Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - November 27, 2012

November 27, 2012

3 Cib, 4 Yaxk'in, 9 Eb

Dratzo! Vi är tillbaka! För närvarande fortsätter vi med mörkläggningen. Vi jobbar med att bilda tillsynskommittéer som ska hjälpa våra Jordallierades organisationer vilka ansvarar för att sprida de nya finansiella och monetära systemen i er nya värld. Dessa kommittéer kommer bara att vara aktiva under de första 6-9 månaderna efter att de nya systemen trätt i kraft. De finansiella system som bygger på fiat-valuta och fortfarande har herraväldet i er värld närmar sig sin kollaps. Den överväldigande skuld som tillkommit tack vare er mörka kabal påverkar mer och mer systemets dagliga verksamhet. En enorm charad spelas upp inför allmänheten genom att bara referera till den skuld som enligt lag maximalt får förekomma i landets ”balansräkning”. I själva verket är detta angivna belopp bara en fjärdedel av den aktuella totala skulden. Er globala ekonomi glider snabbt in i nästa serie med kriser som kommer att rensa ut den för alltid. Våra allierade på Jorden har klokt låtit det nya systemet glida i position för att ta över när "dödsfallet" sker. ”Döden” hos ert ekonomiska system kommer att driva era kabalkontrollerade regeringar från makten.

Vårt primära ansvar är att leda fram allt detta till disclosure (avslöjandet) och till första kontakt. Vår samarbetspersonal har tagit fram en komplex uppsättning avtal som överensstämmer med de grundläggande principer som nationerna kom överens om och undertecknade i Monaco och Paris våren 2011. Dessa nationer stödjer upphörandet av de monetära och finansiella avtalen vid Dumbarton Oaks liksom att de efterföljande pakter som fastställts vid olika konferenser alltsedan slutet av andra världskriget ska upphöra. Dessa senare dokument har nu ersatts av dem som upprättats under de senaste två åren av våra heliga sällskap och av ett antal av världens nationer. Ett flertal rättsfall, men även förekomsten av guld, silver och platinadepåer tillräckliga för att täcka övergången till ett nytt globalt hårdvalutasystem, legitimerar ytterligare dessa avtal. Den primära stötestenen fortsätter att vara de större kabalstödda regeringarna. Dessa regeringar håller dock på att mista sin legitimitet genom ett antal internationella domstolsavgöranden.

Som vi nämnde tidigare är er världs regeringsbaserade system med nationalstater i verkligheten ett olagligt bevarande av det romerska kejsardömets illegala arbetssätt. Alla nuvarande regeringar i er värld har fått sin ursprungliga suveränitet, sitt "tillstånd" beviljat tack vare påven, i egenskap av stand-in för Roms Kejsare. Denna de facto form med romerskt styre är nu redo att avlösas av en mer legitim, allmänt civilrättslig version, där suveräniteten sanningsenligt ges tillbaka till folket (till landets medborgare). Den här förändringen håller redan på att införas med hjälp av en rad överenskommelser som nyligen undertecknades av en grupp, bestående av de ursprungliga ledarna och shamanerna i er värld. Dessa registrerade förändringar av ert lagliga styre är nu redo att föra upp styrandet av er planet till en helt ny nivå. Många nyutnämnda tjänstemän, godkända av dessa fäderneärvda grupper, kommer att inta rodret i denna nya regeringsform och garantera införandet av det nya finansiella systemet och det formella avslöjandet om vår välvilliga närvaro på er himmel.

Disclosure (avslöjandet om vår närvaro) är ett avgörande moment i det vi anser vara bästa sättet att presentera oss för er. Den mörka kabalen har länge beskrivit oss som en sorts "mörka inkräktare med en skändlig agenda." Detta är långt från sanningen! Vi finns här under Himlens ledning på ett heligt uppdrag som gäller första kontakt. Som vi ofta berättat för er är ni enligt galaktiskt protokoll ett samhälle som våra Vetenskapliga grupper och Forskningsteam anser "ännu inte redo för kontakt." Som ett resultat har det här uppdraget gett oss många unika situationer som krävt att Himlen fått ge oss formella dispenser för att göra det möjligt för oss att driva saker och ting framåt. Med dessa dekret som guide omorganiserade vi vid många tillfällen det här uppdragets prioriteringar, men våra mål har förblivit desamma. En annan aspekt hos det här uppdraget som legat utanför det vanliga är hur de här målen skulle uppnås. Nu, äntligen, kommer vi till den punkt där frukterna av dessa mödor ska manifesteras. Första kontakt kommer att ge er hjälpmedlen till att föra er tillbaka till fullt medvetande och låter er återförenas med era andliga familjer och era rymdfamiljer med alla de underverk av ny kunskap och nya äventyr som detta medför.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Många händelser fortsätter att göra goda framsteg. Vi står i ständig kontakt med våra bröder i Agartha eftersom de samordnar de förändringar som planeras äga rum inom kort. Våra bröder från inre Jorden informerar oss om att de många komplexa åtgärder som krävs för att slutföra den formella förändringen av er verklighet fortfarande går enligt tidplanen. Vi ser på, när ni nu inom era nuvarande regeringssystem börjar en operation som är föregångaren till den officiella överföringen av styret. Dessa preliminära rörelser sker enligt en rad internationella lagliga beslut som styr anledningarna till förändringarna. På det ekonomiska planet är era nuvarande system på gång mot en systematisk kollaps, och detta har under en tid varit ganska uppenbart för de experter som noga följer dessa trender. Vi är mycket glada över att förebuden för er nya verklighet manifesterar sig med tanke på att dessa inledande förändringar bara är början på det, som ganska snart ska omvandla denna mörka värld.

Överallt gör Ljuset underverk för vår räkning och i ödmjukhet välsignar vi detta dagligen! Inte desto mindre upprätthåller det mörka illusionen att ingenting håller på att förändras, vilket är det sätt de har fungerat på under de senaste tretton årtusendena. Vi förstår det sätt på hur en förändring plötsligt uppstår, och förändringarna som ligger precis framför oss kommer att uppstå på detta sätt. Våra medarbetare rapporterar att det mörka motvilligt tillåter de förberedande åtgärder som möjliggör det här verklighetsskiftet. På detta sätt påskyndar de således det avgörande ögonblicket då denna mängd förändringar faktiskt sker. Vi gläds över att våra rymd- och andliga familjer övervakar dessa förändringar med grupper som tillsatts enbart för att manifestera förändringar oavsett vilka sista ståhej som det mörka försöker sig på! Skaparen och den gudomliga planen har påbjudit detta steg mot Ljuset och det kommer utan tvekan att ske. Var och en av er har välsignats och befinner sig på en gudomlig, bred väg mot fullt medvetande.

Allteftersom Ljuset ökar i intensitet i er värld kan våra rymd- bröders närvaro markeras alltmer. De skepp ni ser nattetid och under dagtid på himlen är här för att vara budbärare om denna gudomliga förändring. Vi är också redo att presentera oss för er, och våra heliga medarbetare är beredda att göra sina utsändningar vad gäller speciella heliga sanningar som ni behöver känna till. Dessa kommer strax efter att de regeringsmässiga och finansiella förändringarna formellt skett. På det här sättet kan den Galaktiska Federationen och era Ljusfamiljer presentera sig och förklara den stora Andliga gåva som snart kommer att omvandla er till fullt medvetna LjusVarelser. Denna heliga omvandling kommer att återförena era fysiska, andliga och högre mentala och emotionella kroppar. Då kommer ni att kunna skapa er utlovade, nya stjärna-nation och med öppna armar välkomnas tillbaka i det galaktiska samhälle som väntar på er med glad förväntan!

Idag har vi berört de villkor som nu snabbt faller på plats för att ge er en spännande omvandling. Den gudomliga planen och Skaparens dekret har fört oss till randen av denna underbara, nya värld. Det är dags att glädjas och att förbereda sig inför välkomnandet av dessa händelser när de manifesteras inför era ögon! ! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge