Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 28 januari 2014

Sheldan Nidle - 28 januari 2014

1 Akbal, 6 Yax, 10 Caban

Selamat Jalwa! Mycket sker runtom i världen. Ledarna för den mörka kabalen förstår till fullo att deras långa regeringstid går mot sitt slut. Våra jordiska medarbetare är upptagna med att lägga sista handen vid en global valutaomställning och de använder denna händelse för att snabbt starta ett nytt globalt banksystem. Just nu sker saker som kommer att ge er en försmak av ett globalt välstånd i den här världen. En ny guld - understödd valuta eliminerar de tidigare begränsningarna i Dumbarton Oaks -avtalen. Federal Reserve-dollarns era är över. Ett nytt finansiellt landskap håller på att utformas, som lägger kontrollen av varje nations valuta tillbaka i händerna på den nation varifrån den kommer. Varje bank kommer att få hålla sig till ett exakt regelverk, vilket kommer att göra slut på det förflutnas bedrägerier och lagvrängningar. Banksystemet kommer inte längre att vara en fristad för stöld, och de oskäliga "ersättningar" som bankerna gjorde sig kända för kommer att få ett slut. Ganska snabbt kommer den nya regering, som uppstår som en följd av detta välstånd, att övervaka dessa nya regler. Den här nya verkligheten blir föregångaren till ett avslöjande som befäster er marsch mot fullt medvetande.

Den här flottan sysslar för närvarande med behovet att säkerställa att allt som man kommit överens om att genomföra verkligen manifesteras. Den nu aktuella tiden är den tid då den gamla mörka ordningen, besatt av hänsynslös girighet, arrogans och ansvarslöshet, kommer att efterträdas av dem som använder sin medvetenhet och sin växande ansvarskänsla till att föra in en ny verklighet. Det är denna speciella nya verklighet som helt och hållet kommer att födas fram när er nuvarande medvetandeomvandling är klar. Som vi sagt tidigare, kräver detta att vi förser er med många mentorer, vars främsta uppgift är att ta er tillbaka till fullt medvetande. Den här processen involverar städerna i Agartha. Speciella platser i den världen är avsatta för den sista etappen av er resa. Vi har samordnat byggandet och driften av de LjusKammare som ska avsluta denna högst gudomliga uppgift. När ni lämnar dessa levande transformatorer kommer ni att vara fullt medvetna. Efter en kort utbildning blir ni sedan i stånd att fungera väl inom en ny 5-dimensionell verklighet!

Framför er ligger ett stort medvetandesteg. Denna gudomliga operation är tänkt att höja den här verkligheten till den femte dimensionen och att förbereda er inför att bli de främsta väktarna av den här sektorn av det fysiska. Ni kommer att återförenas med era bröder och systrar i Agartha och tillsammans kolonisera de andra tre vattenvärldarna. Dessa nya galaktiska samhällen ska skapa ett galaktiskt råd för att beskydda och presidera över detta speciella område. Dessutom kommer ni att föra in denna nya förenade stjärnnation i den Galaktiska Federationen och därmed uppfylla ert heliga öde. Många galaxer, nära och i fjärran, har hört om ert storslagna öde och vill dela dessa händelser med er. I själva verket blir ni en prototyp för fred, välstånd och enhet! Många skepp från dessa galaxer finns här nu och ser på och hjälper oss under er pågående omvandling. Efter återgången till er status såsom fysiska änglar har ni gett många en påtaglig insikt om hur den gudomliga planen utspelar sig på sitt mirakulösa sätt. Inom denna enorma flotta inger detta alla mycket glädje.

När allt det som vi sagt utvecklar sig, kom ihåg att denna uppsättning gudomliga förändringar är en del i en ännu större förändring som sveper fram över hela den här galaxen. Vi koloniserade först det här solsystemet med fullt bejakande från den här regionens Andliga Hierarki. För länge sedan såg vi det mörka anlända och utplåna denna första koloni. Vi fick då tillstånd att ingripa och landet Mu skapades. Senare kom Atlantis och med den en riktigt märklig komplott inom det mörka för att göra människorna till en ras av slavar. Den här processen har nu misslyckats. Ni håller på att lämna det begränsade medvetandets bojor bakom er. Ni har lärt er mycket från era årtusenden av äventyr under det mörkas hårda hand. Detta är nu över. Det är dags att vända tillbaka till det fulla medvetandets värld för och fullfölja det storslagna öde som Himlen gett er. Vi och er andliga familj och rymdfamilj, går nu samman för att utföra en speciell i förväg bestämd alkemi. Dessa händelser ska återföra den här galaxen till Ljuset och låta er genomföra en storslagen och nödvändig magi. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Det sker nu händelser som kommer att förändra den här verkligheten. De olika hemliga sällskapen från både Öst och Väst håller på att avsluta uppdrag som låter världen starta en global valutaomställning och manifestera ett nytt finansiellt system. Den nuvarande bank-oligarkin består av ett "gammalt garde", vars tid för nederlag har kommit. Ända sedan det antika Roms dagar har denna flegmatiska grupp behållit kontrollen över Jordens alla plånböcker. Dessa farliga och egocentriska personer ska kastas över bord och lämnas åt sitt öde. Arresteringar kommer att följa, och med dem deras undergång. Dessa välsignade händelser har tagit oss årtusenden att arrangera och decennier att göra till en verklighet! Det som ska efterträda dem är ett system som rensar ut deras omoral och grova brist på respekt för mänskligheten. Människorna var deras ovilliga slavar och misslyckades med att se de stora krafter som var och en äger. Det är dags att anamma att er befrielse är nära.

Det första stadiet i ert välstånd kommer att följas av fördelningen av de olika välståndsfonderna. Detta blir en tvådelad process. Så snart detta är klart kommer ny regering och ny regeringsform att manifesteras. Som ni ser är detta verkligen en riktigt välsignad tid för alla. Det gamla skuldtyngda systemet ska falla. Ett nytt system kommer att ersätta det och befria er från skulder och gör att ni kan uppnå era heliga önskemål. Ta den här tiden till att reflektera. Se noga på era samhällen. Se hur de kan förbättras. Se även på Jorden. Se henne i ett nytt ljus. Hjälp henne och snabbt förändra hur era samhällen förser er med energi och transporter av människor och gods. Var redo att ta till er nya häpnadsväckande teknologier, och framför allt, gör detta i ett andligt sammanhang förenat med ert växande medvetande! Var medvetna om allt och låt inte det här tillfället glida er ur händerna!

Ni står inför att möta era förfäders representanter. Ni kommer också att beblanda er med Himlens andliga Varelser. "Slöjan" ska falla. Vi finns här för att vägleda er till fullt medvetande och undervisa er om de primära saker som ni behöver känna till. Den här tiden blir en tid av glädje och ett lika stort mått av ansvar. Många underverk kommer att ge sig tillkänna. Använd den här tiden till att förbättra er själva och förlåta varandra. Lär er om er gemensamma enhet med allt Liv! Inse den stora gåva som ditt liv på Jorden är, och som inom kort även innefattar ett liv inne i Gaia. Var beredd att överge många av dina uppfattningar och utvidga andra. Detta är en mycket moralisk och relativt oblodig "revolution". Den ska lämna er i ett medvetandetillstånd som ni inte fysiskt har kunnat njuta av under de senaste drygt tretton tusen åren. Var tacksamma. Var välvilliga och välsigna allt som händer med denna värld.

Idag fortsatte vi alla våra budskap, som förklarar för er vad som håller på att ske här. Vi ber er att ta in detta och, när ni befinner er i bön eller i ett meditativt tillstånd, göra det som ert Högre Jag ger er rådet att göra. Var stolta över det som ni är på väg att bli och var redo att välkomna alla som kommit för att ge er dessa underverk! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge