Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 8 april 2014

Sheldan Nidle - 8 april 2014

6 Ben, 16 Mac, 10 Caban

Dratzo! Saker och ting surrar runt ert klot! Ett flertal incidenter har inträffat som skrämmer den mörka kabalens ledare. Händelserna tvingar nu dessa arroganta personer att ge efter och tillåta uppkomsten av ett nytt globalt monetärt system. Tillsammans med den här utvecklingen går etableringen av ett nytt internationellt finanssystem. Denna serie av sammanhängande händelser skapar chockvågor, som hotar själva existensen hos många korrupta och tidigare allsmäktiga regeringar. En ständigt växande kil visar sig nu, vilken inom kort kommer att få dem att låta en ny ledning träda fram. Detta fenomen som håller på att manifesteras gör på sikt möjligt att ett fullständigt avslöjande sker om vår existens. Det mörka inser lätt att dess regeringstid under många årtusenden snabbt håller på att närma sig sitt slut. Det kommer att ersättas av ett styre baserat på moral, er suveränitet och ett ständigt ökande välstånd. I denna nya värld kommer ni att lära er många saker som dolts för er; däribland er utomjordiska härkomst och den tidigare existensen av de fallna kontinenterna Atlantis och Mu.

Dessa nya fakta kommer att chockera er och få er att förstå vem ni verkligen är. Resterande insikter kommer när de Uppstigna Mästarna och deras bröder från Inre Jorden vänder sig till er. Alla dessa saker kommer att förbereda er inför det faktum att ni inom kort ska återvända till fullt medvetande. De som så noggrant hållit allt detta borta från er insåg att dessa avslöjande sanningar skulle förorsaka en "revolution" som snabbt skulle föra er tillbaka till själva randen till fullt medvetande. För att dölja detta för er använde man sig därför av ett antal stora lögner. Dessa manipulationer omfattade omskrivning av era religioner, förändring av grunden för modern vetenskap och skapandet av ett monetärt system baserat på brist. Dessa ändlösa "false flags", falska operationer, kommer att rättas till genom det som sker runtom på er Jord. Våra allierade håller på att skapa de grundläggande beståndsdelarna i ett nytt finansiellt system och skapar mekanismerna för uppkomsten av en ny verklighet. Dessa händelser håller nu på att manifesteras bit för bit runtom i er värld, och detta är bara början!

Er nya uppsättning fakta kommer att justera era grundläggande uppfattningar om er värld. Ta till er dessa och tillämpa dem i era samhällen. Det primära syftet är att lyfta er långt över överlevnadsnivån och göra er kvitt de kabalstyrda regeringar, vars syfte är att förneka er era naturliga medfödda rättigheter. Ni matades medvetet med lögner. Lögnerna ska nu avlägsnas och ersättas med sanningar som gör det mesta av det ni vet värdelöst. Ta till er det ni lär er och var beredda på att utvidga detta när era Uppstigna Mästare berättar mer för er. Denna nya mängd kunskap är bara början på det ni verkligen behöver veta om er själva och om era äkta förfäder, de talrika invandrarna från stjärnorna! Dessa fullt medvetna Varelser kom hit för att hjälpa Gaia och för att ta hand om en rad stora och förunderligt sammankopplade ekosystem. Gaia var då enad och hade en helt medveten värld både på och under sin yta. Denna märkliga värld hade fött den här galaxen och för eoner sedan kommit till vila inom er sols livs-zon.

Processen att beskydda och bevara en mängd ekosystem omfattade även att bidra till Gaias robusthet. De första resultaten var ganska lovande. Nybyggarna hade uppnått en förnyelse för Gaia och hennes levande system, vilket medförde stor glädje för alla. Denna process svängde tillfälligt genom uppkomsten av den nya dotterkolonin Atlantis. De styrande på denna dotterkoloni influerades starkt av prästerna och prästinnorna inom Anchara-enheten. Detta kan liknas vid legenderna om mänsklighetens stora fall ner i mörker. Dessa legender har till stor del gjort det omöjligt att helt förstå den påverkan som Anunnaki och deras efterföljande gäng med hantlangare haft. Denna förvirring och dessa irrläror kommer nu att återföras till sanningen! Kommande historielektioner förbereder er till att förstå varför ni nu befinner er i ett begränsat medvetande och hur ni kommer att återföras till ert naturliga tillstånd med fullt medvetande. Det sista steget på den här resan kommer att göras med hjälp från Himlen och era rymdfamiljer och era familjer från Inre Jorden.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Våra skilda medarbetare och deras allierade slutför åtgärder som ska föra in suveränitet, välstånd och frihet till er. För närvarande är var och en av ett flertal händelser som nu håller på att manifesteras redo att kraftigt förändra den värld som ni lever i. Det mörka har varit ansvarigt alltsedan invånarna på Atlantis lämnade och intog sin position inom Beta Centauri. Kvar blev de som med framgång manipulerat den här verkligheten på ytan under nästan tretton tusen år. Detta styre går nu mot sitt slut i takt med att nya institutioner föds. Medan detta pågår har vi sett hur Himlen justerar och kalibrerar era mentala, emotionella och fysiska kroppar. Allteftersom var och en av dessa uppnår en högre vibration får ni förmågan att kunna absorbera nya uppfattningar och ompröva grunden för era olika grundläggande övertygelser. I och med dessa små omvandlingar är ni sedan redo att ta emot det som vi behöver berätta för er.

Ni Kära Välsignade, ni befinner er vid själva randen till en ny verklighet. Det mesta av det ni vet har getts till er i pusselbitar. Det mörka envisas med att förklara för er, att dessa underliga pusselbitar är sanningen. I själva verket är det bara röriga halvsanningar. Vi har för avsikt att presentera det kompletta, lagda pusslet för er och eliminera alla mysterier. Så snart ni tagit till er dessa budskap, ser ni vilka ni verkligen är och vilka ni en gång var. Dessa åtgärder är bara början på vad vi har att säga. Ni behöver bli säkra på destinationen på denna er storslagna resa. Mycket har skrivits som försök att avslöja vad det mörka så avskyvärt har blandat ihop. När dessa mysterier avlägsnats kan ni sedan inse hur unika och underbara ni verkligen är. I denna nya miljö kan vi presentera vad Uppstignings-processen egentligen handlar om!

Ni går in i en värld fylld med förundran och mirakler! Detta kräver att ni kan fokusera djupt och intensivt på det Gudomliga, och på den verkliga innebörden i gudomligt tjänande. I detta tillstånd intar många saker djupa innebörder, vilket ni inte varit med om tidigare. Detta tillstånd kräver en särskild grad av utbildning för att ni ska kunna se och tydligt beskriva vad ni behöver göra för att uppnå era inre och yttre mål. Allt detta skildras, så att ni snabbt kan upptäcka hur de andliga och fysiska världarna är förenade. Denna insikt gör att ni kan samarbeta som ett högst underbart kollektiv och driva både era gemensamma och individuella mål. Du blir en medlem i Ljusets systerskap och brödraskap både i Himlen och för Jorden. Du återförs till de heliga uppdrag som för länge sedan förde dig till denna högst storslagna värld!

I dag utforskade vi kortfattat det som händer runt omkring er. Var beredda på att magi och stora mirakler sker. Vi utformar händelser som ska förvandla verkligheten på er yta som så småningom låter Gaias två världar att åter bli en! Tidpunkten för firande formas omkring er! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge