Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 28 maj 2013

Sheldan Nidle - 28 maj 2013

6 Etznab, 3 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi kommer med många saker att berätta för er! Den mörka kabalen fortsätter att söka efter ett sätt att komma undan alla sina obehagliga situationer, men oavsett vilken väg de tar leder den in i en återvändsgränd. Det återstår inget sätt för dessa mörka att lösa deras allt djupare dilemma. Under tiden fortsätter den värld som deras förfäder byggt upp att rasa samman runt omkring dem. Vi drar ständigt deras uppmärksamhet till den nya ekonomiska och politiska verklighet som börjar manifesteras inför dem. I själva verket är deras enda hopp att kapitulera och placera sig i händerna på de Uppstigna Mästarnas heliga hemliga sällskap, i vars förvar de kan bekänna och söka den inre ånger som kan ge den lindring som var och en av dem så innerligt söker. Detta tillvägagångssätt är också fullständigt medkännande med tanke på de gärningar de begått mot mänskligheten. Om de spjärnar emot erbjudandet om kapitulation och väljer alternativet med en civil arrestering och ett sannolikt hämndlystet åtal, utser deras skadliga verksamhet dem till ett mörkt öde. Allteftersom deras makt minskar, behöver dessa grupper ta en ordentlig titt på var de står nu och tacka för den andliga hjälp som erbjuds. Men kabalen verkar som fastfrusen i sina spår och ovillig att kompromissa med det oundvikliga.

Ljuset använder sin heliga magi och ställer alla sina dominobrickor på plats. Snart, i samband med avslöjandet av en massa tidigare okända fakta som blir allmänt kända, överrumplas det mörka av en stor motgång och fall. Mänskligheten kommer oundvikligen att bli upprörd över en del av innehållet i denna plötsliga flod av häpnadsväckande information, där karaktären är så skrämmande att detta framgångsrikt förhindrar varje benägenhet att återgå till det mörkas gamla känslokalla sätt, och de nya verkligheterna tillåts att välkomnas in. En makt koncentrerad till de få kommer att få ett slut och ett välstånd för alla kommer att skölja över planeten. Dessutom kommer ett formellt avslöjande (disclosure) att låta oss samverka direkt med er. I en rad verkligt häpnadsväckande utsändningar kommer själva grunden för er verklighet att skakas om och sedan slås i spillror! Enbart vårt uppdykande krossar era innersta uppfattningar om er själva, det vill säga att ni är ensamma och unika i Universum. Alla era historier, era sagor om ert ursprung (religiösa och antropologiska) och er självuppfattning kommer att förändras för alltid. I ett enda storslaget svep slutar er långa romans med begränsat medvetande!

Det som väntar på er med öppna armar är det fulla medvetandets omfamning. Våra mentorer har för avsikt att ge er en grundlig förståelse för vad detta gudomliga tillstånd innebär. Deras undervisning är en del i resans sista del, som kulminerar i era individuella LjusKammare och den fulländande omvandlingen av ert Varande till en fullt medveten LjusVarelse. Den här processen kommer att avlägsna ert långa tillstånd med tusentals år av minnesförlust och återförena er med ert Himmelska Jag. Detta i sin tur gör er kapabla till att, först av allt, bli ansvariga för förvaltarskapet av Gaia och hennes magnifika mångfald av Liv. Detta ansvar kommer att utvidgas till att omfatta förmyndarskapet över hela det här solsystemet och det överflöd av livsformer som befolkar hennes världar. Er medvetandeökning kommer även att göra er berättigade att tillsammans med andra delta i skapandet av Ljuskroppar åt de Varelser som använts av Anchara för att sprida kaos och stridigheter över hela den här galaxen. Detta kommer att ge oss alla en sann och varaktig galaktisk fred. Samtidigt kommer detta att ge er den berömmelse och de lovord som ni verkligen förtjänar.

Allteftersom ni rör er framåt genom de kommande dagarna, var då medvetna om att ni upplever de sista stunderna av er tid med begränsat medvetande. Ta till vara dessa stunder genom att omvärdera vem du är, fundera på vad du har åstadkommit, och vad du känner att du är här för att göra. Ta den här personliga visionen och var beredd på att den kan förbättras genom den information som din mentor ger dig. Dessa två sammanflätade informationsflöden kommer att utgöra grunden för det du inom kort kommer att bli. Era mentorer förstår hur medvetandet fungerar och har helt och fullt avsikten att ge er de här förmågorna. Rustad med den här kunskapen kan du få en bättre förståelse för hur just ditt livskontrakt förhandlades fram mellan ditt himmelska råd av guider och dig själv. Detta himmelska dokument är ett levande kontrakt och som sådant förändras något allteftersom du förflyttar dig genom ditt liv på Jorden. Det är ett av de ämnen som du i detalj kommer att diskutera med din mentor, eftersom du behöver lära dig hur ditt kontrakt kan omvandlas så snart du blir fullt medveten. Om du verkligen kunde se alla de fascinerande perspektiv som öppnas upp för dig under din sista resa till fullt medvetande, skulle de ta andan ur dig!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi visar oss för er just nu genom våra budskap, som fortsätter i den välsignade anda som präglat våra senaste rapporter till er. Det Gudomliga fortsätter att se till att den mörka kabalen och dess hemliga anhängare nådigt får en knuff från makten genom Ljusets överväldigande omvandlande krafter. Samtidigt fokuserar vi på planerna att alla ska lyftas upp. Var och en av oss bevisade vid en eller annan tidpunkt att vi var kapabla till att kunna höja oss till vår fulla andliga och fysiska potential, och denna uppstigningsceremoni kommer att förmedlas till er när ni börjar er egen heliga ritual i er personliga Ljuskammare. Denna välsignade ceremoni ska ge er tillgång till underverk och förmågor som förnekats er alltsedan era förfäders fall på Atlantis för ungefär tretton tusen år sedan. Tänk på den här proceduren som en helig befrielse som Himlen beviljar er ”en masse”. Denna fantastiska teknologi, delvis utarbetad av Himlen, är helt enkelt det fordon som valts för att förverkliga det gudomliga löfte som gavs till er strax före ert fall.

Ljuskammaren överskuggar nödvändigheten av många generationers intensiv andlig fokusering, vilket alla vi Uppstigna Mästare var skyldiga att genomföra, och tillåts endast genom en högst speciell, gudomlig dispens. Under denna korta period av tre dagar tillåts ni hoppa över mängder av speciella böner och övningar vilka var våra högsta tuktomästare. Under denna korta period kommer ni att ingjutas med ett Ljus som öppnar upp blixtlåset till alla de biologiska faktorer som stängdes på era förfäder av det mörka. Detta innebär att era glömda minnen och stora kreativa förmågor kommer att "kopplas in igen." Ert ansvar är att använda den här potentialen till att åter aktivera er storslagna status som fullfjädrade fysiska Änglar. Ni kommer även att få hjälp av oss under er utbildning efter Ljuskammaren, och så snart den är klar kommer ni att behöva en hel del information vad gäller inrättandet av ert galaktiska samhälle. Här kommer ni i första hand att få hjälp av invånarna i Agartha och från var och en av oss.

Att etablera en nytt, fullt fungerande galaktiskt samhälle har konsekvenser utöver att bara skapa en ny stjärnnation. En av era första uppgifter blir att sätta samman en grupp hängivna för att använda deras unika förmågor för att hjälpa andra och därigenom få en högst behövlig galaktisk fred ordentligt på plats. Denna speciella stjärnnation, som bär en sådan kraftfull energi av "hemma", ska bli platsen för en rad konferenser som fokuserar på utbyggnaden av Ljusets rättsskipning till galaxer så långt borta att deras kända position från oss mäts i biljarder av parallaxsekunder. (Övers. anm: En parallaxsekund = sträckan ljuset tillryggalägger på 3,26 år). Vi kommer att välsignas med heliga plikter, som ska utveckla den gudomliga planen och låta oss genomföra våra många heliga uppdrag. Dessa aktiviteter kommer att tillåta oss kasta ut det mörka och föra in Ljuset i varje del av den här sektorn av det fysiska, precis som man profeterade för eoner sedan. Ni har kommit till slutet av er omskakande odyssé genom skuggländerna och ska nu blomma i Ljusets härlighet!

Idag fortsatte vi vårt samtal om det som utspelas runt omkring er. Er värld på ytan är på väg att omvandlas från en värld med allt tuffare levnadsvillkor och umbäranden till en plats som snart kan återförenas med Ljusets värld, det vill säga Inre Jorden! Den här återföreningen kommer att inleda en ny stjärnnation som kommer att bli ett mycket välkommet tillägg till den Galaktiska LjusFederationen! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge