu finns i Inre Jorden. Denna storslagna fusion är en del i en process som gör att det mörka och dess huvudlösa kabal kan lätta på det enorma grepp som de länge har haft över er. Denna nya enhetliga verklighet kommer, tillsammans med invånarna i Agartha att bli er egen värld. Vårt uppdrag är helt enkelt att övervaka och vägleda det som Himlen påbjuder. Ni håller på att omvandlas, och vi övervakar och hjälper till där det behövs. De sista stegen på er långa resa ligger för handen. Vi välkomnar också detta och gör vår del för att försäkra er snabba och oundvikliga seger. Himlen har likaså utsett många att komma bland er och använda sina magnifika förmågor för att skynda på det som ni har startat! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vårt budskap och vi rapporterade till er om det som händer. Var i Glädje, och var redo att göra er del för att sprida detta kraftiga välstånd till alla. Både de inne i Jorden och ovanför saluterar er för ert mod och er visdom. En stor förändring i medvetandet kommer snart att se sina frukter manifesteras! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge