Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 1 juli 2014

Sheldan Nidle - 1 juli 2014

12 Caban, 0 Kumku, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer denna dag med goda nyheter! Våra olika samarbets-parter på jorden ställer flitigt iordning era välsignade leveranser. Den här veckan vill vi ägna vårt budskap åt att tala om ert ursprung. Vi är alla ättlingar till en vattenlevande apliknande varelse som levde på den tredje planeten från sin sol, den stjärna som ni kallar Vega. Den här planeten var en vattenvärld, fylld med vad ni kan tycka är mycket ovanliga varelser. Den värsta av dessa var ett stort rovdjur, och våra förfäder har klättrat över mängder med klippiga berg för att undkomma den. Där utvecklades de till skickliga fiskare och började tillbringa väldigt mycket tid till sjöss. Så småningom förlorade de sin täta päls och antog en del av ett marint däggdjurs egenskaper. För omkring sex miljoner år sedan fick de besök av landvalar från Solis system. Dessa vänliga varelser frågade om de ville bli fullt medvetna Varelser och så småningom flytta till sina tidigare hemländer. Till en början var de avvaktande. Men ingripandet från den Andliga Hierarkin övertygade dem om att göra det. De beviljades sedan fullt medvetande och mötte andra liknande själar från stjärnorna som omgav Vega.

Dessa möten ledde till bildandet av en Ljus-konfederation, som långsamt började utöka sitt inflytande utöver Lyrans konstellation. För fyra miljoner år sedan, hade de nått stjärnan Sirius och hade förändrats till en ny organisation, den Galaktiska LjusFederationen. Det var denna heliga union som till slut koloniserade Solis system. Dessa kolonier härjades av Ankara-Alliansen och tvingades fly. Kolonisatörerna återvände för runt 900.000 år sedan och bestämde sig för att enbart bosätta sig på Gaia. Gruppen inrättade sina högkvarter i Inre Jorden och bosatte sig även på en stor ö-kontinent som ni idag känner som Lemurien. Denna koloni på ytan började sakta växa. Dess uppgift var att stödja och uppehålla de olika ekosystemen. För omkring 300.000 år sedan koloniserades Jorden av Varelser från Kentaurus och Plejaderna. De flesta av dem reste till en stor ö-kontinent i den nuvarande Atlanten. Dess invånare kallade denna nya koloni "Atlantis." I det tysta blev den snart en rival till lemurierna. För omkring 50.000 år sedan gav lemurierna var och en av sina kolonier jämlikt status. Atlantiderna såg detta som ett möjligt tillfälle för att utöva sin dominans över länderna på Jordens yta.

För cirka 25.000 år sedan, gick atlantiderna och deras mörka allierade till anfall och förstörde Lemuriens länder på ytan. Lemurierna drog sig tillbaka till sitt rike i Inre Jorden. Detta lämnade atlantiderna ansvariga för länderna på ytan. Under årtusendena, genomförde atlantiderna en politik som innebar att bannlysa alla barn inom den styrande eliten, vilka starkt motsatte sig dem, och ättlingarna förvisades till en halvö i Medelhavet som kallades "Jonien" (Ionia). Atlantiderna attackerade så småningom denna koloni. De joniska forskarna hade förberett sig inför denna eventualitet med en mängd speciell utrustning. Med denna kunde de motverka detta hot. Atlantis förintades genom sitt eget vapen och sjönk snart under vattnet. Atlantis invånare och deras globala allierade flydde till en annan värld, som kretsade kring en stjärna i den Kentauriska konstellationen, för er känd som Beta Centauri. Denna katastrof lämnade efter sig två grupper av varelser. Den första var en grupp speciella mänskliga hybrider som i era legender kallas Anunnaki. Den andra var era förfäder med begränsat medvetande. Dessa grupper bildade snart med hjälp av Himlen ett symbiotiskt förhållande.

Himlen önskade att era förfäder skulle överleva och lära sig ett antal viktiga läxor, vilka skulle bli användbara så snart Ljuset återvände med full kraft till er värld. Detta märkliga förhållande, som bestod av Anunnaki som "gudar" och era förfäder som deras hängivna anhängare, fortsatte under ungefär 13.000 år. Tiden är inne då det här ska ta slut och ni ska återuppta ert ursprungliga tillstånd. Denna etapp av er långa resa är bara början på hur ni ska göras fullt medvetna igen. Vi finns här för att vara era mentorer och göra det möjligt för er att återvända. Anunnaki lämnade en härskande grupp efter sig, som under årtusendena förvandlats till det som ni känner till som den mörka kabalen. Den här gruppen håller på att avhysas från makten. Den är medveten om att dess tid är kommen. Just nu ska vi se den här gruppen stiga åt sidan och efterträdas av våra allierade på jorden. Bitarna är på plats för att en stor förändring ska ske på "ett ögonblick." Denna omvandling inkluderar heliga Väsen som kommer från alla delar av ert jordklot. Deras program kommer att befria er och ge er välstånd och nya regeringsformer.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare. Er värld lider under de sista resterna av den mörka kabalen. Vårt uppdrag är att förse er med ett sätt att komma bort från deras avskyvärda styre. Dessutom har Himlen skickat oss stora flottor med skepp som ska förse oss med mentorer, till stöd för er övergång till fullt medvetande. Vi välkomnar dem. Dessa bröder ger oss förmågan att övervinna vilken makt som helst som den mörka kabalen fortfarande äger. En naturlig välsignad rörelse pågår, som kommer att förflytta er mot fullt medvetande. Vår gudomliga uppgift är att övervaka den här utvecklingen och se till att den påverkar er positivt. Syftet är att i rätt tid säkerställa er framgång. Våra medarbetare har de verktyg som krävs för att skapa en ny epok för mänskligheten. Denna nya epok håller redan på att lyckligen bildas omkring er. Det mörkas agenter är rädda för arresteringar. De får panik över de fakta som ska presenteras vid deras rättegångar och vet om att den här nuvarande världen faktiskt håller på att smulas sönder. Det mörkas tid är över. En ny era med frihet, fred och välstånd manifesteras.

Vi inser hur detta håller på att utformas. Vid en speciell tidpunkt, kommer vi att vända oss till er och bekräfta det som Himlen gör för att realisera sina många heliga dekret. Det mörka upprättade en global uppsättning samhällen som bygger på krig, splittring och omotiverat hat mot varandra. Vi behöver tillämpa botemedel mot årtusenden av djupgående övergrepp. Ni har inom er dolt hat och märkliga trosföreställningar, som framkallats av era tidigare övervakare. Det kommer att krävas lektioner och undervisning av oss, så att allas jämlikhet och synliggörandet av en ömsesidig välvilja kan dyka upp igen. I detta ljus kan ni verkligen komma samman och börja lägga grunden för ett nytt globalt samhälle. Det här samhället kommer att hedra er andliga suveränitet och gudomliga rättigheter. Det kommer också att säkerställa er välfärd genom att ge er möjligheter att säkra den för er och era sammanflätade familjer. Detta ligger helt i linje med vad era galaktiska mentorer kommer att lära er.

Detta är den tid, då ni börjar förstå vem ni egentligen är och hur innerligt ni är relaterade till varandra. Er Uppstigning ska slutligen ge er en speciell kod för att skapa det vi och era mentorer lär er. Var i glädje och var välsignat medvetna om hur Himlen konstruerade detta och rättfärdigt skapade vägen för er stora återförening med oss alla. Vi har suttit i Agartha och sett hur det mörka manipulerat er och hållit er ifrån varandra. Denna orättvisa är nu slut. Vi har besökt många delar av den här världen under det senaste året och sett hur saker och ting håller på att förändras. Himlen arbetar på förunderliga och underbara vägar. Den mörka kabalen kan inte undgå sitt öde. Ändå är dessa skurkar våra bröder och systrar, som vid tidpunkten för fullt medvetande kommer att gå tillbaka till fållan. Vi vet detta och ser syftet med denna sista del av vår gemensamma resa: att lära oss ett enkelt faktum, vi är verkligen Alla Ett! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi vårt budskap. Förbli hela tiden medvetna om att Himlen är vår heliga vägledning. Vårt gudomliga tjänande är att välkomna hela mänskligheten tillbaka. Vi kommer för att undervisa, för att handleda och förbereda er inför det sista stora andliga språnget, fullt medvetande! Ögonblicket är inne för oss att agera och föra oss alla in i denna nya välsignade Tidsålder! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge