Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 28 april 2015

Sheldan Nidle - 28 april 2015

1 Etznab, 16 Kank'in, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer och har med oss glada nyheter! De första testerna av ett mycket genomtänkt och förberett distributionssystem har påbörjats! Många av de bankirer som är inblandade i det här systemet har stor erfarenhet, så det här systemet ska kunna lyckas. Dessutom granskar och följer vissa europeiska medlemmar inom de gamla familjerna speciellt aktuella fonder. De vet vad som krävs för att dessa pengar ska korsa Atlanten och snabbt skickas till era bankkonton. Alla försiktighetsåtgärder tas omhand för att säkerställa att dessa välsignelser tjänar de användningsområden som de är avsedda för. Arresteringar av ondskefulla bankirer och liknande sker också för att säkerställa att dessa operationer ska bli helt framgångsrika. Därför ber vi er ha tålamod och vara medvetna om att varje aspekt i den här processen övervakas noggrant, och när fonderna tas emot är nästa steg i detta mycket komplexa arbete gjort. Det har tagit oss mycket längre tid att få tillbaka alla stulna fonder och inleda denna nya process, vilken innebär att nu låta er få era välsignelser. Vi ber er därför att ha ytterligare tålamod. Det har tagit oss en mycket specifik tidsperiod för att uppnå där vi nu är!

När vi genomför de slutliga stegen i den här mycket komplicerade processen, var medvetna om att vi påbörjar en speciell nermontering av ett globalt system som om och om igen har förfinats av den mörka kabalen. Dessa mörka hantlangare var mycket noga med att sätta ett globalt system i funktion där de har långtgående kontroll. Varje aspekt och steg motkontrollerades noggrant för att se till att deras skändliga verksamhet genomfördes felfritt. Varje försök att överskugga den här processen sopades bort. Sålunda krävdes det ett antal medlemmar av de gamla familjerna och ett team specialutbildade bankirer och jurister för att till slut knäcka detta system. En process som nu befinner sig i testandets slutskede är bara början på det vi ska göra härnäst. Vi behöver hålla dessa linjer öppna och ge fler alternativ till det som vi nu har på plats i andra delar av er värld. Ett antal mäktiga nationer hjälper oss också. När detta nya bank- och valutasystem fungerar tillsammans, var då medvetna om det faktum att ni är mycket nära att se stora förändringar i världen. Dessa förändringar innebär ny regering och disclosure (avslöjandet om utomjordingar)!

Vår ankomst blir en vattendelare för ert globala samhälle. För närvarande är ni ett splittrat folk. Var och en av er har en speciell kultur och sitt speciella språk. Ni har inga minnen om hur ni kommit fram till den tid som är nu. Varje samhällsgrupp har ett sammelsurium av myter som förmodas beskriva ert ursprung. Ni har även språk vars ursprung är lika okända. Kort sagt, ni förstår inte riktigt vem ni är och var ni kommer ifrån. Denna minnesförlust åstadkoms för länge sedan för att förhindra er från att verkligen veta vem ni är. Så snart vi anländer kommer denna brist att ersättas med sanningen. Vi har för avsikt att ge tillbaka er historia till er och förse er med en härstamning, vilket kommer att avsluta den här långa förvirringen. Vi kommer också att presentera er för de mängder med hudfärger som galaktiska människor använder sig av. Använd den här informationen för att få en bättre uppfattning om mänsklig mångfald, och hur denna mångfald har hjälpt oss att skapa alla de kulturer som utgör våra tusentals stjärnnationer spridda utöver den här galaxen. Er framtida stjärnnation kommer att bli ännu en återspegling av den här verkligheten.

Som ni kan se, befinner ni er nu på en resa, som först och främst ska få er att se varandra som ett folk med många färger, som samexisterar i den här underbara stjärnnationen. Den här processen är för närvarande begränsad till Gaia. Snart kommer ni att spridas över hela den här stjärnnationen och upptäcka de underverk som finns på de andra systervattenvärldarna. När ni gör det, kom då ihåg att ni är de magnifika under av stjärnkolonisatörer som för länge sedan kom hit för att hjälpa att upprätthålla och bevara dessa vackra vattenvärldar. Mycket har hänt under mellanliggande år. Var återigen medvetna om den här historien och lär er i ert hjärta hur man bäst gudomligen kan tjäna den här blivande stjärnnationen. Den har ett storslaget öde. Den kommer att föra in en permanent fred i den här galaxen och låta våra vittomfattande program med andra galaxer uppnå ett förutsagt crescendo. Vi är mycket glada över att Himlen tillåtit oss att tjäna er. Den tid som kommer att föra oss samman närmar sig snabbt. Se på den här tiden som den tid då ni förnyar era bekantskaper med den del av er familj som ni glömt bort. Detta moln av minnesförlust kommer då att välvilligt lyftas bort.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Våra medarbetare inom de gamla familjerna och de som arbetar för att förändra det nuvarande orättvisa finansiella systemet är redo att börja de slutgiltiga procedurerna för att ni ska få era välsignelser. De stora blockeringarna för framgång har klarats upp! För många årtionden sedan började vi Uppstigna Mästare en process för att ge er det välstånd som behövs för att låta era underbara projekt manifesteras. I början hade alla våra riktade meditationer och målmedvetna böner bara en begränsad effekt på det mörkas intriger. Men vi envisades och med tiden började dessa glädjerika visioner att få en allt större inverkan på det mörkas avsikt. Vår uthållighet ledde ett par decennier senare till Himlens ingripande. Detta fick Anunnaki att plötsligt proklamera sin lojalitet med en stor fred inom Ancharan Continuum. Dessutom sände Himlen den Galaktiska Federationen till oss. Vi befinner oss nu på den absoluta randen till en ny verklighet för mänskligheten på jordens yta.

Vi välsignar och tackar Himlen för dess högst ärorika handling för vår räkning. Det mörka är nu på reträtt. Er support till våra böner har frambringat de handlingar som vi alla noga förutsett. Låt oss ta den här tiden till att vara tacksamma för det som hänt. Se på dessa händelser som resultatet av ett kollektivt handlande i kombination med uthålligheten och beslutsamheten att föra dessa önskemål till den punkt där de börjar manifesteras. Använd dessa händelser som bevis på vad er positiva uthållighet kan uppnå. När vi inom kort börjar njuta av dessa underbara förmåner, ta den här ansträngningen som ett exempel på vad kraftfulla kollektiva idéer och fokus kan åstadkomma. Även när ni fysiskt börjar genomföra de här idéerna, tänk på hur denna grad av fokusering kan producera mirakler. Ni lever nu i en växande värld av sådana mirakel. Använd det här konceptet för att hjälpa och bota varandra!

När ni blir medvetna om vad som för närvarande händer i den här verkligheten, använder den energin till att hjälpa varandra. Vi är i själva verket ett. Denna stora enhet är kärnan i dessa tider. Man behöver inte gå till Himlen för att lära sig hur lätt mirakler väntar på dig. Er stora andliga kraft är vad den här tidsåldern handlar om. Lär er att ta hand om varandra och ge Gaia mycket välbehövligt tjänande. Varje aspekt av mänskligheten och varje del av Gaias ekosystem, är värdefullt och heligt. Det är ofta lätt att glömma detta. Vi ber att ni lägger ert fokus på detta och uppmuntrar Moder Jord och varje samhälle att läka sig självt. Vi äger energin för att förändra den här verkligheten och ge alla möjlighet att omvandla de strider som omger er. Inom er finns gamla visdomar, som ni besitter från födseln och som väntar på att avslöjas,. Det är nu tid att gå inåt och släppa ut den här storheten. Låt oss gå samman och manifestera ett stort helande för alla!

Idag gick vi igenom en del av de många händelser som sker runtom på det här vackra blågröna klotet. Som ni nu vet kommer en stor uppsättning välsignelser i er väg. Använd den här återstående tiden till att vara tacksamma och till att hjälpa Gaia att skapa en ny relation mellan er och henne. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge