Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - November 13, 2012

November 13, 2012

2 Ik, 10 Xul, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi återkommer med en del intressanta nyheter. Nyligen har en uppsjö juridiskt arbete och avtal angående det nya styressättet gjorts klara för att be våra himmelska rådgivare om ett sista klartecken att börja manifestera er nya verklighet. De som så länge styrt er värld fortsätter att leda er värld mot en räcka av stora ekonomiska och diplomatiska katastrofer. För oss är detta ett otvetydigt säkert tecken på att det är dags för ett mer markant ingripande från vår sida. Av den anledningen har vi instruerat våra kontaktgrupper att informera sina jordiska motsvarigheter om hur mycket tid som återstår innan vi i större utsträckning är tvungna att engagera oss i er globala situation för att förhindra en härdsmälta. Era sätt att regera och de utmärkande dragen hos era ekonomiska och finansiella system utgör kärnan i era överväldigande svårigheter, och det är uppenbart att dessa verksamhetsområden skyndsamt måste uppgraderas. Europa befinner sig nära punkten för en kollaps som river ner det mesta av ”första och andra världens” ekonomier. Såsom saker och ting nu förhåller sig, finns det inget svar på detta framtidsperspektiv förutom en obeskrivlig global ekonomisk katastrof. Bara detta är skäl till vårt direkta ingripande.

Vi är djupt oroade över att den tid som behövs för att genomföra de åtgärder som krävs fortsätter att överskrida de föreslagna tidsfristerna. Vår erfarenhet av er värld har visat att det alltid plötsligt dyker upp "oväntade" problem som fördröjer den planerade tidsprognos som getts till er alla. Vi har gått med på detta endast på grund av de positiva resultat som våra himmelska rådgivare tillskriver dessa uppehåll och vi förstår deras visdom och excellenta resonemang. Inte desto mindre visar nu det stigande allvaret i er situation på en mer bestämd strategi. Er värld förtjänar bättre. Målet för vårt uppdrag är en första kontakt med er, och det finns moraliska och rättsliga konsekvenser kring denna händelse som vi är ansvariga för. Vi kommer inte för att tillskansa oss era privilegier utan för att stödja er återgång till frihet, personlig suveränitet, och, mest av allt, till fullt medvetande. Detta betyder att vi kommer att agera först efter att vi är helt säkra på effekten och konsekvenserna på er värld av de här åtgärderna. Av den här anledningen kommer ett ingripande från vår sida att ske i en atmosfär av lättsamhet och med ett lugnt klarläggande inför varje handling och intention.

Ett mycket speciellt ögonblick i er historia närmar sig snabbt, vilket naturligtvis innebär slutet på den tidsmässigt utdragna kollapsen av er verklighet. Denna kommer att åtföljas av en helt ny nivå av förståelse om vilken typ av verklighet ni lever i. Er medvetandehöjning kräver även ett utökat perspektiv på den här levande verkligheten. Faktiskt utmanas ert vetenskapliga paradigm lika mycket som ert ekonomiska! Detta förklarar delvis den senaste tidens ström av bryderier som hemsöker vetenskapsmännen. De kan inte förstå beskaffenheten och omfattningen av de "avvikande" förändringar som man ser ske runtom i er värld. En ny konstruktion av verkligheten tar över efter ert gamla, snabbt bleknande paradigm och era experter vet alltmer varken ut eller in. I slutet av december kommer dessa förändringar av er verklighetskonstruktion att börja på allvar. Detta är en bra anledning för våra heliga allierade att genomföra sin agenda i god tid före detta datum. I vilken utsträckning er värld vacklar på randen till katastrof kan inte överskattas, och detta bekymrar oss naturligtvis. Vi ser hur detta utvecklas och vi vill omedelbart bli befriade från våra tillfälliga, himmelska begränsningar.

Kollektivt har ni precis börjat inse allvaret i er obehagliga situation. Er världs ekonomier förbereder en slags korthuskollaps som kan kasta er in i en otänkbar avgrund med ödesdigra konsekvenser för alla. Vi vill skapa förutsättningar som undanröjer denna förestående krasch och som ger våra Jordallierade en chans att lyckas med det de har arbetat för så länge. Deras planer är redo att verkställas och kommer att förbättra era liv med hjälp av en ny ekonomi, nytt styre och disclosure (avslöjandet). I denna mer öppna och överflödande miljö kan vi börja upplysa er på många fronter, bland annat om de nya perspektiven på er historia, om förståelsen av er Ande och dess relation till en mer relevant vetenskaplig tolkning. Ni hindras av begrepp som antingen behöver revideras eller överges totalt. En otrolig ny värld med frihet och idéer väntar på er, och den utgör en viktig del i våra tillkännagivanden före första kontakt.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att ge er underbara nyheter! Vi är ett steg närmare slutet på vår del i ett stort, mångfacetterat händelsescenario som ska ge er en ny verklighet. Våra heliga medarbetare lägger ivrigt grunden för arrestering och rättegång mot tiotusentals av dem vars ansvar är att dagligen leda den mörka kabalens finansiella och statliga företagsmaskin. Den är en väloljad, global ångvält och utformad för att hålla er i träldom. Dessa arresteringar ska till grunden montera ner denna olagligt skapade globala labyrint och tillåta det nya systemet att bokstavligt talat glida på plats, eftersom mycket av det redan är på plats och väntar. Vi riktar våra välsignelser till Himlen och till alla våra medarbetare för deras välvilliga hjälp på våra vägnar. Vi har för avsikt att runt om på den här världens yta skapa en plats där Ljus åter kan lysa och där alla kan sola sig i Skaparens heliga sanningar och i den välsignade, gudomliga planens rättesnöre.

Under årtusendena har vår främsta heliga uppgift varit att hålla Ljuset levande och, om möjligt, föra Ljusets underbara kraft till alla. Denna mission är nu redo att genomtränga det mörker som uppslukar denna älskade värld. Ljuset kommer att föra fram ett nytt sätt som vägleder er till den punkt där ni själva tydligt kan urskilja era nästa steg på den väg som för er tillbaka till det underbara fulla medvetandet. Våra böner har, med Himlens samtycke, levererat en stor flotta med skepp. De har kommit för att slutföra vad våra medarbetare och vi har gjort för att befria er från det invaderande mörker som Anunnaki och deras jordiska hantlangare riktat mot er alltsedan tretton tusen år tillbaka. Inom kort ska ni slutföra er tid som människor i den världen och återvända till Agarthas vackra länder! Här ska ni återfå era naturliga krafter och tillsammans med era kusiner i Agartha skapa en ny stjärnnation.

Er nya stjärnnation kommer att välsignas av den lokala Andliga Hierarkin och AEON kommer att ge den ett antal gudomliga uppdrag. Ni ska hedras för er surt förvärvade visdom, och era underbara förmågor ska återförena och läka en fragmenterad och krigstrött galax. Vår uppgift är att hjälpa till genom vårt fortsatta mentorskap och att använda vår egen välsignade visdom för att vägleda er när ni formar ert nya stjärnrike. Vi känner glädje över att vår nuvarande uppgift, som inneburit att genom årtusendena hålla en väg öppen för Ljuset, nu äntligen har nått tröskeln där vårt nya uppdrag kan börja! För länge sedan bad vi Himlen bevilja oss denna speciella uppgift och blev hedrade med vår nuvarande status. Var och en av oss engagerar sig i att föra er alla till det fulla medvetandets portaler och i att hjälpa våra andliga familjer och rymdfamiljer med de heliga uppgifterna att omvandla själva kärnan i er mörka värld.

Idag talade vi om några av de situationer som påverkar oss alla. Storslagna händelser är på plats, vilka kommer att förvandla er värld och vända den bort från mörkrets fasor mot Ljusets glädjeämnen och härlighet. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge