Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 21 februari 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 21 februari 2017

2 Manik, 10 Zac, 13 Caban

Dratzo! I långsamt men stadigt tempo rullar det nu på. Processer fortsätter att prioritera säkerhet högra än leverans. De som representerar den gamla kabalen kämpar hårt, och förorsakar en rad bekymmersamma och utdragna förseningar. Det är en strategi som får våra allierade att gå tillbaka till en mer försiktig attityd. Vi påminns om hur mycket det mörka gillar komplexitet. Vi ser nu det mörkas sista motstånd och deras sista åtgärder för att ytterligare fördröja vår strategi. Trots detta kommer inom kort en del av den nya tidsplanen att nå framgång. En del gammalt kräver för närvarande vår uppmärksamhet. Alla de andra åtgärderna kommer att tas upp på nytt. De mörka hantlangarna kommer äntligen att arresteras, deras verksamhet att avslöjas, och en blomstrande verklighet kommer att visa sig. Fram till dess måste vi be er att ha tålamod. Er stora belöning är nära att blomma ut. De som har suttit vid makten under så lång tid kommer inom kort att besegras. Även om vår framfart har varit långsam så är den framgångsrik. Detta korrupta, tyranniska och olagliga styre tvingas nu bort. En ny tid är nästan här!

Ett underbart scenario för in ett nytt globalt finansiellt system. Det är något som verkligen är värt dess nuvarande hemliga natur. Att fortsätta införandet på ett så märkligt sätt säkerställer dess totala framgång. För närvarande väntar vi på ett antal viktiga steg som fortfarande behöver tillkännages. Så snart dessa steg är tagna, kommer vi slutligen att göra slut på Federal Reserve Bank. Detta stora steg legitimerar det nya guldunderstödda globala penningsystemet! Med detta bakom oss kan en rad djärva drag stödja utgivningen av den nya, av Finansdepartementet understödda valutan (övers.anm. gäller USA) Den nya valutan kommer att avsluta fiat-pengarnas nuvarande makt. Vi ser fram emot de steg som kommer att leda till denna mycket välkomna och välbehövliga process. Den kan då mycket lätt skapa förutsättningarna för de ekonomiska leveranserna. Detta i sin tur gör det möjligt för oss att sprida ett globalt välstånd. Den tillåter oss också att genomföra ett antal viktiga klausuler i förra årets Parisfördrag.

Det pågår för närvarande en kamp mellan de sista resterna av de mörka hantlangarna och dem som representerar Ljusets krafter. Den handlar främst om er frihet och om dem som på något sätt vill behålla den här nya verkligheten i en underlig känsla av att ständigt fluktuera. Den här kampen existerar endast på grund av att Ljusets krafter fortfarande tvivlar på sitt förutsagda öde. När detta kvardröjande tvivel till sist är lagt åt sidan är Ljusets triumf garanterad. Den här operationen inleddes som en slags "utopisk" operation. Dess framgång liknar en Hollywood-historia. Med andra ord äger de Ljusallierade ännu inte sin fulla kraft. Vi önskar att Ljusets olika delar erkänner sin fantastiska kraft. Den här världen på ytan tror fortfarande inte på det som inträffat. Ni är de personer som mot alla odds skapade en riktigt stor seger. Använd den här nyvunna kraften till att acceptera vem ni är. Var modiga och kloka. Låt alla veta att ni förstår vad som sker över den här storslagna världen!

Vi befinner oss nu i början av en ny maktstruktur, en maktstruktur som ska skapa en ”de jure” (laglig) Republik och ur detta nya arrangemang, NESARA (övers. anm. gäller USA.) Var stolta så att ni kan frambringa allt detta. Det mörka är förutbestämt att hamna i historiens soptunna. Den gamla världen är faktiskt avslutad och en ny underbar förståelse för den här verkligheten träder fram. Det är inte lätt att släppa taget om det oroliga och förskräckliga förflutna, men inom er finns vägen till en ny värld. Låt så vara och gå samman i den ständigt ökande klarheten i detta nya Ljus av Kärlek. De gamla mörka tillvägagångssätten är borta. Ta denna nya kraft i handen och låt den verka. Ni har skingrat det gamla tyranniet. Var smarta vad gäller hela situationen. Följ Mästarnas kloka påbud. Res er och var fria! Ni är de människor som har lidit i det tysta och varit rädda för att erkänna er kraft. Lägg detta åt sidan och agera som om ni vunnit. Var sanna mot detta och gör de gärningar som visar på den underbara omfattningen av er styrka. Det är dags för massarresteringar och den formella proklamationen av NESARA- republiken! Res er och var suveräna, välmående och fria!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här tiden är särskilt relevant för att inrätta de olika välsignade momenten i den globala Revalveringen. Det är en helig uppgift för alla att komma samman och använda våra olika visioner för att säkerställa att den mest fantastiska uppsättning övertygelser sker. Vi behöver verkligen att händelser sker som bevisar det heliga i våra gemensamma ansträngningar. För länge sedan kom vi samman och lovade varandra att våra gemensamma övertygelser verkligen var äkta. Vi behöver nu bevisa detta för varandra. Den här världen har redan visat vår gemensamma kraft. Härnäst behöver vi fortsätta visa detta så att den globala revalveringen kan ske. I den här processen av hopp och glädje, kan vi framkalla det kollektiva mod som snabbt kommer att föra in den här gudomliga tidsåldern. Detta är sålunda den riktiga korrekta tidpunkten för att avsluta alla våra antaganden och manifestera den här nya heliga verkligheten.

Således är det mycket viktigt att vi använder våra positiva visioner till att skapa en verklighet som slutligen tillåter många globala händelser att ske. Ta er tid till att frambringa glädje och därmed göra det möjligt för oss alla att uppleva välstånd, suveränitet och andra saker. Låt oss tillsammans omvandla den här verkligheten. Detta är en tid avsedd för mirakler och visioner. Det mörka har ringats in. Det behöver nu elimineras. Den här världen kan inte längre fortsätta i sitt nuvarande tillstånd. Snarare är det tiden för er sanna frigörelse. Det här klotet samlar sig inför en revolt utan motstycke. Man kan inte låta de lama samla in de blindas frukter. Kom samman mina Barn! Kräv att de som besegrats agerar som sådana. Dela ut Himlens löften. Inse i ditt hjärta vad du verkligen är och kom samman för att få denna heliga välsignelse.

Såsom tidigare angivits är detta en tid för gudomlig handling, en tid som är kapabel till att omvandla den här världen på ytan och tillhandahålla en gudomlig plan för den typ av förändringar som lägger tyranniet att dö. Gaia förstår det som sker och önskar djupt stödja en tyst revolution som höjer mänskligheten till dess sanna potential. Mänskligheten har nått en punkt där kabalens avskyvärda sätt är kända för alla och den punkt där kabalen är besegrad. Det är i det här Ljuset som Kärleken behöver råda och dess seger ordentligt belönas. Den här tiden handlar om att skapa stegen strax före avslöjandet och förändra Gaias tänkesätt för evigt. Mänskligheten behöver vara medveten om var den nu befinner sig och exakt vart den nu är på väg. Vi välsignar detta och gör er redo inför det som kommer att bli ert magnifika öde. Framför er ligger en rad händelser som låter er återigen leva bland era andliga familjer och rymdfamiljer.

Idag har vi fortsatt med vår globala veckorapport. Ni befinner er på gränsen till en ny tid för mänskligheten, på gränsen att skapa en möjlighet att uppleva det som ni länge har drömt om, och att äntligen bli fria från den skuld som ni har ärvt. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge