Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 21 april 2015

Sheldan Nidle - 21 april 2015

7 Batz, 9 Kank'in, 11 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer vid den här tiden för att informera er om vad som händer för närvarande i er verklighet. Den mörka oligarki som leder er värld håller på att tona bort. Ändå uppehåller den fortfarande punkter med makt, som den använder till att fördröja övergången till en ny verklighet. Själva nyckeln till detta ligger i att manipulera penningutbytet från en internationell bank till en annan. Ett konsortium bestående av flera regeringar och en samling sedan tidigare utvalda privata banker styr mestadels den här processen. Genom att strypa flödet till det som ligger under det som är acceptabelt, kan detta konsortium försena eller till och med förhindra det som kan passera genom denna kritiska inkörsport. I det här fallet, kan den rad transaktioner som gör de olika lånen och fonderna möjliga, och som krävs för att ge er pengar eller till och med för att byta regeringar, komma att manipuleras (i en del fall bli stoppade eller till och med stulna). Denna grymma taktik har antingen stannat upp eller förhindrat de olika utlovade välståndsprogrammen från att komma i läge för leverans. Nyligen orsakade vissa överenskommelser, tillsammans med ett antal viktiga arresteringar, panik bland dessa oligarker, eftersom hoten från det internationella rättssystemet verkade föra detta avskyvärda system mot sitt slut.

Arresteringar har hittills legat flera nivåer under de betydelsefulla oligarkerna. Aktuella rättsfall tvingar dem nu till att ompröva dessa vidriga komplotter vilka ständigt har försenat dessa leveranser. Inom de gamla familjerna, de Uppstigna Mästarna och de som är involverade i det ständigt föränderliga rättssystemet håller man för närvarande på att förhandla om ett nytt sätt att kringgå dessa mörka kabaler. De ledande inom denna motverkande process är de större BRICS-nationerna och de juridiska team, som leds av ett antal ytterst modiga individer. Våra tillsatta kontaktpersoner kommer att se till att ett antal av dessa steg noggrant samordnas mellan samtliga verkställande parter. Vårt gemensamma mål är att skapa ett nytt, transparent internationellt banksystem och en fullständig leverans av välståndsfonder, tillsammans med införandet av en interimsregering. Inom varje värld som fylls med ett stigande medvetande är nästa steg att gå från en begränsad välståndsfördelning till ett massbaserat välstånd. Kabalen inser detta och har alltför länge tillåtits fortsätta med sin "mobbning". Ni behöver snabbt gå bortom pengar och bort från att sätta "artificiella värden" på varor och tjänster.

Den teknologi som finns tillgänglig för er har helt enkelt beslagtagits, eftersom den snabbt kan skapa dessa förutsättningar. Så snart ni förflyttar er bortom behovet av en begränsad ekonomi och förflyttar er in i totalt överflöd, blir de ekonomiska grunderna för ert globala samhälle föråldrade. Det som sedan behövs är ett moraliskt sätt att verkligen förstå hur varje individ fritt samverkar med andra och hur ett sådant samhälle fungerar. Dessa saker kommer att vägledas av de fyra sociala lagarna och genom ett galaktiskt samhälles sanna karaktär. Det vi menar är att de som vet hur man förflyttar er och era samhällen framåt inser vad som väntar. Det mörka är helt enkelt en mycket stark snåljåp, som använder sina sista dagar till att försinka det oundvikliga. Så snart en ny regering är på plats (Övers. anm.: gäller USA), ger oss disclosure (avslöjandet om utomjordingar) möjlighet att genomföra den gudomliga plan som getts till oss av Himlen. Den här processen tillåter oss sedan att landa och låter våra mentorer öka takten i vad ett fullt medvetande innebär för er. Sedan kan ni använda KristallLjusKamrarna till att slutföra er omvandling och avsluta er långa resa från natt tillbaka till dag!

Den här processen får er faktiskt att hoppa århundraden framåt, jämfört med den tid en sådan utveckling normalt tar. Ni äger denna himmelska dispens eftersom ni avslutar en mycket obefogad djupdykning ner i begränsat medvetande och därför att Gaia behöver er hjälp. Hon ser för närvrande sina ekosystem krympa och omvandlas. Den här processen kräver att ni snabbt återgår till ert tidigare fullt medvetna tillstånd. Därför rekryterades vi av Himlen för att hjälpa era Uppstigna Mästare och invånarna i Agartha. Var medvetna om att ni är en viktig del i Skaparens gudomliga plan. Vi verkar i gudomligt tjänande till denna plan och när vi kom hit fick vi ett antal mål som vi skulle uppnå. Den första primära punkten är att inte göra något direkt ingripande. Vi var därför tvungna att vinna förtroende, tillit och vänskap hos dem som nu är våra allierade på jorden. Den här proceduren tog nästan 12 år att uppnå. För närvarande inser vi tydligt svårigheterna med hur den här omvandlingen ska ske. Vi ber helt enkelt om ert ständiga positiva stöd i det som är en mycket känslig händelsekedja.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi anländer idag med en del mycket intressanta nyheter! Vägen till att ta emot era välsignelser rensas upp av våra medarbetare. Dessa mycket älskvärda Varelser har använt sina resurser och förmågor till att skapa överenskommelser och allianser med både en del gamla familjer och vissa viktiga nationer. Dessa välsignade aktiviteter befinner sig nu vid lämplig tidpunkt och gör det möjligt att manifestera ett nytt mera öppet banksystem. Vi är tacksamma för deras kunskap och deras förmågor att skapa grupper som är redo att ge er ett mycket rättvist banksystem och ett sätt att till slut leverera dessa fonder som inrättades av oss för länge sedan. De talar om för oss att vi är mycket nära de faktiska leveranserna av dessa fonder. Dessutom förväntas dessa fonder ge er det lagliga tillvägagångssättet för att ge er ny regering. (Övers. anm: Införandet av NESARA i USA) Samtidigt har vi fått veta av Himlen att en ny våg av energier tillåter en hel mängd förberedelser som behövs för att förbereda er inför er Uppstigning (Ascension) i era levande KristallLjusKammare.

När nu den här proceduren är redo att få upp ångan, måste vi underrätta er om att det finns möjlighet för fysisk smärta i era nedre chakran. Var medvetna om detta och var redo inför det som med all sannolikhet sker med er nu. De som främst gör detta arbete är era talrika kroppsväktare från Änglavärlden. Om dessa smärtor vid någon tidpunkt verkar överväldigande, kontakta då era professionella inom hälso- och sjukvård. Era tilldelade medicinska team reglerar ert tillstånd. De arbetar med er upp till en viss punkt. Det är därför vi föreslår ovanstående. Men var beredda på, att er sjukvårdspersonal kan bli något förvirrade över det de ser. Det mesta av det som sker är huvudsakligen energiöverföringar. En sådan enorm förändring är oftast något som är främmande för dem. Var därför redo att be någon som utför denna typ av energi-behandling att hjälpa er. Var dessutom redo att kalla på oss om hjälp behövs.

Alla dessa förändringar är en del i en större omvandling som inrättades av Himlen för decennier sedan. Vår del i detta är att ge er råd, och när det behövs hjälpa er i den här processen. Så snart många regeringar och deras inblandning förklarats inkompetenta, tänker vi visa oss offentligt vida omkring och ge er tröst och helande. Allmänheten har fått lära sig att inte tro på vår existens och att hålla våra framträdanden till ett minimum. Vi behöver kunna ta hand om och vägleda människor. Var och en av er är dyrbar. Du finns här och möter därmed dessa förändringar som påbjudits av Himlen. Era kroppar med begränsat medvetande är sköra och det som sker kan bli något av en chock för er. Var ständigt medveten om detta och vet att mycket av det som händer med dig är ett mysterium för de flesta. Kalla på oss, Du Kära, och vet djupt inne i ditt hjärta att du verkligen är älskad av oss!

Idag fortsatte vi med vårt veckomeddelande. Det är viktigt att du håller dig positiv trots den ständiga känslan inom dig att antingen förändras ingenting eller att på något sätt kan de kommande sociala, ekonomiska eller monetära förändringarna omöjligen hända. Övervinn denna misstro och var medveten om att den här världen verkligen håller på att förändras! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge