Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 28 februari 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 28 februari 2017

9 Ix, 17 Zac, 13 Caban

Dratzo! Skräcken i det som pågår är helt uppenbar. De som länge bekämpat och besegrat det mörka och dess till synes ständigt närvarande hantlangare står inför en mycket sorglig överraskning. Det mörkas förmåga att komma igen står inför att avslöjas och upptäckas. Den här världen är redo inför sitt mest förkrossande slag. Ljuset visste från början att man borde anta en speciell strategi för att säkerställa sin totala seger. Denna triumfens tid ligger nu för handen. Det mörka kommer att bli helt överraskade. För länge sedan sände Himlen ut Ljuskrigare med ett enda syfte, att få det mörka att känna och tro att man verkligen hade kontroll över den här mycket heliga platsen. Den här komplotten har nu värkt igenom och de mörka hantlangarna är tillintetgjorda! Dessa värdelösa personer kommer att befinna sig i chock när de hjälplöst ger sig av. Det är dags att låta dem som tillhör Ljuset att ta kommandot. Dags att föra in frihetens utlovade ögonblick. Dags att avsluta de mörka uppfattningar som tillåtit hat och separation att styra er. Dags att leva i Värdighet och Kärlek. Det är den heliga tidpunkt då man för fram livets enhet i förgrunden. Låt så ske!

Vi kommer nu att avsluta det som Ljuset påbörjade för tretton tusen år sedan. Det mörka fick sin tillfälliga period och den gick snabbt över i arrogans och tyranni. Denna malplacerade blandning är nu över. Dess sista rester kommer snabbt att bli till det som mardrömmar är gjorda av. Vi rör oss meningsfullt och i glädje framåt för att säkerställa att det mörka är avslutat. Atlantiderna och deras likar styrde alltför länge. Det mörka började tro att Himlens dekret kunde hållas tillbaka genom ren uthållighet. Detta har visat sig vara fel. I själva verket var det den här besynnerliga strategin som skulle bli deras största svaghet. Nu är det underbart nog alltför sent. Vi kommer som Änglar om Natten och föser alla åt sidan som starkt trodde på kraften i sina djupa och råbarkade tankar. Det blir en händelse som kommer plötsligt och dräper alla som ville fördröja det oundvikliga. Det blir en händelse som hjälper fram den här nya tiden. Den blir också den stund när alla äntligen bara kan vara och acceptera det här stora triumfens ögonblick!

Kära Vänner, stå enade i denna segerns gudomliga tid. Det mörka kommer att känna som om det skapat en skenbild av sin gamla verklighet. Detta är i själva verket bara en hägring. De gamla tillvägagångssätten är för alltid borta och liksom den ökände Humpty Dumpty kan de aldrig återskapas igen. Det tog det mörka alltför lång tid att förstå allt detta. Nu måste man möta sitt slut med ett antal lärdomar och i en ny, vänligare attityd. På så sätt kan man börja se sina grundläggande fel och börja se att se att man kommer att bli en välvillig del av den här nya verkligheten, en verklighet fylld till brädden med Kärlek och Ljus. Det är då som det gamla Lemurien kan återgå till de gudomliga målen att vara Gaias mycket lovande gudomliga väktare. I denna heliga värld kommer ni att ställa tillrätta det som invånarna på Atlantis så grundligt förstörde. I själva verket är detta mänsklighetens "andra chans". Denna heliga värld kommer också att bli till när det här speciella solsystemet har uppnått det tillstånd som utlovats av de gamla.

Denna er nya värld kommer att präglas av en hel uppsjö med nya saker. Den kommer att fyllas med Kärlek och Ljus. Dualitetens lärdomar kommer att ge vika för en mild enhet. Gamla tyrannier kommer att ersättas med nya glädjeämnen. Denna gudomliga värld blir en värld där döden och dess efterdyningar inte längre kommer att finnas. Den blir ett land med helig enhet och suveräna glädjeämnen. Krig kommer att bannlysas och gamla mörka känslor att förintas. Det blir ett land där en gudomlig mänsklighet bor och lever, en högst speciell plats bestående av uppfyllda drömmar. Vi föddes i ett sådant land. Vi kommer hit för att ge er detta. Många nätter drömde ni också om den här underbara platsen. Emellertid är det inte bara drömmar utan även en sann, framtida verklighet! Dess underverk ger oss våra naturliga personligheter. Det är något som vi har för avsikt att ge tillbaka till er. Den här världen är komplett och innehåller ett speciellt galaktiskt samhälle med sina heliga lagar som visar hur de här underverken fungerar! Vårt gudomliga syfte är att vid rätt tidpunkt manifestera detta och leverera allt, inklusive dess magiska teknologi, till er.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna mycket tappra dag för att fira ett nytt inflöde av medvetande. Varje dag ger oss Anden en ny gåva. Den här gåvan symboliserar de nya energierna och de heliga vibrationerna från Himlen. Himlens gudomliga budskap är att vi välvilligt ska ta in de här nya vibrationerna. De gör det möjligt för oss att acceptera våra dolda gudomligheter. De lär oss också att acceptera allt som tillåter oss att verkligen känna dessa gudomligheter inom varje aspekt, inom varje växande del i våra innersta väsen. Det är dessa nya energier som är en enkel nyckel till vår andes tillväxt. Mänskligheten har aldrig tidigare blivit så välsignade förrän nu vid den här tiden. Ni är ett folk vars öde måste bli mera lättförståeligt. Många av er fortsätter envist på ert sätt och fortsätter att vägra det som Himlen nu gör för att låta er ta emot varje välsignelse. Trots detta lär ni er att släppa era gamla uppfattningar och ser det som Himlen erbjuder er. Vi är mycket tacksamma för alla nyligen införda förändringar. Halleluja! Halleluja!

Dessa dekret förändrar den här världen på jordens yta. Varje sätt som ni reagerar på de här heliga förordningarna bidrar till att ge er en kontinuerlig uppsättning särskilda välsignelser. De här välsignelserna bidrar till att korrigera ett antal allvarliga förutsättningar för att bevara Liv på Gaia. Det gjorde oss sorgsna att med ogillande se hur varje form av ekosystem verkat gå mot en stor och oönskad utrotning. Detta skräckscenario håller nu på att undvikas tack vare det underbara sätt på viket ni snabbt förändras. Det finns en mycket djupt känd lättnad hos många av er som kommit underfund med vad ni behöver göra för att vända en stor del av de senaste femtio årens utveckling. Återigen finns ett kollektivt och snabbt växande hopp inom er. Ni verkar nu redo att locka fram en mer human och mild form av samverkan med er miljö. Denna har bildats i tysthet allteftersom ni antagit ett nytt perspektiv på er relation till naturen.

En enkel sammanfattning. Ni visar i snabb takt er djupa oro för den här planeten, ert härliga hem. För inte alltför länge sedan verkade ni vara i full allians med det vanhedrande mörka och de ökända mänskliga hantlangarna i den här världen. Det verkade som om ni på något olycksbådande sätt bara var några ögonblick från att gemensamt utrota allt liv på Gaias yta. Vi accepterar mycket tacksamt denna underbara helomvändning. Vår djupaste önskan är att denna helomvändning fortsätter och att den når ännu högre proportioner allt medan ni förflyttar er allt närmare ert fulla medvetande. Den här processen är ytterligare ett bevis på hur era nya uppfattningar positivt påverkar den här världen. Vi förväntar oss att våra rymdbröders mentorer kommer att göra en rad storslagna intryck på er. Vi riktar en hyllning till kommande tider och till det som Anden nu skapar för er. Var medvetna om hur ni omformas och var redo att acceptera både er värld på jordens yta och den intilliggande världen, Agartha! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi våra veckorapporter vilka förklarar förändringarna på er värld på ytan. Ni befinner er på randen till händelser som kommer att ge er frihet, välstånd, suveränitet och en återgång till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge