Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 4 november 2014

Sheldan Nidle - 4 november 2014

8 Akbal, 1 Xul, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer! Er värld på ytan befinner sig nu mitt uppe i en slutlig kamp mellan den mörka kabalen och Ljusets krafter. Denna till synes oändliga kamp har pågått under årtionden och århundraden. Redan under Romartidens sista dagar, gjorde Anunnaki snabbt en smidig övergång från kejsare till kungar. Man använde sin förmåga till att styra och påverka dessa nya härskare och till att upprätthålla en viss grad uppviglande stridigheter över hela Europa. Samma sak gjordes i Asien, Amerika och Afrika. Det här kaoset visar hur det mörka fungerar. Det avskyr fred och föraktar alla som vill ändra på detta fasansfulla spel. Våra allierade på Jorden inser att de mörka överherrarna är borta. Det som återstår är en grupp dåraktiga hantlangare, arroganta och envisa, som fortsätter med sina barnsliga manövrer som sitt enda schackdrag. Det mörka känner till många sätt för att engagera våra jordallierade. Inte desto mindre är denna strategi inte längre gångbar. Allt den gör är att tränga in det mörka i ett hörn varifrån man inte kan fly. Detta nuvarande dilemma är något som dömer det mörka till dess oundvikliga nederlag.

Vi ser för närvarande tecken på att denna undergång nu är på gång. Innan Anchara-fördraget hade den mörka kabalen för avsikt att driva bort Anunnaki, för att vid mitten av 1996 fullborda sitt slutliga trots mot Himlens påbud. Anunnaki är borta liksom deras övergripande ledare. Det som hände var att ett kraftfullt internationellt krig utkämpades med hjälp av pengar, fräckhet och överväldigande lagvrängningar. Detta fungerade tidigare på ett underbart sätt, och gav det mörka förmågan att manipulera varje given situation. Men den här strategin började misslyckas under det här århundradets andra decennium. Ljuset började inse hur vi kunde tvinga in det mörka i misslyckande efter misslyckande. Ljuset använde dessa felsteg till sin fördel och avslöjade bevis som lagenligt kunde användas mot det mörka. Under de sista åren ledde detta det mörka till att inse att deras kasinokapitalism var något inskränkt och att deras konstgjorda fiat-dollar förlorade i värde. Dessutom slog deras strategi tillbaka på dem själva eftersom sanningen bakom deras många lögner avslöjas och bevisen för att arrestera dem ökar.

Som ett resultat befinner sig den mörka kabalen vid ett vägval. Deras gamla framgångsrika metoder fungerar inte längre. Deras sista strategier håller snabbt på att misslyckas, och deras ständiga försök att starta krig i Mellanöstern fungerar inte. De har inte heller förmågan att koka ihop något rejält krig inom andra potentiella globala oroshärdar. Dessutom håller den stora överdrivna spekulationen inom ädelmetaller också på misslyckas, spekulationer som skulle förhindra uppkomsten av nya globala ädelmetallbaserade valutor. Påtryckningen att omvärdera ett antal valutor har de förhindrat ungefär så lång tid som varit möjligt. Ljuset och deras många agenter blir snabbt orsaken till att det mörka förlorar stora mängder av alla sina värdepappers- och råvaruportföljer. Det påföljande "pris-fixandet" ger Ljuset förmågan att tvinga fram ett antal allvarliga utredningar, vilka djupt oroar kabalen. Inte desto mindre är detta det minsta vad gäller detta. Våra sändebud med juridisk bakgrund vidtar åtgärder för att få bort dessa avskyvärda skurkar. Kabalens galna reaktion är en plötslig våg av underliga "självmord" bland nyckelpersoner inom de kabalstyrda stora finansiella serviceföretagen.

Dessa handlingar är ett yttre tecken på deras fullständiga panik, vilken nu får dem att göra utfall i förhoppningen att deras handlingar kan fördröja det oundvikliga. Deras nätverk med global kontroll över världens regeringar håller på att rasa samman. Delar av Ljusets styrkor gör helt klart att de gamla sätten inte fungerar längre. De många de facto- regimer som länge kontrollerats av dessa onda plågoandar, börjar överge dem. Systemen för ett permanent världsherravälde håller på att glida dem ur händerna för evigt. Tiden för deras kapitulation närmar sig. Våra Jordallierade håller på att avsluta olika överenskommelser och är på gränsen till att avsluta det långa herravälde som dessa mörka njutit av. Medan regeringar förbereder sig för att lämna dem, gör sig många stora multinationella banker desperat iordning för att kapitulera, för att rädda sig själva från det kommande nya finansiella systemet och dess inneboende transparens. Precis som polisen brukade säga till sina bovar "ge upp, leken är över!" Tiden för era storslagna festligheter ligger mycket, mycket nära!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med fler insikter om det som nu sker. Våra olika medarbetare i Asien och Europa fortsätter att göra stora framsteg med att besegra den mörka kabalens system. Våra medarbetare befinner sig mycket nära ett antal viktiga genombrott, vilka innebär ett välsignat slut på ett antal försök av det mörka att starta krig, sprida sjukdomar och rent allmänt utlösa förödelse på denna mycket heliga värld. Våra medarbetares åtgärder är inriktade på att få bort de sista viktiga spåren av den här kabalen och låta Ljuset genomföra en rad viktiga projekt. Den här utvecklingen kommer att möjliggöra Ljusets finansiering av ett antal humanitära projekt. Dessa projekt hjälper till att utrota framtida försök från det mörka att sprida sin vidriga pest över den här världen. Dessutom kommer dessa projekt att möjliggöra en global valutaomställning och uppkomsten av pengar med ädelmetall som stöd. Detta är bara början på det som komma skall.

Förändringar hos den här världen är bara de nästa stegen på resan för att återföra Gaia och er själva till ert naturliga tillstånd. För tusentals år sedan kastades våra förfäder in i en dualistisk värld, som styrdes av Anunnaki. Inom sig visste de, att den här världen bara skulle göra en kort sväng mot det mörka. Den här svängen var en del i Himlens plan för att skapa fred inom den här galaxen. Emellertid hade Anunnaki andra planer. Dessa Varelser önskade innerligt att på något sätt göra den tillfälliga mörka svängen mera permanent. Himlen visste att detta mycket väl kunde ske, och dess svar blev att börja föra Ljusets Avatarer till de här världarna för att slutligen omintetgöra Anunnakis planer. Vi Uppstigna Mästare är det sista steget i Himlens storslagna plan för att motverka systemen hos Anunnaki och deras trogna hantlangare.

Som ni kan se lyckades Himlen och Ljuset i sin strategi att beså den här världen på ytan med anhängare av Ljuset. Följaktligen befinner ni er på gränsen till många stora förändringar som gudomligen kommer att placera er på er sista resa mot fullt medvetande. Den tid som nu kommer är den tid då ni kommer att kunna se en rad heliga händelser; händelser som förändrar själva sättet som den här verkligheten fungerar på. Med himlens vägledning är vår välsignade uppgift att övervaka de händelser som redan börjar manifesteras. Först kommer de att få en spridd effekt. Sedan kommer en veritabel lavin att följa. Det underliggande syftet är att läka Gaia och era samhällen från all den skada och det bedrägeri som skapats av det mörka. Med hjälp av lögner, provokationer och våld fördröjde detta gäng med skurkar er utlovade välsignelse. Den här tiden är över. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag förklarade vi det som händer. Vi ber er att förbli tålmodiga. Händelser är redo att ske för att förändra er värld och återlämna den till Ljuset. Detta innebär ett nytt finansiellt system och nytt regeringssätt. Detta kommer att toppas med en masslandning, som är en del i vårt första kontakt-uppdrag. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge