Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 22 april 2014

Sheldan Nidle - 22 april 2014

7 Manik, 10 Kank'in, 10 Caban

Selamat Balik! Skeenden fortsätter att röra sig framåt! Det mörka fortsätter att vackla medan det stöter på det ena potentiella bakslaget efter det andra. Ett scenario håller på att att bildas som lovar oss möjligheter att få fram den första fasen av ekonomiska reformer, vilka snabbt kommer att leda fram till ert överflöd. Valutareformerna och de nya bankreglerna är bara början på en reform som kommer att frambringa ett guldbaserat penningsystem. Dessa saker leder till nya förhållanden som kommer att övervakas av en rad NESARA-liknande regeringar utöver den här världen. Det är detta nya nätverk av regeringar som kommer att föra fram disclosure (avslöjandet) och bereda väg för formella tillkännagivanden om första kontakt och er återgång till fullt medvetande. Den här processen kommer även att göra det möjligt för era bröder från inre Jorden att visa sig för er. Tillsammans med era Uppstigna Mästare kommer vi att göra scenen klar för denna storslagna resa. Allteftersom ni utvecklas kommer Moder Jord att gå vidare med förändringar av sin värld på ytan. Dessa förändringar kommer att vända tillbaka hennes yta till den storlek och det tillstånd som rådde under gamla Lemuriens sista dagar. I detta läge kan en permanent Gyllene Tidsålderålder träda fram!

Ni alla genomgår nu förändringar som påverkar er kropp, ert sinne och era känslor. Detta är nödvändigt för att ge er möjlighet att bli fullt medvetna Varelser. Våra uppgifter till en början är helt enkelt att förse er med mentorer som har den utbildning som krävs för att hjälpa er att uppnå de förberedande saker som ni behöver för att omvandlas med hjälp av de magnifika ljuskammare som Himlen försett oss med. Varje kammare är ett levande väsen som har förmågan att vända er tillbaka till ert ursprungliga tillstånd. Invånarna på Atlantis och deras mörka "vänner" förde in ett begränsat medvetande hos er. Deras vidriga experiment, som lämnade några hundra invånare på Atlantis i ett lägre tillstånd, gjordes av det mörka för att kullkasta Himlens vägar. Samtidigt gav det era förfäder viktiga erfarenheter för att bättre förstå villkoren som det mörka påtvingat galaxens många skapelser. Denna speciella kunskap ger er möjlighet att hjälpa den före detta Anchara- enhetens planetariska samhällen på deras egen resa mot Ljuset.

Denna er egen resa har många vindlingar, som håller er frustrerade och undrande över det som sker runt omkring er. Speciella grupper gör framsteg med program som är utformade för att låta er bli fria. Den mörka kabalen förstår sig bara på två saker - rikedom och makt. Dessa manifesterades på Moder Jord under början av den första gyllene tidsåldern för nästan tretton tusen år sedan. Genom en rad åtgärder från våra många medarbetare kommer nu dessa begrepp att skjutas åt sidan. Inom ett galaktiskt samhälle är dessa begrepp okända. Teknologi förser alla med hälsa, mat och kläder. Där förekommer bara ert gudomliga tjänande som används dagligen för att växa på alla plan; andligt, mentalt och känslomässigt. För att lösa eventuella problem som kan uppstå lägger individer till sin logik till denna förvärvade kunskap. Därför är det nästan omöjligt för ett eventuellt problem att inte få sin riktiga kreativa lösning. Vi lever i ett samhälle som är öppet, fritt och fyllt med glädje och lycka.

Det galaktiska samhälle som ni kommer att skapa är ett samhälle som kommer att bygga på de många prototyper som finns inom den här galaxen. Invånarna i Agartha upprätthåller ett stort bibliotek som har register över allt som hänt er dessförinnan. Dessutom kommer ni att få en upplaga av vår heliga "Förståelsens Bok" i er ägo. Dessa volymer kan ge er ytterligare ledtrådar om hur ni ska gå tillväga med att skapa detta galaktiska samhälle, som kommer att ha många förgreningar på Venus, Mars, Gaia och Pax. Många samhällen med speciella andeväsen existerar här, vilka också kommer att hjälpa er i den här processen. Totalt sett har ni en hel del möjligheter som kommer att utgöra grunden för er nya stjärnnation. Många utöver denna galax och närliggande galaxer följer noga det ni är förutbestämda att uppnå. Vi alla inser vad ni ska göra, och den underbara effekt det kommer att ha på alla. Vid den rätta gudomliga tidpunkten kommer vi därför att presentera oss för er. Den här stunden håller nu på att formas och inom kort kommer vi att få tillåtelse att tala till er direkt.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Idag är en tid för förnyelse. Det är en stund, när vi tillsammans kan visualisera hur en ny verklighet i glädje bildas omkring oss. Låt den här dagens underbara händelser leda oss till frihet och ansvar. Detta ansvar kommer att skapa nya styrelseformer, sprida välstånd och hedra vår ömsesidiga individuella suveränitet. Tänk på att suveränitet är en gåva som getts av Skaparen. Vi finns här för att hedra och beskydda den. Den ursprungliga drömmen om Amerika var att helt och fullt sola sig i denna suveränitet och fredligt sprida den över hela världen. Respekt för alla bygger på det heliga inom allt liv. Gaia är en levande Varelse som ska hedras och tackas för sina storslagna gåvor. Ni lever i en värld fylld med en fantastisk mångfald av liv. En liknande mångfald finns spridd över den här galaxen. Respektera den! Känn dess glädje! Bli de stora mentorer som ni placerades här för att bli. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Medan ni gläds i er nya verklighet, inse att den kräver er kärlek och ert starka engagemang för vem ni verkligen är. Bli medvetna om förändringarna och var redo att acceptera början på en ny värld. För århundraden sedan startade greve Saint Germain en stor nation på Nordamerikas stränder. Han gav omsorgsfullt en rad dokument till den här nationen för att etablera både dess regering och nationens grundläggande principer. Under 1800-talet började detta land avvika från det som han hade grundat under den senare halvan av det tidigare seklet. Det här landet står på randen till att slutföra ett förfarande som har potentialen att återställa nationen till vad den en gång var. Vi välsignar och tackar gudomligen dem, vars mod och envishet har gjort allt detta möjligt. Det helande som behövs kräver er heliga hjälp. Vi befinner oss alla i samma båt! Välsignelser till alla. Var ett i välstånd och i Glädje!

Ett stort helande för Moder Jord håller på att ske. Ända sedan uppkomsten av de första samhällena efter Atlantis fall har mänskligheten använt vad Jorden ger för sina hem, för sitt uppehälle och även som ursprung till sina kläder och sina helgedomar. Vi grävde upp Jorden och till en början hedrade vi henne för det hon gjorde för att låta oss leva. Så småningom föll dessa välsignelser i glömska och en ny attityd, övergrepp, blev normen. Detta var särskilt vanligt under den tidigare delen av Egyptens, Indiens och Kinas dokumenterade historia. Även Amerika vanärade Gaia. Det är dags att detta upphör. Det är dags att hedra ett modigt och vänligt väsen som ger er liv. Använd det nya regeringssättet och de nya teknologierna! Återgå till att hedra Gaia. Tacka dessutom Skaparen och lär er flitigt om nya sanningar och nya tillvägagångssätt. Tiden för himmelsk återförening är i antågande! Hosianna! Hosianna!

Idag gick vi igenom dagens händelser. Vi ber er att se detta som en ny början. Var beredda på att acceptera ett nytt välstånd tillsammans med nytt styre. Vi är alla beredda att träda fram och undervisa om det som behövs för att slutföra övergången från begränsat till galaktiskt medvetande. Tiderna förändras verkligen! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge