Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 6 maj 2014

Sheldan Nidle - 6 maj 2014

8 Imix, 4 Moan, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer igen med fler goda nyheter! Överallt på er planet, manifesteras skeenden som kommer att ge er frihet, välstånd och nytt styressätt. När denna förunderliga cykel är avslutad, kommer disclosure (avslöjandet). Vi välkomnar det som sker på er värld och hur detta så lysande passar in i den gudomliga planen för det här solsystemet. Förändringar pågår överallt. Merkurius bokstavligen exploderar genom att aktivitet i en vulkan skapar nästa. Venus, Gaia och Mars befinner sig nu mitt uppe i ett spektakulärt antal klimatförändringar, vilka kommer att leda till att dessa klot återvänder till sina ursprungliga verkligheter. Vår del i detta är att handleda er stora omvandling till fullt medvetna LjusVarelser. Dessa uppgifter pågår alltmedan Himlen förbereder er för att ta emot detta nya medvetande. Samtidigt vacklar det mörka och deras hantlangare, nu när den ena planen efter den andra misslyckas med att stoppa den här oundvikliga omvandlingen. Det är meningen att ni ska förändra er och bli galaktiskt medvetna och snabbt sprida er över det här solsystemet och skapa en ny och magnifik stjärnnation.

Er värld är faktiskt två. En är den Inre Jorden och hemmet för era kusiner från Agartha. De är den sista kvarlevan från de kolonisatörer som besådde Gaia för ungefär 900.000 år sedan. Först bodde de på den kontinent som de flesta av er kallar Lemurien. Så småningom förflyttade de en del av sin koloni till inre Jorden. Det är den här senare gruppen som blev den sista resten av det som Lemurien stod för. Invånarna på Atlantis attackerade och krävde att ha världen på ytan för sig själva. Detta ledde så småningom till en sjudande konflikt, vilken kokade över för ungefär tretton tusen år sedan. Attacken från Atlantis mot det gamla Jonien (Södra Europa) slogs tillbaka och orsakade att de urgamla gaskammare som höll uppe landet exploderade. Atlantis sjönk under havet. Det som fanns kvar efter en stor migration av atlantider till ett annat stjärnsystem var era förfäder med begränsat medvetande och atlantideras efterträdare, Anunnaki. Dessa två grupper skapade nästa tretton årtusenden av er historia. De "Gyllene Tidsåldrarna" var er första omgång erfarenheter med Anunnaki som era nya herrar.

Till och med de forntida kineserna, mesopotamierna, indierna och egyptierna visste precis hur länge sedan detta hände. Vår tilldelade uppgift var att vaka över er och endast ingripa när Himlen samtyckte till det. Denna taktik ledde till en rad messianska uppdrag och till uppkomsten av många religioner, vilka Anunnaki och deras hantlangare förändrade till det som de tyckte var helt acceptabelt för sina onda syften. Konsekvenserna av deras handlingar utvecklades till det hat och de oenigheter som fortsätter att plåga mänskligheten än i dag. Denna historia är viktig för er för att kunna förstå det som händer. Er värld vaknade upp och arbetar för närvarande ivrigt för att rätta till de stora felen i det förflutna. Det viktigaste felet är att lyda en auktoritet som vill skada sitt folk och sin värld. Dessutom håller mänskligheten på att lära sig hur den kan hjälpa, i stället för att fortsätta att skada Moder Jord. Denna upplysta handling förorsakar reaktioner som leder till en ny epok för mänskligheten. Den förbereder er också för disclosure.

Disclosure (avslöjandet) tillåter oss att snabbt gå till nästa steg, en massiv global första kontakt med er. Vi har tidigare sett hur de mörka krossade början till ett nytt styre! Vi visste, trots dessa tidiga svårigheter, att ni skulle segra över det mörka. De senaste två åren har sett en slutlig rad åtgärder från det mörkas hantlangare för att behålla sin mark. Denna sista serie handlingar misslyckades. Det som nu sker är det sista steget mellan det som skulle ske och vår ankomst. Vi har haft samtal med dem som vill störta det mörka, och vi har sett deras antal växa. De har lagt hatet åt sidan och önskar bara driva bort dem från makten. Resten kommer att följa efter behov. Nytt regeringssätt kommer att göra scenen klar inför vår ankomst. Mänskligheten på ytan har alldeles för länge varit avskurna från sitt utomjordiska ursprung. Det är dags att återförenas. Det är dags för en stor återförening som tar er tillbaka till ert ursprungliga tillstånd med fullt medvetande. Det är dags för er att återförenas med era Lemuriska kusiner och tillsammans skapa en ny stjärnnation.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi välsignar och prisar Himlen för alla dess härligheter och visdom. Stunden för ett storslaget firande har kommit. Våra älskade medhjälpare avslutar en högst fantastisk uppsättning företag, och dessa kommer att få slut på det mörkas makt och lögner och på deras hantlangares ändlösa förseningar av våra heliga uppdrag. Himlen och hennes sändebud anländer. Det mörka kommer nu att tillåta allt det som getts oss att komma fram. Ljuset är sannerligen triumferande! Vägen till Sanning, Välstånd och Försoning ligger framför oss. Den här vägen leder er först till de fakta och realiteter som är förutsättningen för ankomsten av våra rymdfamiljer och andliga familjer! Deras ankomst är signalen till att det är dags att lära sig och att förstå de underverk som finns inneboende i det fulla medvetandet. Vi accepterar er som våra entusiastiska barn. Det finns mycket att lära, göra och förstå inom denna nya och gudomliga dimension!

Vi ska alla leva i en värld fylld med Himlens essens och insvepta i den glädje som kommer ur Enhet med Skaparen! Ni kommer att uppleva hänryckning och känna er Själ fylld med Kärlekens och Ljusets himmelska och renande musik! Här befinner ni er i lycksalighet och ni använder detta till att utveckla den gudomliga planen i de olika fysiska världarna. Detta ligger i er framtid. Vi som kollektiv, vi som gjort Uppstigningen, finns här för att hjälpa er igenom de första stunderna i denna ändlösa salighet. För länge sedan började vi passera igenom den andliga slöjan och exakt återupptäcka vad fullt medvetande handlar om. Vi vet mycket. Ändå förstår vi att full kunskap om den här världen tar mer än en stund att bemästra. Det tar livstider, där var och en bokstavligen består av mer än ett årtusende i längd. Tillsammans ska vi använda vår gemensamma kunskap och sätta samman en ny stjärnnation.

När du passerar igenom begränsningarna i ditt nuvarande liv och uppnår det oändliga, förändras du. Du blir en person som har flyttat sig över den här världens sätt att vara och lärt dig vad Himlen önskar av oss alla. I det här ljuset kan du se vad som behövs och vad som behöver läggas av med hos dig. Du kommer att lära dig varför du är här, och vad som förväntas av dig. Ditt livskontrakt blir synligt för dig, liksom allt innehåll i din personliga Akasherkrönika. Du kommer lätt att kunna samtala med dina andliga guider och lätt upptäcka dem som kan ge dig råd i det fysiska. Detta avslöjande öppnar upp en störtflod med visdom, och ger dig en vägledning om hur du bäst kan leva ditt liv och hjälpa dina medmänniskor. Du har förmågan att acceptera nya ansvarsområden och lära dig skapa ett äkta samhälle baserat på dina och andras förmågor. Halleluja! Halleluja!

I dag, utforskade vi dagens underbara händelser djupare. Vi har undersökt de förändringar som äger rum och upptäckt varthän de leder. Tidpunkten för den efterlängtade glädjen är nära! Snart kommer den fulla omfattningen av detta att manifesteras! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge