Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 21 januari 2014

Sheldan Nidle - 21 januari 2014

7 Cib, 19 Chen, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Var i evig glädje!) Vi kommer tillbaka med underbara nyheter! Våra många medarbetare på Jorden arresterar för närvarande dem som så länge stått hindrande i vägen för ert globala välstånd. Dessa händelser är bara början på andra händelser som kommer att ge er en högst välbehövlig ny regeringsform och regering. Denna nya regering kommer inom kort att tillkännages. Först måste frisläppandet av fonder ske, likaså en global valutaomställning och det formella tillkännagivandet av nya regler för den världsomspännande banksektorn. Dessa saker kommer, när de kopplas samman med leveransen av era välståndsfonder, att ge signal om början på ett nytt system för att säkert hantera era pengar. Den högsta övervakande instansen blir naturligtvis den nya regeringen. Vi har förberett en speciell serie händelser som snart kommer att leda till slutet på det nuvarande finanssystemet, vilket drivs av ett fåtal stora banker. Dessa stora banker utgör i sin tur den faktiska maktbasen för några mycket mäktiga familjer. Våra medarbetare är i kontakt med ett antal personer, vilka har tillgång till de ekonomiska resurser och de lagliga medel som nu är i färd med att störta denna mörka kabal.

Vad detta innebär för er är att mycket kraftfulla mäns och kvinnors globala kamp kommer att förändra karaktären på hur alla era samhällen drivits under bokstavligt talat tusentals år. Genom dessa allianser äger vi medel för att överföra makt. Den mörka kabalens sista motstånd sker i slutna styrelserum och hemliga möten, vilka pågår över hela det här klotet. Den sista resten i denna kamp är en hindrande förhalningstaktik från den mörka kabalens sida. Deras hinder syftar till att på något sätt förhindra manifestationen av en riktig global valutaomställning starkt knuten till en återgång till en ny guldmyntfot. Detta nya finansiella system avslutar det järngrepp som inrättades när FN sponsrade Dumbarton Oak- fördraget som utfärdades under slutet av andra världskriget. Ni är i desperat behov av ett nytt finansiellt system som tar hänsyn till de nya ekonomiska och monetära behoven i er värld. Detta är vad en stor Ljuskoalition nu manifesterar.

Detta nya system skapar förutsättningarna för en ny regering, som kommer att göra en uppsjö tillkännagivanden, vilka innehåller ett fullständigt avslöjande om vår existens och om det galaktiska samhället i Agartha. Vi har för avsikt att använda dessa tillkännagivanden för att etablera den kommande första kontakten och öppna upp kommunikationerna med Agartha och era Uppstigna Mästare. Detta är en tid för Anden, en tid för nya vägar. De gamla, länge undanhållna hemligheterna, förvrängda till det mörkas belåtenhet, behöver komma fram i Ljuset! Era Uppstigna Mästare har med glädje åtagit sig uppgiften att offentligt avslöja de här hemligheterna. Lektioner kommer att ges som låter er förstå det som sägs. Just nu förbereds oändliga dator-sidor för er massgenomläsning. Dessa webbplatser kommer att knytas till servrar som vi kommer att övervaka, och ni kommer att kunna ta del av mycket information. Ta in detta och ta till er det. Tillsammans med detta finns ett enormt välståndsprogram som kommer att göra slut på fattigdom, hemlöshet och svält.

Ni behöver ett sätt att utbilda er själva om vad allt detta verkligen innebär. Vi kommer att ge er mentorer för att starta dialoger som kan förändra era uppfattningar om den här verkligheten och vart den är på väg. De flesta av er har inte lagt tid på att i detalj lära er om ert sanna ursprung och vad ert stigande medvetande handlar om. Vi avser att ge er ett välbehövligt bollplank. Var och en av våra mentorer har det inledande uppdraget att ge er en hel del information och sedan hjälpa er att bearbeta den. Vi har en teknologi som kan låta dig se och uppleva ditt förflutna, och detta kommer att göra dig redo för en återgång till fullt medvetande. Vi kommer att ge er möjlighet att besöka vår flotta och själva upptäcka vad som förväntas av er. Er värld är i förändring och ni äger förmågor som ni behöver för att snabbt utvecklas. Både våra medarbetare och era Uppstigna Mästare vill hjälpa er att ta emot detta stora underverk som äntligen ska ske.

Hosianna! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med glädjerika, välsignade nyheter! Händelser tar nu form som tvingar dem som länge härskat över er att "ge upp andan." Deras makt har inneburit ett arrogant styre och en orättmätigt erhållen rikedom som de under årtusenden njutit av. Under den tiden led vi alla av deras brutala och mörka styre. Den här perioden är nu över. De fortsätter att äta ur det tråg som har arrangerats för att fånga dem, eftersom deras girighet inte känner några gränser. Våra gudomliga medarbetare har satt de flesta av dem i ett mycket kompromisslöst läge. Resten finns i konspiratoriskt partnerskap. Hela den oheliga samlingen har gått över gränser och gjort sig skyldiga till och föremål för arrestering, beslag av sin rikedom och ett offentligt avslöjande om sina helt avskyvärda brott mot mänskligheten. I det här läget är dessa mörka eftergivna och vi kan lätt utan krusiduller sopa ner dem i historiens soptunnor! De kommande rättegångarna är bara konsekvenserna av ett antal ganska fula detaljer.

De främsta orsakerna till de långa förseningarna har varit det som vi just har beskrivit. Dessa hinder bleknar snabbt bort. Den globala valutaomställningen, uppbackad av den nya ädelmetallen och de nya bankreglerna, kan nu manifesteras. Dessa kommer bara att vara föregångaren till ny regering och leveransen av ett omfattande välståndsprogram. Dessa saker låter oss börja undervisa er om många heliga ämnen, som länge förvridits eller avskilts från er. Sanningen kan då avslöjas helt. Vi har för avsikt att visa en uppsättning heliga sanningar som kommer att förändra era nuvarande trosföreställningar om ert förflutna, ert ursprung och era heliga filosofier. De åsikter som ni nu har behöver en översyn. Dessa förändringar är bara de första stegen på er väg mot ett verkligt galaktiskt medvetande. Med dessa sanningar på plats kan era galaktiska kamrater sedan göra tillägg till dessa avslöjanden.

Ni har länge känt er illa till mods inför döden, åldrandet, fattigdom och lidande. Det finns en orsak till ert inre tvivel. Galaktiska människor lever inte som ni gör. De stiger upp (ascend) efter ett verkligt glädjefyllt fysiskt liv som kan pågå under århundraden, ja, årtusenden. Vi har nu höjt oss (ascended), och genom att göra det upptäckt varför det är på det här viset. Vi har för avsikt att använda dessa lektioner för att svara på frågor som länge förbryllat er. Varje samhälle har tagit till sig traditioner som målar en mörk bild för mänskligheten. Det andliga livet skiljs inte från dig genom döden. Det kommer snarare att integreras i dig genom fullt medvetande. Din långa generationsresa genom de farofyllda verkligheterna i begränsat medvetande ska förändras. Den nuvarande revolutionen är en andlig sådan och kommer att ta dig tillbaka till den du en gång var. Den återförenar dig med andra fysiska Änglar och går vidare med utvecklingen av den gudomliga planen!

Idag fortsatte vi med det huvudsakliga syftet med detta nyhetsbrev. Vi ger er en inblick i det som händer er. Dessutom har vi till uppgift att förbereda er inför första kontakt och er inre höjning till fullt medvetande. På alla fronter har framsteg gjorts och vårt uppdrag manifesteras nu! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge