Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 21 oktober 2014

Sheldan Nidle - 21 oktober 2014

7 Muluc, 7 Tzec, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer med mycket goda nyheter! De lagliga aspekterna inom våra Jordallierades program för att besegra den mörka kabalen gör framgångsrika inbrytningar. Både de vanliga domstolarna och författningsdomstolarna är överens om att den nuvarande amerikanska de facto regeringen befinner sig djupt i skuld och kan inte utropa en konkurs för att rädda sina återstående tillgångar. Istället måste ”affärs- företaget" USA och dess främste allierade, Federal Reserve Bank, överlåta alla tillgångar till sina största fordringsägare och gå in i ett speciellt ackordsförfarande. Denna åtgärd kommer inom kort att få slut på de båda enheterna, vilka länge har utgett sig för att vara legitima federala institutioner. Slutet på den här skurkaktiga inriktningen kommer slutligen att låta våra allierade ta över den allmänna kontrollen av båda institutionerna. Som ett resultat av den här utvecklingen räknar vi med att tillföra kapital till ett antal välståndsprogram, och att en revalvering och omställning av de globala valutorna sker. Vid rätt tidpunkt kan NESARA deklareras, tillsammans med ett totalt betalningsanstånd för regeringen i USA. Vi har kommit överens med våra allierade om vem som ska leda den amerikanska interim-regeringen och om den politik de behöver driva igenom.

Det är viktigt för alla berörda att de olika parodier på rättvisa och säkerhet, som nu uppslukar Afrika, förs till ett säkert avslut. Det är lika nödvändigt att de som ansvarar för dessa katastrofer arresteras. Så snart dessa skurkar är ordentligt isolerade kan ett nytt politiskt och ekonomiskt system genomföras med framgång. Vi har haft långa samtal med våra olika allierade inte bara om problemen som sker i Afrika, utan även om de problem som förekommer i flertalet unga u-länder. De humanitära projekten syftar till att minska de nuvarande svårigheterna och låta de mest kvalificerade ledarna driva projekt som kan lösa och kreativt möjliggöra framgång inom alla områden. Vatten, sanitära anläggningar, sysselsättningsfrågor, och en hel mängd inbördes relaterade problem behöver få en lösning. Teknologier finns för att hjälpa dessa nationer att bygga en komplex och modern infrastruktur. Välstånd är mer än pengar. Snarare gäller det förmågan att avsluta det som kolonialismen knappt påbörjat.

Era globala samhällen behöver omstruktureras. Varje nation kräver tillräckligt med infrastruktur för att dess befolkning ska kunna njuta av en hållbar tillvaro. Det är inte bara mänskligheten som lider, Gaias flora och fauna kollapsar snabbt och dess mångfald minskar. Detta kan inte tolereras. För länge sedan analyserade vi detta noga och såg hur viktigt det är att bygga miljöer som uppmuntrar både mångfald och försörjning för att kunna fortsätta utan ansträngning. Er uppgift är att bli vårdnadshavare för ett solsystem. Vi lever så hänsynsfullt som möjligt i en hållbar och teknologisk utopi. Här övervakar vi och stöder ekologin så att den förblir livskraftig och hållbar. Vi utför andliga ceremonier och ritualer, gör de nödvändiga förändringarna och ser till att inga arter dör ut. Vi rådgör med de elementarväsen som tilldelats varje art. Vi engagerar oss och ser till att vår hemvärld förblir frodig, vacker och hållbar för alla varelser som deltar i de ekosystem, som en hemvärld är utrustad med.

Vårt uppdrag här är alltså uppdelat i tre delar; den första är nästan färdig. Den innebär att skapa en värld som har förskjutit sitt mörker och står redo att förbereda sig inför fullt medvetande. Den andra delen gäller att övervaka de nya regeringsformerna och ett växande välstånd. När tiden är inne kommer vi att landa och presentera er för alla era mentorer. Sedan kommer ni att få titta djupt inom er själva och förbereda er inför det som KristallLjusKammaren kommer att ge er, - fullt medvetande. Det sista steget är själva transporten av dig till din tilldelade plats inom ett stort antal Kristallstäder. När du kommit dit kommer du att sammanträffa med din mentor, och när så är lämpligt, gå in i din kammare och påbörja en omvandlande tredagarsresa. När den är klar kommer du att genomgå en sju till tio dagars utbildning, för att snabbt få fart på din återgång till fullt medvetande. Därefter är du i huvudsak en fullt medveten Varelse. Ni behöver kollektivt tillämpa era talanger och skapa både ett nytt galaktiskt samhälle och en ny stjärnnation.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi anländer i dag med en del mycket välsignade nyheter! Den mörka kabalen, som länge varit ansvarig, är äntligen på väg ut. De medarbetare som representerar de många heliga samhällena och de gamla familjerna, har uppnått en punkt där det mörka inte längre kan upprätthålla sitt motstånd mot Ljuset. Dessa välsignade individer använder för närvarande ett antal viktiga lagliga beslut och rejäla ekonomiska påtryckningar för att tvinga det mörka att öppna de finansiella kanaler de länge blockerat. Denna välsignade utveckling innebär att ett antal av våra deponerade humanitära pengar nu kan distribueras globalt. Vi har för avsikt att instruera våra olika medarbetare att gå vidare med dessa fonder, vilka behövs för att starta ett antal viktiga välståndsprojekt. Dessa projekt är bara början på det som komma skall. Vi tänker helt och fullt använda dessa medel för att snabbt få fart på ett nytt finansiellt system på den här planeten.

Detta nya finansiella system håller nu på att bildas. Våra medarbetare har hjälpt ett antal länder att skapa de ekonomiska förutsättningarna för att bilda nya ekonomier, och ett system som motverkar bedrägerier och andra omoraliska ting, alla alltför vanliga på detta mycket heliga klot. Det här nya systemet ligger i linje med det välstånd som den välsignade Greven av Saint Germain nu är redo att sprida över världen. Detta överflöd kommer att göra slut på den fattigdom, svält, pest och de krig som präglat de årtusenden som så hänsynslöst styrts av det mörka. Ni kommer nu att gå in i en tid med ökat medvetande och med växande insikt om behovet av att ta hand om den här levande planeten som ni så barmhärtigt lever på. Ni behöver helt återgå till ert förmyndarskap för Gaia och till att dagligen välsigna Himlen för ert liv i det fysiska. Ni, mina barn, kommer i nåd att gå tillbaka till fullt medvetande! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Låt oss titta på er framtid och välsigna det magnifika hos den helige Skaparen. Ni är nu redo att påbörja de sista stegen på en resa som vi påbörjade för årtusenden sedan. Ni håller på att vakna och inser de stora förmågor som var och en av er äger. Varje dag bombarderar gudomliga välsignelser er, så att ni kan utveckla er nya och mindre täta kropp. Er Ande livas upp av det som Himlen och hennes stora tjänare åstadkommer. Ni bygger den grund som behövs för att nya chakran och nya, högre energier ska flöda genom er. Ta er en stund varje dag och helt enkelt tacka universum för era välsignelser. Himlen älskar att bli välsignad tillbaka. Det är en energi som änglarna ständigt kan öka. Ha vetskap om detta och be oss ta era välsignelser och återlämna dem med gudomligt tack. Kom ihåg att allt är Kärlek och att all Kärlek är genomsyrad av gudomligt Ljus!

Idag fortsatte vi med vårt budskap! Det är dags för många förändringar att visa sig. Ni kommer att uppleva händelser som de flesta ansåg som omöjliga. Regeringssättet kommer att förändras. Överflöd kommer att bli vanligt. Disclosure (avslöjandet om utomjordingar) kommer att ske. Ni kommer att omvandlas till fullt medvetna LjusVarelser! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge