Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 4 juni 2013

Sheldan Nidle - 4 juni 2013

10 Chicchan, 13 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi kommer tillbaka med viktiga saker att tala om. Det viktigaste gäller första kontakt. Tidigare beslöt vi oss för att starkt förlita oss på era nya regeringars formella tillkännagivande om avslöjande (disclosure). Nu har vi för avsikt att höja den nuvarande nivån på ”UFO-sightings” under dagtid för att stödja den allmänna avslöjandetaktiken hos den nya ledningen. Det är naturligtvis enkelt att luta sig tillbaka och låta det nuvarande scenariot rulla på. Vi avser dock att skapa en mer gynnsam miljö för dessa tillkännagivanden genom att mer aktivt förbereda vägen för dem. Vi avser att visa att vi är både välvilliga och hängivna ett fullständigt avslöjande. Vi är medvetna om att många av er inte förstår vad dessa överflygningar leder fram till, nämligen den globala masslandningen av vår flotta och den formella presentationen av er egen personliga mentor för var och en av er. Varje mentor önskar innerligt att träffa er och påbörja den undervisning som förbereder er inför er underbara övergång till fullt medvetande. Det finns mycket för er att lära er: en helt ny historia om er gren av mänskligheten, en ny förståelse för det fysiska och en fungerande kunskap om hur Himlen fungerar.

Ljuset fungerar efter vissa principer som ni behöver känna till eftersom det är dessa som våra galaktiska samhällen grundar sig på. Vart och ett av dessa förfaringssätt för er närmare en bättre förståelse för de Fyra Lagarna, och så snart vi anländer kommer vi alla att behöva tid för att ni ska få ett ordentligt grepp om och känna er bekväma med allt det som förändras i ert liv. Tristess kommer att bli ett minne blott! Så gott som allt du tror att du vet kommer att förändras. Kort sagt, den mängd förändringar som du ombeds att ta till dig är svindlande! Som ett exempel: ni alla ska komma till insikt om hur illa ni har behandlat er hemvärld. Gaia bekräftar villigt den nästan totala bristen på kunskap i dessa frågor hos de flesta av er, och därför blir detta det första på dagordningen för att justera ert samhälles grundläggande prioriteringar. Vi kommer sedan att förklara hur de nya principerna och deras medföljande teknologier fungerar i era dagliga liv. Detta är ett exempel på den centrala roll som ert nya välstånd kan spela vad gäller att främja allt det som måste göras för att lyfta upp era samhällen. Så mycket i era liv, och faktiskt allt levande på er värld på ytan, behöver läkas, bli ljusare och ombildas.

Denna omvandling är bara den första av många som ni kommer att gå igenom. Ni vistas på en mycket speciell värld, och hon är döende. Gaias mångfald är allvarligt hotad och ni närmar er snabbt början på ett dödligt syndrom som kan leda till en förintelsecykel. Vi väntar på att genomföra en operation som snabbt kan vända på allt detta, men ni bör veta att den mörka kabalen har skapat en mycket ondskefull komplott för att förinta livet på Jordens yta. För att stoppa detta behöver vi er hjälp, eftersom era energier hjälper oss att vända på denna mörka eventualitet. Allt som ska göras kommer vi att göra tillsammans. Under årtusenden har ni omedvetet gett bort era krafter till vilket projekt som kabalen än önskat. Nu kommer er möjlighet att träda fram och återta ansvaret för det ni vill se bli uträttat i er värld. Genom att visa att ni tar på er det här ansvaret och accepterar Ljusets vägar, flyttar ni er snabbt längs er väg mot fullt medvetande. Målet för vårt uppdrag är förvisso att hjälpa er att så snabbt och smidigt som möjligt återvända till fullt medvetande.

Detta förutsagda språng i det planetariska medvetandet är anledningen till att vi är här. Himlen har en gudomlig tidplan för allt detta och vårt uppdrag är därför knutet till samma tidtabell. Vi önskar innerligt att ni ska få tillgång till all den information som ni behöver för att i viss mån inse betydelsen av det som gudomligt har påbjudits er. Nyligen bemyndigade Himlen en senareläggning av planen, men tiden har nu kommit för att fortsätta enligt schemat igen, och därför har vi för avsikt att göra en del historiska insatser. Det viktigaste som behövs är att ni inser att vi är verkliga och har förbundit oss till er och er återgång till fullt medvetande. Vi har planerat en del händelser tillsammans med invånarna i Agartha för att försäkra er om att ni inte är ensamma. Vi kommer inte att tillkännage alla dessa händelser i förväg, men de kommer att göras på ett sådant sätt att de inte lämnar något tvivel hos er om att vi är här! Den mörka kabalen har styrt den här verkligheten alltför länge utan någon möjlighet för er att fly från dess tyranni. Det är vår avsikt att ge er förmågan att göra det!

Välsignelser, Kära Hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med goda nyheter! Medlemmarna i vårt hemliga heliga sällskap befinner sig i de sista förberedande stadierna inför leveransen av era fonder. När detta är klart kommer aktiveringen av dessa medel att utlösa det nya sättet att regera, rader med formella meddelanden och en kraftig förändring i hur er värld fungerar. Allt detta kommer att ge er en gynnsam miljö inför disclosure och möjligheten för oss att i global skala påbörja vår mycket heliga undervisning. Vår manifestering bland er kommer att förändra er nuvarande föreställning om ert ursprung och om vad er framtid innebär. Ni är heliga Varelser som har tillbringat de senaste tretton årtusendena med att vandra runt i en tät dimma utan minne av eller förståelse för hur ni kommit dit. Vi har kommit för att sätta er in i bilden igen och överlämna en övertygande redogörelse om vad som sker i er värld. Ni kommer sedan att vara ordentligt förberedda på det som kommer att ske efter första kontakt.

Era nu undertryckta andliga förmågor kommer att starkt poängteras av era nya mentorer, som även kommer att fokusera på en massa ny historia, nya andliga filosofier, och till och med på karaktären hos era kommande uppdrag för Himlens räkning. Det ramverk som ni kommer att få står i skarp kontrast till de grymma och dystra lögner och den manipulation som ni tvångsmatats med sedan Atlantis undergång. Våra egna framgångsrika försök att återvända till odödlighet och till Tidsåldrarnas sanna Visdom var en bedrift med otrolig fokusering och ren viljekraft, och vi är så glada över att ni inte kommer att behöva genomgå sådana ansträngande rutiner. Denna degel kommer att ersättas med en levande och Kärleksfull Ljuskammare, individuellt anpassad efter var och ens specifika behov, vilket gör att ni blir helade och återställda till prakten hos er ursprungliga form! Denna underbara, återupprättade Varelse kan sedan förena sig med invånarna i Agartha och med oss, era Uppstigna Mästare, medan vi förbereder oss inför återföreningen med våra andliga familjer och rymdfamiljer!

Er förvandling till en fullt medveten Varelse av Ljus är något som det mörka och den sortens folk har fruktat under årtusenden och på er bekostnad gjort allt i sin makt för att förhindra. Nu har Himlen satt igång det optimala förloppet för att åstadkomma sitt heliga påbud - er återgång till fullt medvetande. Så snart du stiger upp ur din Ljuskammare, är du en förändrad individ, med få spår kvar av den du var. Du återvänder till din ursprungliga mall och kan uttrycka hela skalan hos din ursprungliga plan (blueprint). Vårt arbete med er kommer sedan att förändras när vi visar er och era personliga mentorer nyanserna inom ett galaktiskt samhälle. Vi kommer även att undersöka hur man kan maximera era nya möjligheter medan ni skapar ert egna, unika galaktiska samhälle, vilket ganska snabbt kommer att utgöra grunden för er nya stjärn-nation. Himlen har för avsikt att "le" mot oss och skänka oss många underbara andliga gåvor. Detta kommer ytterligare att garantera oss en speciell plats inom den Galaktiska LjusFederationen.

Idag fortsatte vi med vår serie uppdateringar. Ni underrättas om att tiden är inne för det som vi så länge har väntat på, nämligen de länge omtalade förändringarna som gör det möjligt för oss att träffa er och börja procedurerna för att ta er tillbaka till fullt medvetande. Detta är en mycket gynnsam tid i vår gemensamma historia! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge