Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 7 februari 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 7 februari 2017

1 Ben, 16 Yax, 13 Caban

Selamat Jalwa! Mycket har förändrats sedan vi senast talade med er. Vid slutet av det förra gregorianska året beslöts om en förändring i hur den nya maktstrukturen skulle utformas. Som ni kommer ihåg var den mörka kabalen på fallrepet. Det såg ut som om man just skulle samtycka till ett nytt finansiellt system och att en kraftfull global valutaomställning låg för handen. Detta har sedan skjutits litet på framtiden. Detta innebär helt enkelt att en allmänt utbredd "omskakning" nu är på gång. Den viktigaste faktorn finns fortfarande på plats. Vi syftar naturligtvis på medvetandet. En stor mängd nya teknologier är nära att avslöjas. Av största vikt är framåtskridandet av ett vetenskapligt paradigmskifte. För över 300 år sedan fastnade er vetenskap i att enbart forska i och använda energier som var fysiskt uppenbara. Den här uppfattningen bromsade det naturliga flödet hos den här världen på ytan. Inom kort kommer en rad insikter om verkligheten att utmynna i en verklig förståelse för hur man kan integrera detta växande nya medvetande.

Behovet att skapa ett nytt och mera rimligt paradigm är oerhört viktigt för mänsklighetens historiska spridning. Mänskligheten behöver känna att den snabbt går mot en ökad acceptans av sitt expanderande medvetande. Den här processen tog ett antal århundraden för att uppnå den punkt där den för närvarande befinner sig. Den bygger på en önskan att återvända till de förmågor som mänskligheten hade för länge sedan. Dessa olika utvecklingsstadier var ursprungligen en del av en process som sträckte sig över perioden från Atlantis fall till för några hundra år sedan. Till en början fortskred den långsamt. Först när Anunnaki började ägna mindre uppmärksamhet åt oss blev den en snabb evolutionär operation. Under de senaste två årtiondena började denna evolutionära process att växa generation efter generation. Vi såg hur våra framsteg ökade och utvecklades. Mänskligheten började snabbt röra sig mot skapandet av en ny ras. Den här medvetandeomvandlingen sammanfattar verkligen hur ni befinner er på randen till ett massmöte med oss.

Det här mötet är uppbyggt kring ett accepterande av att ni håller på att uppnå den tidpunkt då er verklighetsuppfattning förändras. Ni närmar er den galaktiska människans utkanter. Den här processen är en process som era förfäder förnekades. När Anunnaki bytte sida öppnade de upp möjligheten för er att snabbt utvecklas till något som liknar den som ni var vid tidpunkten då Atlantis föll. Inom er har ni alla de grundläggande verktyg som ni ägde när ni föll in i begränsat medvetande. De senaste tre århundradena sågs Himlen påskynda en tidigare långsam process. Den här nya tidslinjen underlättas av det faktum att Federationen är här för att hjälpa mänskligheten. Detta har gjort att uppsnabbningen blivit tydligare. Ni håller på att gå förbi det förvrängda genetiska paket som ni alla har. I själva verket har de senaste veckorna börjat lägga grunden för de förändringar som Himlen har gett till var och en av er. Vi är stolta över hur de Uppstigna Mästarna har hjälpt till med de här förändringarna och låtit oss komma allt närmare disclosure (avslöjandet). En del fantastiska händelser kommer allt närmare!

Denna otroliga process pågår för närvarande över hela denna vackra värld. Vi inser att det finns en viss fördröjning med att slutföra dessa mycket komplicerade procedurer. Vi förstår hur engagerade alla av oss är inför dessa viktiga förändringar. Den här världen rör sig mycket slumpmässigt, men konsekvent, mot en ny verklighet. Er värld kan inte längre existera på samma sätt som den gjorde under början av förra seklet. En mängd uppfinningar och nya teknologier måste nu komma fram och förverkligas. Vi är i färd med att hjälpa våra vänner att manifestera de här sakerna. I själva verket är vi ivrigt sysselsatta med att skapa scenarier som kan skapa helt nya möjligheter. Den här undertryckta verkligheten behöver nu manifestera på ett verkligt obehindrat sätt. Vi arbetar och håller de här sakerna hemliga tills det rätta ögonblicket. Vår flotta är således redo inför ett plötsligt avslöjande och en rad speciella tecken som kan leda oss mot de välbehövliga masslandningarna. Följaktligen förväntar vi oss se en del överraskande upptäckter för att omforma den här verkligheten!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld befinner sig nu mitt i turbulensen, men vi iordningställer lyckligtvis den här verkligheten inför en högst anmärkningsvärd förändring. Himlen håller på att återfå sitt fotfäste och vi kommer att få se en storslagen spridning av den här verkligheten. Anunnaki utförde länge det mörkas order och ser för närvarande till att alla de nya förändringarna i den här välsignade världen manifesteras. Himlen inser fullt ut betydelsen av det som inom kort ska äga rum. Den här verkligheten behöver få sin frihet och sitt välstånd. Mänskligheten har väntat alltför länge på sin välförtjänta belöning. Hammaren är redo att falla. Ett storslaget firande kommer inom kort. Era magnifika visioner och ert underbara fokus gör den här tiden så välsignad för Himlen och oss. Den här tiden kommer att se slutet på en lång fördröjning och den ska behagligfullt leda till denna högst himmelska händelse. Den här tiden är den heligaste av tider!

Låt alla befinna sig i välvilja och fyllas med himmelsk nåd. Vi har i sorg sett hur makthavarna har försenat era välsignelser. Vi gläds över och firar dessa underbara gåvor. En rad speciella tillkännagivanden kommer snabbt att ”sätta P” för alla som felaktigt trott att något fantastiskt sätt att komma undan har åstadkommits. Så är inte fallet. Det som hittills har hänt är bara en kort fördröjning. Alla de som ska arresteras och isoleras från mänskligheten väntar fortfarande på sin välförtjänta ”lön”. Vi gläds över det faktum att de som rättmätigt utsetts för detta straff snart kommer att ta emot det. Detta är inte bara att straffa de skyldiga, utan också att låta alla verkligen känna att den här utlovade nya världen håller på att manifesteras på ett okränkbart sätt. Låt alla känna i sina hjärtan att en stor börda kommer att lyftas från dem och tillåta de mest fantastiska himmelska gåvor att manifesteras.

För länge sedan angav Himlen en agenda vars syfte var att så småningom låta hela mänskligheten återförenas med våra rymd- och himmelska familjer. Detta heliga löfte närmar sig sitt förverkligande. Det enda syftet med vår galaktiska familj är att hjälpa till med det som har gjorts av våra hemliga heliga medarbetare, och att i strålande glädje hjälpa till att förvandla era till synes oändliga generationer i skuldslaveri och meningslösa ständigt växande skulder. Tidvattnet vänder nu. En ny värld föds. Många dokument kommer att bli lag och tillåta nytt styre. Dessa kommer att bli medlen för ert välstånd och er suveränitet. Genom att ta hand om detta kommer det gamla tyranniet att avskaffas och ett nytt sätt att ordna upp den här verkligheten kommer till stånd. Så vi kommer att leva på ett nytt sätt och lära oss mycket om oss själva!

Idag har vi fortsatt vår veckorapport. Låt denna visa att en ny verklighet börjar. Ni kommer att ta del av enorm rikedom och ett sätt att uppnå era drömmar och visioner. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge