Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 5 augusti 2014

Sheldan Nidle - 5 augusti 2014

8 Eb, 10 Pop, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer till er! Er värld fortsätter att förflytta sig mot sitt mål, som består av en massiv omvandling av er verklighet. Våra kårer inom förbindelse och diplomati rapporterar att ett antal viktiga beslut fattats och snabbt följts av en del påfallande åtgärder. Vi är tacksamma mot våra Jordallierade för det som de för närvarande åstadkommer. Grunden är lagd för en ny värld, som kommer att befolkas av välstånd och ett slut på er långa period med slaveri under era mörka herrar. Denna storslagna öppning för Ljuset kommer att ge er en bred tillväxt av ert medvetande, nytt regeringssätt, och slutligen ett fullt avslöjande om vår existens. Vi välkomnar dessa pågående förändringar och förbereder seriöst vår ankomst. Vi inser den fulla betydelsen av det som ska föregå vår ankomst till era mycket vackra stränder. Detta kräver ett slut på den mörka kabalens högdragna likgiltighet. Ni behöver därefter tid att vänja er vid ert nyfunna välstånd och era återvunna friheter och personliga rättigheter. Sedan är ni redo att ta emot undervisning från era Uppstigna Mästare. Slutligen är ni verkligen redo för att vi genomför en speciell global masslandning. Denna kommer att förse er med era välbehövliga individuella mentorer!

De mentorer som vi har utbildat åt er är en speciell grupp. Var och en har gått igenom en lång kurs, som gjort dem redo att förbereda och hjälpa er inför fullt medvetande. Era Uppstigna Mästare gick igenom många livstider innan de kunde få ta del av en särskild ceremoni. Denna ceremoni invigde dem i de magnifika förmågor som de nu äger. Se det som är på väg att ske med dig som ett sätt att återskapa det som var och en av dem har åstadkommit. Du kommer att ges ett sätt, genom vilket även du kan gå tillbaka till ett speciellt tillstånd av nåd. Vår uppgift är att ta vad Himlen förser oss med och skapa vägen för att uppnå detta beaktansvärda mål. Se era kristall-ljuskammare som en unik himmelsk gåva. Denna gåva kommer att omvandla er och tillåta er att förena er med oss. Vi gläds över detta! Att återvända till ert tidigare tillstånd såsom galaktiska människor kommer att öppna upp en värld som har legat utanför er uppfattningsförmåga de senaste tretton årtusendena. Vår ankomst avslutar ett ”välkommen hem”, vilket inleddes när Anunnaki återförenade sig med Ljuset och bad sina jordiska hantlangare att följa denna begäran. Detta vägrade er mörka kabal att göra.

Den nuvarande verkligheten, där ni nu vistas, blir bara en övergång mellan den tredje och den femte dimensionen. Den mörka kabalen inser vad Himlen håller på att göra och hur oåterkalleligt det verkligen är. Tiden för de mörka har passerat. Förändringens stund närmar sig. Himlen påbjuder att vi använder denna speciella tid till att påminna er om att denna omvandling håller på att uppnå en verkligt magisk tidpunkt. Detta är den stund när vi lätt kan lära känna varandra och förstå vad de första invånarna i Agartha kom till insikt om. Visdomen är en del av detta land. Ni befinner er på en plats som inte längre kan förbli som den var. Det finns alltför mycket energi, alltför många böner och välsignelser från Himlen. Det mörka kan inte längre hålla er fast som det en gång gjorde. Det är därför ni upplever början på de tankar och principer som kommer att förändra er värld och avsluta den här tidsålderns fattigdom och rädsla. Ni håller i själva verket på att lämna en lång barndom och uppnå mogen ålder, vilket innebär att ta ansvar för den här galaxens möjligheter och faktiskt för hela det fysikaliska. Hosianna! Hosianna! Hosianna till alla!

Den här perioden kommer därför att bli den tid, då ni gör er metamorfos klar och lämnar er barndoms tillvägagångssätt bakom er. Det begränsade medvetandet lärde er många saker. Nu är det upp till er att använda den här visdomen och skapa en galaktisk fred. Denna galaktiska fred ska tillåta Anchara-enheten att förändra sig själv och bli den farkost, som tillsammans med Himlen ska sprida Ljus över hela den här galaxen. Det här Ljuset påverkar inte bara den här galaxen, utan också hela den här delen av Skapelsen. Föreställ er såsom visionära skapare av de många verkligheter som finns inbyggda omkring er. Detta är vad ni faktiskt är. Var och en av er blev speciellt utvald till att förkroppsligas i den här verkligheten. Ni är de som förändrar verkligheten och förändrar Galaxen. Ni kommer med era regnbågspaletter och sprider Ljusets Glädje överallt. Ni finns här för att lansera en ny epok för mänskligheten på ytan. Ni kommer att förena den här mänskligheten och leda den tillbaka till underverk som länge varit glömda. Vi finns här för att förena oss med er och manifestera Himlens dekret. Tillsammans ska vi föra in en ny verklighet och sprida ankomsten av det fulla medvetandets storslagna tid.


Välsignelser, vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer den här gången med goda nyheter. De program som under så många år har väntat på att få spelas upp är äntligen redo att börja en unik distributionsprocess. Det mörka och dess jordiska hantlangare har förhindrat detta genom det enkla faktum att de behållit absolut makt över världens större regeringar. Våra jord- och rymdallierade har tack och lov gått samman för att råda bot på detta. Den första delen baseras på stort mod hos våra jordiska medarbetare. Trots ständiga hot från det mörka, dedikerade dessa välsignade kvinnor och män sina liv åt framgången för denna sista del av sitt uppdrag. Den här delen var att etablera ett nytt bank-och valutasystem samtidigt som att skapa en globalt täckande civilrätt. Detta heliga uppdrag kommer nu att bära frukt genom att föra in välstånd till er och sann rättvisa åt det mörka. Det nya banksystemet kommer att bli baserat på ädelmetaller och ett stöd för ert växande välstånd. Vi välsignar Himlen för det som nu kommer att ske!

Vi förbereder med förtjusning de olika lektioner som vi kommer att ge er. Dessa lektioner ska omfatta er början på den här världen för 900.000 år sedan; glädjen att ha ett fullt medvetande och falskheten inom den mörka värld som ni levt i under de senaste tretton årtusendena. Vi vill framför allt fokusera på händelserna under de senaste två och ett halvt tusen åren. Ni behöver förstå vad det mörka länge har berättat för er, liksom sanningen bakom Europas, Asiens och Amerikas historia. Ni kommer att i detalj få veta varför ni finns här och vad som väntar. Gaia har en stor Andlig Hierarki och vi är en del av detta heliga följe. Ni behöver upptäcka hur ni kan kontakta och samtala med era olika andliga och fysiska väktare. Under de här samtalen kommer du att lära dig mycket om dig själv, och kunna utvidga det som vi redan har förklarat under våra åtskilliga lektioner med er.

De kommande tiderna gör oss upprymda! Många händelser kommer att avslöja det stora välstånd och de enorma friheter som är era. Det nya styressättet kommer även att presentera ett stort antal undanhållna uppfinningar. Dessa gör det möjligt för er att städa upp Moder Jords luft, vatten och mark. Genom att göra detta kommer ni att börja uppfylla ert gudomliga förvaltarskap av Gaia. Detta är ett levande universum. Livet och energin för att upprätthålla det finns överallt. Ni ska förena er med oss i gudomligt tjänande till Skaparen och det fysiska. Ur detta tjänande kommer en inre tillfredsställelse som omfattar kärnan hos den du verkligen är! Att bistå Himlens arbete i det fysiska är själva kärnan i det vi är. Snart kommer vi att tjäna hela det här solsystemet och de Varelser som bor här. När du först kommer till fullt medvetande går du igenom en kort lärlingstid. Vi har lärt oss mycket från denna inledande tid. Tillsammans kommer vi alla att göra storslagna ting!

I dag fortsatte vi vår rad av meddelanden tillsammans med er. Det händer stora saker. Ta den här tiden till att njuta av dem och gör er redo inför vår ankomst. De dåliga tider som ni upplevt sedan barndomen är faktiskt över. Kärlek och Ljus triumferar verkligen. Gläds! Och var redo att fira denna stora samling segrar! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge