Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 29 april 2014

Sheldan Nidle - 29 april 2014

1 Ix, 17 Kank'in, 10 Caban

Dratzo! Händelser fortsätter att ske bakom kulisserna! Ett antal viktiga påbud undertecknades och ignorerades sedan utan vidare av det mörka. Detta kommer till slut att vara ett stort felsteg av det mörka. Detta intensifierar behovet att juridiskt eller på annat sätt driva den här mörka kabalen från makten inom ett antal större nationer. Att genomföra N.E.S.A.R.A. (Övers: National Economic Security and Reformation Act) är nu en viktig prioritet för de olika koalitioner som är i rörelse för att befria mänskligheten ur dess grepp. Detta sker medan det mörka fortfarande har möjlighet att erbjuda sina viktigare hantlangare tillgångar av en till synes oändlig storlek. Denna rikedom är insvept i smärta och lidande från de flesta av era folk. Vi känner ständigt avsky mot det som sker. Men denna nya inriktning kan nu med vår hjälp leda er till en snabb seger. Många åtgärder är på gång, och vi förväntar oss att synliga resultat snabbt ska manifesteras. Genom ett antal möten, som vi haft med våra jordallierade utvecklas nu tidsbestämda händelser. Det mörkas arrogans kommer att stå dem dyrt och förorsaka deras nederlag. Deras frånfälle kommer att leda till nytt styre och ett nytt finansiellt system länkat till ett stort välstånd för alla.

Vad de urgamla familjerna och de många hemliga heliga sällskapen inser är att ett speciellt band, som bröts genom Atlantis avskyvärda gärningar, behöver återupprättas. Anunnaki fortsatte med sin taktik under de gångna tretton årtusendena. Bandet mellan Agartha, mänskligheten på Jordens yta och den Galaktiska Federationen kräver ett högst offentligt återupprättande. Denna händelse kommer faktiskt att bli det frö som föder fram en ny stjärnnation som omfattar solsystemet. De som för närvarande säger upp bekantskapen med den mörka kabalen inser detta och arbetar med våra samarbetsparter för att göra detta till en öppen verklighet. Det som sker härnäst för er är inte bara ett nytt penningsystem. Det är i själva verket grunden till en rad återföreningar som kommer att ta er tillbaka till ett antal ädla sanningar. Den allra viktigaste av dessa är ert utomjordiska ursprung och ert släktskap med er galaktiska mänskliga familj. Därnäst kommer ert samband med allt liv inom det fysiska. Vi är alla i grund och botten fysiska änglar. Vi har ett gemensamt ansvar att utveckla den gudomliga planen här och över hela det fysiska!

Det mörka övergav diverse ansvarsområden när de störtade er in i det begränsade medvetandets vedermödor. Denna oanständiga handling var föregångaren till allt det som ni mött under de senaste tretton årtusendena. Vi såg på medan dessa mörka personer omsorgsfullt arbetade tillsammans med sina allierade inom Anchara-enheten för att fortsätta att förneka er er naturliga suveränitet och i smyg arbeta för att göra er till en ras i slaveri. Denna styggelse ska nu få sitt slut! Ni ska i själva verket steg för steg föras tillbaka till ert tidigare fullt medvetna tillstånd. Vi finns här för att hjälpa till under denna speciella process och för att återigen låta er arbeta i harmoni med Gaia och med resten av de planeter som omger er storslagna Sol! Den här stjärnnationen kommer verkligen att bli en otrolig och välkommen medlem i den Galaktiska LjusFederationen. Ni är nyckeln till en galaktisk fred och till en storslagen union som kommer att omfatta alla förnimmande varelser som bor i den här galaxen. I det här sammanhanget är ni faktiskt den förutsagda grundbulten för den nästkommande serien epoker som utgör vår gemensamma historia.

Era Uppstigna Mästare lever i harmoni i Agartha och är föregångarna till det som nu sker. Ni måste se Gaia och hennes många systervärldar som levande varelser vilka äger speciella egenskaper som getts dem av Skaparen. Vi har ett heligt ansvar att skydda och upprätthålla en mängd olika ekosystem på dessa världar. Dessutom behöver vi en speciell relation med Solen och med hennes sammanhängande världar. Varje värld bildar tillsammans med sina systrar en stor enhet. Vårt uppdrag är att använda vår tid på dessa världar till att hela dem och upprätthålla en sammanhängande, mångsidig och underbar serie ekosystem. Varje stjärnnation ser detta som en primär gemensam plikt. Vi diskuterar detta med varandra och arbetar för att sprida ut det gudomligas energier över den här galaxen. Vi är välsignade, och har för avsikt att välsigna varje del av den här galaxen genom vår heliga verksamhet. Dessa gärningar hjälper oss att få en bättre förståelse för hur det fysiska föddes och hur vi kan hjälpa till i dess obesvärade expansion. Vi är speciella vägvisare och utvecklare av den gudomliga planen.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Mycket sker runt den här jorden! För närvarande befriar våra välsignade bundsförvanter er ur klorna på den mörka kabalens avsikt att starta någon slags större storbrand. Dessa försök är dömda att misslyckas. Den globala omställningen av världsvalutan sker nu tillsammans med de växande tillkännagivandena från många nationer att gå över till ädelmetallsvaluta. Därför håller det internationella banksystemet på att glida ur deras grepp allteftersom nya och strikta bankregler träder i kraft. Dessa är bara förberedelser inför det som ligger direkt framför er. N.E.S.A.R.A. kommer inom kort att genomföras. Kollegor har gjort stora inbrytningar med hjälp av en rad hemliga möten mellan dem själva och en grupp som består av de gamla familjerna och dem som är mottagare av stora deponeringar guld, silver och värdefulla stenar. Deras avsikt är att juridiskt störta dem som nu kontrollerar många av världens regeringar.

Er värld står på randen till en ny verklighet. Förändringen av valutor och det nya banksystemet är bara början på en väg som leder till N.E.S.A.R.A. Denna utveckling kommer att befria er från kabalens sista försök att behålla makten. Medan allt detta sker förbereder sig Himlen för att ge er en större uppsättning guld och silversträngar. Dessa kommer inom er att till viss grad väcka upp fler anfall med huvudvärk åtföljda av ett allmänt illamående och en känsla av att ni skakar inuti. Dessa symtom kommer att avta allteftersom ni blir mer vana vid att ett högre energifält flyter genom kroppen. Dessa förändringar förbereder er inför ankomsten av era mentorer från den Galaktiska Federationen. Med dessa förändringar på plats är du redo att samarbeta med din mentor på en daglig basis.

Den här tiden är till för helande och för en acceptans att de stora förändringarnas ögonblick har kommit. Himlen proklamerar starkt er andliga och fysiska frigörelse från de mörkas lögner och manipulationer. Himlen påbjuder att ni nu ska påbörja vägen mot er fysiska uppstigning. Det är därför ni ser händelser som samlar kraft inför finalen, en händelse som försiktigt låter er gå in i en ny verklighet fylld med välstånd, nytt styre och undervisning av oss om olika sanningar som gör scenen klar för en underbar återförening med era andliga familjer och rymdfamiljer. Vi är era himmelska herdar. Vi samlar ihop stora flockar av mänskligheten och styr er in på en väg som låter er återvända till fullt medvetande. Det är då som vi helt och fullt kan instruera er om era storslagna himmelska ansvarsområden. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi vårt pågående budskap och informerade er om vad som nu sker globalt. Dessa händelser kommer, allteftersom de manifesteras, att tillåta er att ändra riktning bort från den mörka kabalens vidriga manipulationer. Mycket goda nyheter ges. Inte desto mindre kommer var och en att ske i rätt tid och på ett fruktbart sätt! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge