Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 7 oktober 2014

Sheldan Nidle - 7 oktober 2014

6 Men, 13 Tzotz, 11 Ik

Selamat Balik! Vi anländer! Våra jordiska medarbetare fortsätter att göra framsteg med att förbereda fondernas spridning. Dessa tillgångar kommer att delas ut bara för att uppmuntra ett globalt välstånd, men också för att få slut på fattigdom och alla behov i den här verkligheten. Vi och våra olika medarbetare har kommit överens om att det gamla sättet att hamstra pengar och förneka massorna sina grundläggande behov inte längre kan tolereras. Samtliga delar inom den mörka kabalen kommer att berövas sin orättmätigt erhållna rikedom. Dessutom behöver ledningen inom den här världen av skurkar en fullständig storstädning. De i regeringsställning har länge stått i tacksamhetsskuld till dessa finansskurkar. En bred koalition mellan dem, bankerna och investmentbolagen gjorde därför denna grupp i stort sett undantagen från den grad av bestraffning som de verkligen förtjänade. När nu nya regler för ekonomiskt förhållningssätt införs kommer detta att förändras och göra slut på detta olagliga beteende. Arresteringar kommer att sätta punkt för det och lägga grunden till ett nytt sätt att bedriva dessa frågor. Detta kommer att inleda en ny era med öppenhet, rättvisa och globalt välstånd. Detta är bara början på det som är planerat!

Ni behöver en del himmelsk och galaktisk visdom om er verklighet och om ert fjärran ursprung som ett folk. I det här avseendet kommer vi och era Uppstigna Mästare att erbjuda er en del goda råd och sanningar om den här världen och om begränsat medvetande. Innan slutet på Atlantis bevakade det mörka noggrant kolonierna över hela det atlantiska imperiet. Dessa kolonier var tänkta att så småningom fungera såsom leverantörer av slavar. Dessa slavar skulle utgöra grunden för atlantiderna och deras allierade för att drastiskt förändra det här imperiets samhällen. Denna tanke bekämpades av dem som förstod den speciella överenskommelse som Himlen gett Atlantis vid tiden för förstörelsen av Mu (gamla Lemurien). Den här konflikten skulle leda till förintelsen av Atlantis för cirka 13.000 år sedan. Vid den tiden dök Anunnaki upp som de mörka efterföljarna till det här förlorade imperiet. Till en början fyllde Anunnaki era förfäder med en vidsträckt ström av osanningar. Syftet var att skapa en mytologi för att kontrollera de överlevande från den här katastrofen.

Historien om era gamla samhällen är en berättelse om en växande klyfta mellan den tillgängliga teknologi som fanns för gunstlingarna och den som gavs till massorna. En hemlig vetenskap växte fram undan för undan och den tillät Anunnakis gunstlingar att utföra det som först verkade som magi för era förfäder. Hantlangarna undervisades också om en omfattande svårtillgänglig historia, som visade varför de var härskarna och hur man bäst skulle behålla makten. Det här förhållandet mellan gunstlingarna och Anunnaki varade fram tills Anchara-dekretet aviserades år 1994. Vid den tiden övergav Anunnaki sina hantlangare och bad dem kapitulera inför Ljuset. Gunstlingarna vägrade och påbörjade en global konflikt för att avgöra vilken fraktion som nu skulle härska. Det mörkas fortsatta strävan att behålla sin makt kom inte under kontroll förrän vi gjort ett antal speciella överenskommelser med våra olika Jordallierade. De önskade bara ha vårt stöd och själva göra slut på det mörka. Denna sista etapp började på allvar i slutet av 2006.

Sedan dess har vi använt våra tjänster till att säkerställa deras framgång. Invånarna i Agartha engagerade ännu fler av sin personal till att leva i er värld och till att ge dessa särskilda allierade råd om de bästa strategierna för att lyckas. Dessutom samlade vi in data, viktig för alla deras strategier. Den här informationen, tillsammans med vår personal, understödde kraftigt dessa modiga och tappra själar i deras strävanden. Vårt syfte var att hjälpa dem se till att NESARA proklamerades, (amerikansk lag: National Economic Security And Reformation Act). Den nya ledningen är avsedd att erkänna oss och äntligen avsluta en mycket skadlig mörkläggning som hindrat oss från att delta i en mer öppet stödjande politik. Vi har i stället övervakat er värld och gjort vad som var tillgängligt för oss. Våra kontaktpersoner har under årtionden färdats fram och tillbaka mellan dessa vänliga grupper. Vi har för avsikt att inta en mera aktiv roll, eftersom nya himmelska dekret nu stöder och samtycker till detta. Himlen har bett oss att ingripa på ett mycket positivt sätt och se till att Ljusets krafter lyckas. Således är nu tiden inne då det mörka på ett föga behagfullt sätt kommer att tona bort från scenen.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med fler goda nyheter! De olika allierade från våra hemliga heliga sällskap, liksom de olika Gamla Familjerna, är i färd med att överföra pengar till ett antal konton för distribution (distribution trust accounts). Dessa speciella grupper kommer att betala ut era globala välståndsprogram och ha konton för utväxlingar av utländsk valuta. Den mörka kabalen har länge använt sin maktposition för att förhindra att dessa utbetalningar sker. Överenskommelser och hotet om kraftåtgärder från de gamla familjerna, liksom från oss, befriade till sist dessa konton från deras avskyvärda grepp. Välsignade vare Himlens vägar och Ljusets Kraft! Dessa fonder kommer att vara tillgängliga så snart ett antal slutgiltiga steg är genomförda. Räkna med att inom kort höra tillkännagivanden om just detta ämne. Vi gläds och förbereder oss inför ett antal underbara välsignelser för mänskligheten. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Över till andra nyheter. De som ansvarar för att riva ner den gamla verkligheten är redo att genomföra en rad lagliga drag, som kommer att leda till uppkomsten av nya GESARA regeringar (Global Economic Security And Reformation Act). Vi välsignar dessa åtgärder, eftersom de är de sista stegen som leder till er frihet och till den sanna deklarationen av er individuella suveränitet. Allteftersom de gamla krafterna bleknar bort, kommer Ljuset att växa fram i triumf. Var beredda, kära hjärtan, på några fantastiska händelser. Kom ihåg att den här tiden på ert år kommer att fira slutet på tyranni och återkomsten av de där förmågorna som gick förlorade under tiden på Atlantis. Den kommande storslagna vita månaden var i gamla tider den månad när Atlantis nådde sitt slut genom att överskrida sin makt. Ljuset visade att överenskommelser som man ingår med Himlen ska åtlydas i glädje och i Ljuset av gudomligt tjänande. Mörkrets dagar är över! Tiden för det gudomliga Ljuset är verkligen här!

Ni kära, vi välsignar dessa tider och förbereder oss inför våra kommande lektioner. Dessa kommer att lära er om er andliga essens och dess effekter på medvetandet. Allteftersom ni stiger i Anden, vinner ni i medvetande. De andliga och fysiska världarna kommer att blandas och skapa en ny välsignad verklighet. Den uppgift vi blivit tilldelade är att vaka över er och ge er stöd och tröst inom gränserna för era individuella livskontrakt. Vi gör detta i glädje och leder er på ett sätt som det rättfärdigt getts oss av Himlen. Alla Varelser i den här världen är mycket älskade och uppskattade av Himlen. I Himlens Ljus fungerar allt i glädje för att lindra smärta, ta bort sorg och ge näring åt alla. Det här ögonblicket är alltså ett heligt ögonblick, eftersom tidvattnet väller in mot det mörka. Tiden för den här verklighetens frälsning är nära! I lovsång, tillstår vi gärna: Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi våra budskap. Var i glädje och förbered er inför de sista stegen hos den här delen av resan. Magnifika händelser sker. Vi befinner oss nära landningarna. Låt dessa sista steg verkligen vara sanna och snabba. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge