Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 28 oktober 2014

Sheldan Nidle - 28 oktober 2014

1 Cib, 14 Tzec, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Var i Evig Glädje!) Vi kommer till er och känner oss glada! Händelser fortsätter att röra sig framåt. Det är nu dags att göra tillkännagivanden i samband med början på ett globalt välstånd. Flera nationer som engagerar sig i att ge er ett nytt finansiellt system är redo att göra en rad viktiga tillkännagivanden, vilka för alltid kommer att förändra hur er värld använder alla sina valutor. Dessutom är ett antal till idag hemliga guld -och silverdepåer redo att föra er globala ekonomi tillbaka till en världsomspännande ädelmetallstandard. När de nya valutorna är på plats kommer dessa händelser att orsaka en tillfällig deflation. Global ärlig handel kan börja på allvar. Dessa förändringar kommer att bereda väg för nya regeringsformer. Regeringars korrupta och ensidiga politik kommer att upphöra i takt med att världen återvänder till en allmän standard för samarbete och fred i världen. Det är dags att förändra hur er värld styrs och förbereda var och en av er för att delta i hur regerandet fungerar. Detta är bara det första steget mot era många nya ansvarsområden.

Som Himlen nu föreställer sig det, kommer världen att delta fullt ut. Ni kommer att utbildas inom ett antal nya realiteter av era Uppstigna Mästare och av de tillfälliga ledarna för era nationella och lokala regeringar. Dessutom kommer lagen att bytas ut mot en allmän civilrätt som exakt följer er konstitutions avsikt och formuleringar. (övers. anm: gäller i första hand USA). Den här processen kommer att bli både givande och förvirrande för många. Denna nya epok kommer att kulminera i vår ankomst och i er omvandling till fullt medvetna LjusVarelser. Den tid som nu råder är därför en kritisk period i den här processen. Världen håller på att förändras från en plats som hänsynslöst drivs av en rad mörka mästare till en värld där ni kan uttrycka er fritt och ansvarsfullt. Den här nya världen är en värld där ni bättre behöver förstå vad som förväntas av er. Därför är det nödvändigt att använda ett antal veckor och månader för att hjälpa er i denna stora maktöverföring från det mörka till Ljuset och till var och en av er.

Ni kommer att göras redo för att bli mogna, kunniga Ljusvarelser, som med glädje accepterar allt som förväntas av er. Som vi har sagt kräver den här processen att ni tar till er en hel del ny kunskap och lär er hur ni bäst använder den för att utföra underverket i era livskontrakt. Ni kommer att förses med den rådgivning ni behöver för att framgångsrikt genomföra detta. Universum handlar om framgång, glädje och att hedra den du är. Varje framgång leder till en ny. Ni ska bygga upp en lugn tillförsikt och förstå hur den här processen fungerar. Dessa energier driver alla våra galaktiska samhällen. Graden av ömsesidig kärlek och respekt växer hela tiden. Vi vet hur varje individ arbetar för ett störres bästa. Detta storslagna heliga kollektiv omfattar alla människor och alla LjusVarelser. Ur det kommer ett gudomligt tjänande, vilket underlättar för det Gudomliga att utveckla den gudomliga planen för det fysiska. Vi är djupt engagerade i detta, och kommer för att vända er tillbaka till ert sanna och naturliga tillstånd.

Det här skiftet i ert medvetande är bara början. Ert nuvarande tillstånd med begränsat medvetande sänkte er kropps och själs frekvenser till en extremt låg nivå. Himlen har successivt höjt denna under de senaste fyra årtiondena. Men ändå är ni fortfarande långt under de miniminivåer som krävs. Det är därför ni måste använda en KristallLjusKammare för att återfå fullt medvetande. Fullt medvetande gör er kunniga om Anden och om Himlens oändliga sfärer. Under dina tre dagar i detta levande underverk kommer du att upptäcka dina rötter och bli invigd i dina tidigare livskontakter. Du kommer även att lära dig om din Själsfamilj och varför du från början utvandrade till det här solsystemet. Ni finns här som ett speciellt kollektiv för att ta hand om Gaia och hennes många systervärldar. Så snart det här solsystemet är återställt kommer ni att lära er mer om den fantastiska mångfald av liv som finns, inte bara på den här världen, utan även på de andra vattenvärldarna i det här Solsystemet. Mycket att lära och bemästra ligger framför er!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med mycket goda nyheter! Våra medarbetare håller nu på att avsluta ett antal projekt som kommer att leda till utdelningen av samtliga fonder. För närvarande gör det mörkas sista sändebud allt de kan för att blockera den här viktiga, heliga processen. Den här operationen kommer dock inte att stoppas. Invånarna i Agartha och vår rymdfamilj ingriper flitigt med att tillintetgöra de avskyvärda handlingar som används av dessa sändebud för att förhindra en riktig leverans av era välsignelser. Våra himmelska rådsförsamlingar är mycket nöjda med hur dessa händelser utvecklas. Dessa saker kommer även att leda till ny regeringsform, följd av ett nytt välståndsorienterat finansiellt system. Dessa kommande händelser kommer att bli till hjälp för en utbredd läkning av Gaia och läkning av era olika samhällen. Det som kommer härnäst för oss är att sätta ihop och sedan presentera ett antal speciella lektioner om den nya verkligheten. Dessa kommer att skapa förutsättningar för ett antal efterföljande händelser.

Dessa kommande händelser ska presentera ett globalt avslöjande (disclosure) inte bara av vår välsignade rymdfamilj, utan även ett fullt avslöjande av den Inre Jorden. Dessa nya realiteter kräver att ni öppnar era hjärtan och sinnen inför en helt ny bild av ert levande hem, Gaia. Inre Jorden är hemmet för Agartha och dess huvudstad Shamballah. Många religiösa sällskap har länge känt till Agartha, och hur Anunnaki och deras jordiska hantlangare dolt dessa realiteter för hela mänskligheten på ytan. De Avatarer som sändes till er från invånarna i Agartha banade väg för oss att finna en säker tillflyktsort inom dessa högst behagliga landområden. Väl där upptäckte vi ett land med välsignade människor som djupt stöder vårt uppdrag för er. För att underlätta det här uppdraget sänder invånarna i Agartha speciella Varelser för att utforska verkligheten i er värld och för att hjälpa oss när det behövs. Vi är mycket tacksamma för deras handlingar.

Tiden framöver kommer att innehålla särskilda åtgärder för att förbereda er inför början på en välmående och Ljusinriktad värld. Den här världen ska återigen förena sig med sina förfäder i Inre Jorden och återigen bygga upp direkta relationer med era andliga familjer och rymdfamiljer. Kom ihåg, kära Hjärtan, Själens långa mörka natt är slut. Himlen talar om för er att tiden för att återvända till fullt medvetande närmar sig. Den här processen kommer att färdigställas i ett antal enkla steg. De första pågår för närvarande. När dessa första steg har slutförts kommer ni att bedömas redo för första kontakt. Dagligen utövar vi särskilda böner och ceremonier som riktar sig till dessa första stegs snabba framgångar. Här ber vi er vänligen att, tillsammans med våra, fokusera era energier för att uppnå dessa gudomliga framgångar för den här världen. Låt oss alla bli fria och välmående i den här världen! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi våra budskap. Låt det här leda er till bön och stor fokusering, så att mänsklighetens globala kollektiv blir fri och får resurser att genomföra sitt storslagna öde. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge