Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 7 mars 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 7 mars 2017

3 Imix, 4 Ceh, 13 Caban

Selamat Jalwa! Allt går utomordentligt bra. Det mörka är på väg att bli totalt chockade, eftersom det är ganska uppenbart att dess förmodade seger snabbt bleknar bort. Den mörka kabalen rusar nu förgäves omkring för att på något sätt bevara det lilla som fortfarande är ekonomiskt starkt. Det är som om en sprayning med syra plötsligt och oväntat tillförs mixen. ”Affärsföretaget USA” (USA Inc.) är på väg att lösas upp alltmedan det nu är kristallklart att den nya NESARA-Republiken återigen ligger vid världens horisont. Den mörka kabalen kan nu se det oundvikliga skrivet på väggen. Dess gamla tillvägagångssätt fungerar inte längre och det gamla gardet väntar nu på sitt långa försenade straff. Den sanna Konstitutionen med många välbehövliga revisioner kommer inom kort att visa sig och Kongressen och resten av den mörka regimen kommer att gå i stå (ö.a. Gäller USA). Den lagliga regimens nya politik kommer snart att bli det normala för dagen. Det här klotet har länge väntat på det som nu snabbt är på väg att ske. Det här projektet är ett projekt som Ljuset länge har väntat på. Ni är på väg att få ta del av er frihet och början på ert välstånd.

Den här processen kräver en noggrann och försiktig ansats. Det mörka hade invaggats i en tro att på något sätt skulle dess galenskap hitta ett sätt att leva vidare. Våra styrkor leddes av en grupp underbara och engagerade individer vars magi inom kort kommer att applåderas av den här världen. Det de gjorde var verkligen mirakulöst. Det är inte lätt att störta ett finansiellt och politiskt system som varit befäst i över två årtusenden. Det här systemet befinner sig nu i den slutliga processen att ersättas. Ljusets soldater genomförde en verkligt fantastisk händelse. Vi måste berömma deras insatser liksom även deras magnifika tålamod. Vi står i begrepp att få se er göra ett helt underbart medvetandesprång. Det gör det möjligt för er att förflytta er ett stort steg närmare kontakt. Det är detta faktum som gör att vi gläds över era ansträngningar. Ni har lyckats skapa ett scenario som inte bara medger att en ny verklighet bildas, utan beskriver dessutom hur man ska skapa denna er nya värld. Den här världen kommer att äga de ekonomiska resurserna för att förbereda en ny och himmelsk epok.

Förändringsarbetet har varit långvarigt. Nyckelfrågan var den slutliga proklamation som behövdes för att kunna fånga in hantlangarna och deras vänner. Det var fortgåendet av den gamla verkligheten som till en början förvirrade Ljusets krigare. Bekymret var att vår strategi byggde på tron ??att det mörka hade vunnit sin lilla men ändå viktiga seger. Det mörka svalde detta såsom ett faktum och började använda principerna inom ”USA, Inc.” som en grund för att bygga upp sin besegrade grupp igen. I själva verket var den sanna innebörden i allt detta att ”USA, Inc” var ett icke-faktum. Det var dött och vid rätt tidpunkt skulle det placeras i historiens stora soptunna. Den här sanningen håller nu på att bli ett faktum, nu när finansdepartementets nya valuta (ö.anm. gäller USA) och revalveringen är i färd med att rullas ut. Som man hoppats leder den här processen till massarresteringar och till den nya NESARA- regering som nu ska födas. Amerika var redo att leda världen fram till en tyst revolution. Detta möjliggör manifestationen av den värld som länge utlovats av Himlen. Detta mirakel är nu i full gång och kommer att leda till er frihet och ert välstånd.

Allteftersom detta går framåt kommer ni att se många nödvändiga förändringar. De här förändringarna låter ert medvetande fortsätta att växa och röra sig mot fullt medvetande. Det är den här processen som blir nyckeln till uppkomsten av er nya verklighet. Vi är fullt medvetna om hur allt detta utspelar sig. Vi inser att ”disclosure” (avslöjandet) är något som måste genomföras. De gamla regeringarna försvarade starkt den konstiga uppfattningen ??att UFO inte existerade. Detta kommer nu att kullkastas och sanningen att ni inte är ensamma behöver uppenbaras för er. Dessutom måste det göras en rad tillkännagivanden som tillåter oss att direkt vända oss till er. I den här kommunikationen har vi för avsikt att förklara vilka vi verkligen är och varför vi blev ombedda av Himlen att skapa ett övervakningssystem för att bättre förbereda er inför fullt medvetande. Ni behöver ett antal olika sätt för att lösa upp de tidigare liv som ni upplevt i begränsat medvetande. Den här processen är nödvändig för att hjälpa er att anpassa er till de fysiska förändringar som ni inom kort kommer att möta.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i dag för att hjälpa er att bättre förstå det som nu händer med er. Under de senaste femton åren har ni utsatts för ett antal subtila förändringar som vi i allmänhet kallar Uppstignings-Symptom (Ascension Symptoms). De här av Himlen genomförda förändringarna är ett av många sätt som din kropp, själ och Ande förbereds inför en stor medvetandeförändring. De här förändringarna kommer inom kort att nå en punkt där djupare förklaringar är på sin plats. Vår uppsättning viktiga lektioner behövs då. Införandet av nytt regeringssätt kommer att tillgodose detta. Vi förväntar oss att när ni beväpnats med sanningarna bakom er tidigare historia, är ni bättre förberedda att acceptera varför det är dags med enorma förändringar av den här verkligheten. Ni kommer plötsligt att få lära er om Agartha och varför ni kom hit för ungefär 900.000 år sedan. Förlorade minnen kommer att återvinnas och förklaras.

Kära hjärtan, vi vet att den här visdomen bara är början till att lära er om er själva såsom ett folk och såsom Gaias mänskliga väktare. Den här processen behöver diskuteras med era mentorer eftersom ni behöver kunskap om hur det här först inträffade. Det som ligger framför er är en storslagen period som kan hjälpa er att visa ert verkliga förhållande till Gaia och hennes anmärkningsvärda ekosystem. Era positiva avsikter och ert djupa stöd i denna gudomliga process gör allt detta möjligt. Ni har på ett underbart sätt förändrat hur ni reagerar på den mörka kabalens manipulationer. Dessa förändringar har gjort det möjligt för oss att ta många nödvändiga steg framåt. Vi tackar alla för det ni uppnår. Den här tillväxten är ännu ett tecken på varför Himlen beslutat att en gudomlig process nu var möjlig. Detta leder oss till idag. Det här är verkligen en tid för att låta välsignade händelser hända!

Detta är den tid när mänskligheten återigen förenar sig med det Gudomliga för att återupprätta sitt heliga och magnifika syfte. När ni återigen blir fullt medvetna kan ni ta in allt detta, i en underbar gudomlig rörelse. Ni kommer då att få se varför Himlen försiktigt förde fram oss och skapade en speciell kärna av Varelser för att älska och hjälpa er. I det här nya medvetandet kommer vårt uppdrag att bli gudomligt genomfört. Vi kommer att övervaka de uppdrag som påbjuds av Himlen. Den här processen är något som ni kommer att bli intensivt medvetna om. Den här processen kommer i samband med att vårt nya galaktiska samhälle bildas och används. Hur allt detta ska fungera är något som vi, tillsammans med era mentorer kommer att delge er. Dessa kommande stunder kommer att bli till stor glädje för oss. Det betyder att vi fullt ut kan anpassa oss till en serie nya ändamål. Det innebär att vi helt kan anpassa oss till en rad nya syften, att reformera inte bara er utan hela Himlen och Gaia! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi våra veckorapporter. Vi befinner oss på randen till en förändring som kommer att påverka inte bara de här rapporterna, utan även hur ni relaterar till ett antal nya utvecklingar. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge