Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 4 februari 2014

Sheldan Nidle - 4 februari 2014

8 Oc, 13 Yax, 10 Caban

Dratzo! Den verklighet som ni nu vistas i håller på att skifta. Medan den gör det, lämnar den mörka kabalen sina hemska historiska dramer bakom sig och deras vidsträckta sammanhängande nätverk av rikedom och makt tvingas till förändring. De gamla tillvägagångssätten, genom vilka den mörka kabalen hållit kvar sin makt börjar försvinna. Deras maktbefogenheter, tillförskansade under årtusenden, håller på att föras över till en ny, mera medveten och mera human grupp. Dessa nya ledare förstår sig på den subtila karaktär som Himlen kräver under övergångsperioden. Det är dags att fira dessa kraftigt försenade förändringar och helt och fullt stödja det som dessa förändringar innebär. Mänskligheten på ytan har hållits i minnesförlust, omgiven av mysterier, och dessa anomalier behöver förklaras. Det åligger andra, såsom era Uppstigna Mästare och era bröder från Inre Jorden att förklara detta för er. Vårt uppdrag är att ge er en allmän förståelse för det som sker. Allteftersom ni muterar blir ni mindre och mindre mottagliga för de "psykologiska knep" som under lång tid används av era media och er underhållningsindustri på uppdrag av den här kabalen.

Ni är säkert frustrerade och upprörda över det som passerar såsom sanning i er verklighet. Det mörka fortsätter att manipulera ert väder, ert finansiella system och fortsätter till och med att instruera regeringar om vilka politiska åtgärder som krävs och vilka andra åtgärder som ska ignoreras. Bakom denna till synes okrossbara verklighet finns en hemlig kraft som begränsar det mörka och lagligen försvagar dess enorma maktbefogenheter. Denna kraft, denna koalition kan göra detta på grund av sin enorma rikedom och sitt inflytande. Vi stöder och hjälper energimässigt denna rad av åtgärder att gå framåt. För länge sedan inrättades ett system för att förändra det här penningsystemet. Ett antal stora världsfonder bildades och sedan dess har det mörka lagt en rad "lager" till denna grundval. Under de följande århundradena fick Ljuset kontroll över en rad avsides belägna enorma förvaringsställen för guld och silver. Dessa ligger till grund för det som nu sker runt er glob och kommer att göra slut på globalt skuldslaveri, ge er en personlig suveränitet och låta ett nytt styressätt regera!

Vår flotta finns här i avvaktan på första kontakt. Vi har använt de senaste tjugofem åren till att lära oss om er och börjat göra allianser med dem som har som syfte att befria er från era mörka mästare. Himlen sände oss hit för att övervaka er övergång till fullt medvetande. Vid den gudomligt rätta tiden kommer vi att ingripa och handleda er under era sista steg i den här omvandlingen. Under dessa tjugofem år har vi sett era mörka överherrar, Anunnaki, byta sida och överge arbetet med att permanent konvertera er till sina slavar med begränsat medvetande. Nu är vi redo att presentera oss för er och förbereda er inför en masslandning. Den här uppgiften avslutar er långa karantän. Ni kommer att lära er hur förvanskat och osant det är som ni har matats med genom era historieböcker och vetenskapliga böcker. Det kommer att göra nytta vid förändringen av er uppfattning om ert sanna ursprung. Ni är i själva verket utomjordingar. Era ursprungliga förfäder var kolonister från platser i den här galaxen och deras DNA har omsorgsfullt blandats inom er alla.

Ja, ni är faktiskt en märklig blandning av en förunderlig genetisk formulering. Detta DNA har ytterligare blandats med en stor tillströmning av Själar från den här galaxen. Detta gör er till en högst magnifik blandning som ska återställas i LjusKamrarna vilka för er tillbaka till fullt medvetande. Himlen har sagt oss att resultatet av allt detta kommer att bli ett mycket livsviktigt och underbart galaktiskt samhälle. Ni kommer att utföra många handlingar som ger verklig och varaktig fred till den här galaxen och för med sig många stora underverk till hela den här sektorn av det fysiska. Detta kommer att låta tiotusentals galaxer komma samman. Vi gläds åt alla dessa heliga dekret från Himlen. De bekräftar det som vi alltid har vetat om er och om Gaias galaktiska samhälle. Er inskolning startar när vi inom kort kommer. En tidsplan är satt i verket. Vår samarbetspersonal och våra ambassadörer arbetar fram nödvändiga förändringar inför hur vi ska gå vidare. Tiden för nya regeringsformer och för landningarna närmar sig verkligen med stormsteg!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Processen att återföra den här välsignade verkligheten till Ljuset fortsätter. Våra olika medarbetare håller på att avsluta den verksamhet som inom kort kommer att leda till arresteringarna av de många individer som utgör illuminaternas högre nivåer. Medan vi avslutar den här proceduren förbereder vi andra på att börja den formella installationen av ett antal nya bankregler. Dessa kommer att skapa den väg igenom vilka vi till slut kan påbörja utdelningen av välståndsfonderna. Himlen har en plan och vi manifesterar den plikttroget steg för steg. När allt detta är på plats blir ett nytt styressätt möjligt. Vid den punkten kan vi börja de planerade viktiga lektionerna om den sanna andliga naturen hos var och en av er och om er sanna historia. Ert ursprung kommer att få er att undra över det förflutna och se allt som behöver göras i rätt ljus!

Alla de justeringar som fortfarande behöver göras pågår för närvarande. Den första av dessa är att avsluta uppvaknandet av ert nya diafragmachakra. Många av er känner lätta till svåra symptom, som vid första anblicken kan tyckas vara någon typ av maginfluensa. I själva verket är det inget mer än öppnandet av ert mellangärde och förändringen av dess nuvarande anknytning till magen och till andnings-processen. Detta kan förorsaka andningsproblem, allmän svaghet och en del smärta i bröstregionen. Vad gäller magen kan du känna dig illamående och ur gängorna. Detta är bara en tillfällig effekt, som beror på de olika typer av energi som håller på att föras in, och på utrensningen av ett antal mycket gamla energier som länge legat lagrade i er diafragma. Dessa symptom kan komma plötsligt och varar från några dagar upp till en vecka!

Slutligen har vi frågan om de förändringar som nu pågår i halsen och i övre bröstkorgen. Dessa orsakas av införandet av en högre uppsättning energier hos ert halschakra. Detta kan verka som halsont eller till och med en underlig form av strupkatarr (laryngit). Även detta är ett tillfälligt tillstånd. Det kommer ofta i kombination med nästa steg, införandet av de sista grunderna för ert nya thymus-chakra. Denna uppsättning symptom kan omfatta svåra smärtor i övre delen av bröstkorgen, en märklig känsla av hjärtklappning i samma region och litet dimmig syn och ett lättare pulserande i nedre delen av huvudet och halsen. Liksom de andra symtomen är dessa tillfälliga och kan pågå från några dagar upp till en vecka. Dessa förändringar är en del i en allmän upptrappning som nu välsignat genomförs och avslutas av din kropps Änglar och ditt tilldelade medicinska team. Detta är förebud om hur nära ni är er stora omvandling!

Idag fortsatte vi med våra veckomeddelanden. Händelser är på gång och kommer att ge er stora och högst välkomna förändringar. Dessa förändringar avslutar det långa styret av en mycket mörk och oärlig kabal. Dessa kommande händelser kommer att bli förebuden om välstånd, frihet och nya styrelseformer. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge