Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 22 juli 2014

Sheldan Nidle - 22 juli 2014

7 Etznab, 1 Vayeb, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer med många underbara saker att tala om. För närvarande håller skeenden på att färdigställas, som kommer att föra den här världen till frihet, fred och välstånd. Våra galaktiska och jordiska medarbetare arbetar tillsammans för att få ett slut på den långa, mörka natt, som ni alla har färdats igenom. Det är verkligen fantastiskt att se hur Himlens gudomliga klocka har fört er till framgångens yttersta rand. Saker och ting sker för att befria er från ett styre som arbetar för att förtrycka er frihet, och för att befria er från lögnerna om vad den sysslar med. Detta tyranni ska nu omvandlas. När Amerika först tillkännagav sin självständighet, gjorde man detta på ett sätt som tillät dess heliga deklaration att förkunna varför detta land skulle vara en speciell ledstjärna för frihet. Denna proklamation tystades gradvis ner av dem som delade sin lojalitet med personer i Storbritannien, vilka hyllade tyranni framför frihet och välstånd som varje amerikans gudomliga rättigheter. Detta onda skeende kommer nu att omvandlas och ny regering tillkännages, för att upphäva den senaste tidens synder mot detta storslagna land. Detta kommer att skapa fred, välstånd och samarbete för Gaia och hennes mänsklighet på ytan!

Detta är bara en liten, men ändå relevant aspekt av det som närmar sig sin manifestation. Våra medarbetare på jorden fortsätter att snabbt marschera på med de åtgärder som föder nya redskap inom finans-och bankväsende. Den rikedom som länge gömts av de stora dynastiska och andliga familjerna är i det närmaste redo att distribueras. Detta kommer att åtföljas av nya bankförfaranden som backas upp av nya och transparenta lagar. Dessutom kommer de som länge har gömt sig bakom detta enorma skurkstreck att arresteras och avklädas de olagliga rikedomar som de har samlat ihop under årtionden. Våra medarbetare har för avsikt att både genomföra en välståndsfördelning och en global storslagen festhögtid. Under detta jubelår kommer alla skulder att efterskänkas och alla kommer att börja om från början i denna nya välmående verklighet. Ni kommer att bli befriade och era Uppstigna Mästare kommer att utbilda er om väsentliga sanningar som länge dolts av denna högst betungande kabal. I verkligheten är ni utomjordingar som först landade här för ungefär 900 tusen år sedan.

Dessutom kommer den här nya regeringen att proklamera vår välvilliga existens och välkomna dem som är företrädare för era gemensamma förfäder. Den Inre Jordens länder i Agartha kan sedan sända representanter, som ytterligare kan förklara er sanna dolda historia. Det här framträdandet av lemurier ger dem möjlighet att öppna upp gömda passager till Inre Jorden och avslöja många numera begravda monument, som innehåller uppgifter om era gamla och "förlorade" samhällen. Dessa register går tillbaka till mänsklighetens olika gyllene tidsåldrar, men detta är bara en början. Mycket mera behöver ges tillkänna för er. Våra mentorer har för avsikt att låta er se på delar av er Akasher-krönika och upptäcka hur ni och era förfäder handskades med det som det mörka Anunnaki gjorde med dem. Dessa avslöjanden är inte avsedda att chockera er, utan bara för att låta er få en bättre förståelse för det som har gjorts mot er under de senaste nästan tretton årtusendena. Vi kommer för att göra det möjligt för er att förbereda ert språng till fullt medvetande. Det sista steget handlar om mentorskap, att övervaka tiden i era LjusKammare och er efterföljande utbildning.

Såsom fullt medvetna Varelser kommer ni in i ett gudomligt tjänande. Ni behöver helt och fullt förstå vad det innebär och vad som förväntas av er. Fullt medvetna Varelser är sällskapliga och självsäkra människor. Vi får från tidig barndom lära oss att arbeta tillsammans och fritt utöva betydelsen av det som ligger bakom våra olika talanger och förmågor. Detta dagliga sökande gör att vårt system med ett flytande regerings-system fungerar smidigt och effektivt. Ni kommer likaså att tilldelas rådgivare som arbetar med ert team av andliga rådgivare för att säkerställa att det här samhället uppfyller era behov, och att ni kreativt kan lösa eventuella problem som ni eller ert samhälle möter. Den här processen pågår hela tiden. Du ser hur ditt livskontrakt samverkar med andras. Allt som du gör sker i det här sammanhanget. Ni stöder fritt varandra och mängder av stjärnnationer som utgör denna Galaktiska LjusFederation. Det är i detta ljus som vi driver våra samhällen och de stjärnnationer som innehåller dessa. Vi har för avsikt att förbereda er inför detta heliga liv i tjänande till Himlen och hennes heliga påbud.


Hosianna! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att välsigna er och tala om många saker medan vi närmar oss nästa Nya Galaktiska År på lördag. Er värld rör sig snabbt. Våra välsignade medhjälpare tvingar fram situationer för att låta valuta- och bankreformer ge er frihet, suveränitet och välstånd. Ett antal efterföljande händelser kommer att flöda fram ur dessa tillkännagivanden. Dessa kommer att föda fram nya regeringssätt och låta dem som ingår i dessa att förklara ett slut på ett system som länge har lurat er om den här verklighetens sanna natur. Himlen och AEON har påbjudit att mänskligheten ska lära sig vissa sanningar. Dessa sanningar kommer att leda till omständigheter som tillåter våra andliga bröder och rymdbröder, att, liksom vi, avslöja sig för er. Till en början kommer denna nya uppsättning av Sanningar att tydligt lära er hur den här verkligheten är uppbyggd och hur den är avsedd att bli. Ni kommer även att påbörja en slutlig andlig sejour som leder er till fullt medvetande.

Halleluja! Vi står i glädje medan vi ser och andas in Skaparens storslagna välsignelser! Ni står på gränsen till en ny epok. Den storslagna skatten och de fantastiska kompensationerna från Himlen flödar dagligen över oss. De som utses av oss är redo att utföra en stor kupp. Denna åtgärd öppnar vägen för andra som arbetar hårt för att ge er er frihet. Det mörka fyller sina väskor med ve och förstörelse för er. Detta kommer inte längre att påverka er eller ens den här världen. Det mörka kommer att förflyttas till en plats där det inte längre kan förhindra det som Himlen har kungjort för er. Ljuset triumferar! En ny era med fred, välstånd och samarbete gryr på Jorden. Vi välsignar detta och ber bara att ni inser vad man nu ber er om. Ni kommer att bli det heliga instrumentet för Himlens påbud. Var hela tiden redo att snabbt gå framåt och manifestera ert öde!

Dessa förändringar är bara början på en sublim verksamhet som kommer att ge er storslagna tillfällen och möjligheter. Vi kommer att stå enade och föra Gaia tillbaka från den delning som skapades när ni plötsligt störtade in i en värld fylld av mörker, fasa och död. Detta har ett slut, och i och med det en återgång till kärleken; kärlek och enhet inom vidsträckta världar hos Himlen och det fysiska. Såsom galaktiska människor har ni återigen förmågan att kunna utföra Ljusets gudomliga dekret. Att utveckla skapelsen är bara en av de många uppgifter som ni nådigt ska utföra. Ni ska också återskapa det här solsystemet och föra fred och yttersta glädje till varje del av den här galaxen. Er motstånds-kraft har fört glädje till Himlen. Snart kommer ni att möta dem från Inre Jorden och från den här enorma galaxen och dem som är era andliga mentorer. Vårt uppdrag är att styra och ge er visdom i dessa frågor när det behövs. Välsignelser och Glädje till Alla!

Idag fortsatte vi med vårt budskap. Mycket gott kommer att ske. Det mörka är färdigt och länge utlovade välsignelser ligger helt nära. Var beredda att göra det som krävs av var och en av er för att blomstra och njuta i fulla mått av er framgång. Där finns också den största gåvan: att bli en fullt medveten LjusVarelse. Njut av era vingar! Ni har förtjänat det! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge