Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 5 maj 2015

Sheldan Nidle - 5 maj 2015

8 Chicchan, 3 Moan, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer och är entusiastiska över det som sker på er värld. Våra medarbetare rapporterar att stora framsteg görs med att sätta upp ett säkert och tillförlitligt system för de globala överföringarna av alla era olika typer av humanitära fonder och välståndsfonder. Dessa fonder avslutar nu det som varit en lång och slingrig process för att säkerställa deras säkra leverans till er. Den här månaden ser ut att bli den tid då dessa fonder kan ges till er på ett säkert sätt. Denna operation gör också en rad andra grupper redo, grupper som är avsedda att förändra en del regeringar och förklara att NESARA träder i kraft. Dessa omständigheter är välbehövliga förberedelser inför disclosure (avslöjandet om utomjordingar) och för De Uppstigna Mästarna att tillkännage sin planering av en rad mycket viktiga lektioner. Dessa lektioner ligger till grund för det som vi har för avsikt att tala med er om. Vårt team har bokstavligt talat spenderat många år med att finslipa det bästa sättet att berätta för er om vår existens och vad er uppstigning kommer att medföra. Vi kommer även att börja förklara hur alla våra mentorer ska fungera bland er. Det är viktigt att ni har full förståelse för hur er uppstigning ska ske och hur ni ska lära er den nödvändiga galaktiska etiketten.

Således kommer den nu kommande tiden snabbt att skapa en hel del begreppsförändrande händelser. Den liknar mycket den tid då den amerikanska nationen först föddes, år 1781. Det är svårt för er att idag och i nuvarande tidsålder föreställa er en sådan stor helomvändning. Era tidigare föreställningar kommer till stor del att förändras genom händelser som visar sig i en alltmer förvirrande sekvens. Vi vet precis hur underligt detta kommer att verka för er. På mycket kort tid, kommer ni att kastas in i något som kan verka som en ny värld. Vi ber er vara beredda genom att föreställa er hur underliga saker och ting kommer att bli. Föreställ er att en regering som ni länge har tagit för given försvinner på ett ögonblick. Föreställ er att vi plötsligt förändras från en låtsas-uppenbarelse till en storslagen verklighet. Föreställ er de Uppstigna Mästarnas öppna uppdykande runtom i världen! Allt detta är bara en början. Man kommer att ge bevis på att Jorden är ihålig och ni kommer att vara med om att invånarna i Agartha gör sitt offentliga framträdande bland er. Ni kommer plötsligt att kastas från att börja bli Planetära människor till att snabbt höja er upp till Galaktiska människor!

Som ni kan se kommer er närmaste framtid att drastiskt förändra den verklighet ni nu vistas i. För oss är det ett faktum att ni återigen ska bekanta er med dem från Himlen och med oss som regelbundet kommer för att hjälpa er. Vi är era andliga familjer och rymdfamiljer. Vi förlorade er tillfälligt när vetenskapsmännen på Atlantis förde ner er i begränsat medvetande. Nu väntar vi på er förutspådda återgång till fullt medvetande. Under mellantiden har ni styrts av Anunnaki, och under senare tid endast av de mörka hantlangare som för länge sedan utsågs av dessa Anunnaki. Dessa mörka kabaler har nu nått slutet på sin makt över er. När Himlen för nästan 13 tusen år sedan återigen kontaktade er, valde Himlen ut speciella Själar till att vaka över er och styra över tiden och metoden för er återanslutning. För närvarande är dessa i första hand alla era Uppstigna Mästare. Dessa heliga personer har välvilligt hjälpt oss ända sedan vi kom hit. Ni befinner er för närvarande i slutfaserna innan ni helt och fullt återvänder till oss. Början på allt detta är naturligtvis spridningen av en världsomfattande välfärd.

Den tid som nu är, innebär således en rad snabba framsteg följt av en viss avmattning. Denna start och stoppverklighet har nu kommit till sitt slut. Den närmaste tiden kommer att utmärkas av uppkomsten av NESARA och slutet på en lång era, där de flesta regeringar styrts av en oligarki-dominant miljö. Denna miljö kommer att ersättas av en verklighet där sanning och öppenhet är regeln. I denna miljö kommer ni att kunna försäkra er om att regeringen i första hand representerar er. Vi kommer att låta er använda era för närvarande beslagtagna teknologier och de som vi har för avsikt att förse er med. Med hjälp av dessa kan ni bota sjukdomar och stabilisera er omgivning. Det vill säga, ni kan rena ert vatten, er mark och er luft från alla föroreningar som ni har smetat ner Moder Jord med under de senaste två årtusendena. Gaia kommer att bli mycket nöjd med dessa åtgärder. Vi ber er även att ta er tid till att reparera alla skador som orsakats av er ständiga gruvdrift, ert jordbruk och ert fiske, som era globala samhällen genomfört för att överleva. De nya teknologierna ger er möjlighet att göra detta. De återstående strukturerna kommer att förstöras genom de kommande förändringarna på Jorden!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att ytterligare klargöra det som våra välsignade rymdbröder har berättat för er. För närvarande håller vi på att iordningställa de sista punkterna i den operation som kommer att ge er våra heliga välsignelser. För årtionden sedan började vi rekrytera dem, som skulle värva många av er till att ingå i ett välståndsprogram. Till en början var detta program indraget i den kamp som pågick mellan Ljuset och mörkret på den här världen. Årtionde efter årtionde misslyckades med att få fram en framgångsrik lösning på detta dilemma. För några månader sedan föreslog våra medarbetare och våra vänner från Agartha en möjlig lösning. Efter mycket övervägande inrättades ett sätt att leverera, som man testade under en kort tid. Men denna möjlighet misslyckades med att möjliggöra en full leverans. Ytterligare diskussioner med alla våra allierade har nu skapat ett sätt att ge er era välsignelser. Under den här månaden är Ljuset därför berett att tvinga det mörka att låta massleveranser ske. Vi vill tacka våra andliga familjer och rymd familjer för deras högst älskvärda hjälp!

När dessa olika leveranser äntligen är genomförda, kommer den verklighet som ni lever i att vara fullständigt förändrad. Ny regeringsform tillsammans med ett nytt öppet finansiellt system kommer att öppna möjligheter för er att omforma era uppfattningar om hur dessa mänskliga samhällen fungerar. Det är vår välsignade avsikt att ge er en rad speciella lektioner om sanningarna bakom bildandet av era så kallade religiösa filosofier. Många förändringar genomfördes av dem som formade och skapade det som ni nu djupt tror på. För att bli verkligt fria, måste ni öppna era sinnen för det som faktiskt hände för århundraden och årtusenden sedan. När vi först uppnådde odödlighet gick vi till en speciell plats för att träna inför våra respektive uppdrag. Här lärde vi oss om det som verkligen hände för länge sedan. Vi vill nu föra vidare det som vi gemensamt har lärt oss. Dessa serier med sanningar kan hjälpa er att förbereda er inför det som ska ske inom kort.

För närvarande rör ni er genom tider när den ena hälsokrisen följer efter den andra. Allt detta beror på hur Himlen välsignat förflyttar er mot fullt medvetande. De flesta av de heliga orsakerna till detta förklaras oftast för er. Ni behöver ha någon som ni litar på som förklarar detta i detalj. Det som först Atlantiderna och sedan Anunnaki gjorde var en del i en stor konspiration för att lämna er i en dimmig minnesförlust om ert ursprung. Det ni behöver mest är en detaljerad beskrivning av varför varje del av deras komplexa pussel lades på plats. Medan vi gör detta kan ni reda ut hur ni blev vilseledda och manipulerade. Beväpnade med sådana bevis kan ni bättre ta till er det som kommer att ske inom en mycket snar framtid. Ni kommer att upptäcka precis hur djupt och brett det här bedrägeriet verkligen var. Bedöm därför inte framtiden genom det du kommer att få veta. Använd den här visdomen till att säkerställa en bättre och ljusare tid för alla!

Idag fortsatte vi med våra veckomeddelanden. Efter att ha läst igenom detta, ta dig tid att tacka Himlen för dess välvilliga utdelningar. Inse hur mycket energi som redan har lagts ned på att förflytta den här verkligheten från mörkret in i Ljuset. Var redo att förena dig med andra för att stödja Ljuset och föra ut det stora välståndet till alla! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge