Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - December 4, 2012

December 4, 2012

10 Akbal, 11 Yaxk'in, 9 Eb

Dratzo! Vi är tillbaka! För närvarande närmar sig er verklighet det oföränderliga datumet i slutet av december i er gregorianska kalender. Detta är den tid då er verklighet ska göra sig av med alla alternerande tidslinjer, som fram tills nu har använts av er mörka kabal för att manipulera er verklighet. Denna utrensning ger Ljuset hjälp till att omvandla er värld. Denna transformation kommer att föregås av införandet av ett nytt styrelsesätt och ett nytt finansiellt system för er planet. Denna uppsjö med aktiviteter leder till ett formellt tillkännagivande om vår välvilliga närvaro och om möjligheten för oss att via media till er sända ut viktig information om de kommande masslandningarna och om ert återvändande till fullt medvetande. Denna ström med avslöjanden omfattar utsändningar från invånarna i Agartha om Gaias beskaffenhet som ett levande Väsen och om er sanna historia som går tillbaka till Lemuriens kolonisering för ungefär 900 000 år sedan. Den här kunskapen kommer att hjälpa er att få sammanhang och struktur på varför ni ska återgå till ert naturliga tillstånd med fullt medvetande och kommer att förbereda er inför er kommande återförening med Inre Jordens invånare i Agartha.

Allt det som sker runt omkring och ovanför er är förberedelser inför vår högtidliga ankomst till jordens yta. Denna globala mass-landning är en vattendelare och markerar början på er förberedelse inför flytten till kristallstäderna i Inre Jorden, där er uppstigning till fullt medvetande kommer att slutföras. Ett fullt medvetande tillåter er att leva i en gudomligt riktig relation med er hemvärld och att resa till de andra vatten-världarna i ert solsystem för att inom dem starta globala samhällen. Före din inkarnation hit inkluderade du i ditt livskontrakt alternativet att bosätta dig på en av dessa vattenvärldar, eller stanna kvar på Gaia och skapa ett Jordbaserat galaktiskt samhälle tillsammans med invånarna i Agartha. Dessa nya planetariska samhällen kommer att gå samman och bilda en ny stjärnnation och vår roll är helt enkelt att vara medlare och mentorer i den här stora satsningen. Ni kommer att lära er att vår gemensamma historia innehåller många liknande tillfällen där detta skett tidigare. Med hjälp av den visdom som finns i Insikternas Bok (the Book of Understandings) kan ni ta fram er enorma kreativitet och skapa er egen unika stjärnnation.

Så snart ni blivit medlemmar i Federationen, vilket invånarna i Agartha blev för länge sedan, kommer ni att vara i stånd att genomföra de direktiv som ålagts er av Himlen. Dessa direktiv gör det möjligt för er att formellt befästa de överenskommelser som uttrycks i Ancharafördraget. De som tidigare var "Ancharabarn" ska få ta emot LjusKroppar och med dem stiga upp till fullt medvetande. Detta kommer att skapa de energier som omvandlar hela den här galaxen till Ljus! Detta mål ligger bakom den rad gudomliga handlingar som, även nu, påverkar hela den här regionen av det fysiska. Det mörka är på allmän reträtt när vi nu går in i ett nytt storslaget galaktisk år för den här aspekten av det fysiska, och vi gläder oss när vi ser hur Ljuset har förmågan att omvandla ett så brett stråk i den här sektorn av det fysiska. Ett av de underverk ni snart får utforska är den outsägliga mångfalden av liv inom var och en av de tusentals galaxer som översållar den här delen av fysikaliteten. Ett av våra största glädjeämnen är faktiskt att konferera med varandra medan vi iakttar den magiska utvecklingen hos allting som berörs av Ljuset.

Just nu är era uppfattningar fortfarande utsatta för en påtvingad främlingsfientlighet som gör er misstänksamma och ofta rädda för det som finns runt omkring er i den här galaxen och bortom den. Men så snart ni uppnått fullt medvetande kommer ni att bli förvånade över vad Himlen producerat på planeterna i de otaliga stjärnsystem vilka fyller oändligheten hos galax efter galax. Våra Vetenskapliga team och Utforskningsteam rapporterar dagligen om nya upptäckter. Det fysiska är ett vidsträckt och oändligt spännande "smörgåsbord" med mångfald och äventyr, som för närvarande ligger långt ovanför er föreställningsförmåga. Vi längtar efter att få dela detta med er och hjälpa er i era tidiga uppdrag till de där civilisationerna som längtar efter att få ta del av det ni så tappert kommer att återfå: ert fulla medvetande. Detta gudomligt tilldelade tjänande kommer att länka oss samman till en ofantlig union som prisar den Kärlek och det Ljus som oavbrutet strålar ut från AEON. Vi känner vördnad inför och inspireras av dessa Väsen som i stor Kärlek frambringade det fysiska och redogjorde för detaljerna i den gudomliga planen.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i ljuset från många underbara saker som försiggår runtom detta välsignade klot! Våra behagliga medarbetare befinner sig i slutfasen av bearbetningen av de överenskommelser som kommer att ge er ert nya styrelsesätt och ett världsomspännande välstånd. De arbetar tillsammans med sina motsvarigheter från Agartha, som även fokuserar på det bästa sättet att manifestera dessa första nödvändiga ting. För decennier sedan informerade Himlen oss om, att den här tiden skulle bevittna födelsen av en ny frihet för er och, i samband med denna, befrielsen från de bojor som fängslat er personliga suveränitet. Den nya styrelseform som utlovats er kommer snabbt att följa upp detta och helt lagligt genomdriva att ni återfår ert suveräna tillstånd. Ni ska bli en viktig medaktör i den dagliga driften av denna nya regeringsform, och, som ni kan se, står detta i direkt kontrast till er nuvarande roll som medborgare. För närvarande är regeringen en nickedocka för mäktiga särintressen, vilka har monopol på att utforma och styra resultatet inom all politik och statlig verksamhet.

Er status som större medaktörer kommer att möjliggöras genom en ny kommunikationsteknologi som kommer att skapa en konstant "rådhus"- relation mellan er och den nya regeringen. Med det här systemet behöver inga särintressen tillämpas! Vi har länge varit förkämpar för vissa friheter som vi anser heliga. Var och en av er är ett heligt kärl som förkroppsligar en gudomlig livsgnista och intelligens som ni fått från Skaparen. Detta gudomliga arv är orsaken till allt det vi gör för att höja ert medvetande, så att ni till sist kan förena er med era heliga Andliga bröder, vilka existerar i överflöd vitt och brett över den fysiska Skapelsen. Himlen har bestämt att det är dags för er att gå samman med denna gudomliga värld och utöva era talanger och förmågor för att utveckla det fysiska. Detta ger oss mycket glädje, eftersom vi inser att detta innebär att vårt stora arbete nästan är klart!

Det som händer med er planet återspeglas över hela ert solsystem. Det är dags för oss alla att anta den heliga kallelsen från Himlen och i nåd återvända till ett fullt medvetande. Vi, som vägvisare, har lett er fram till detta magnifika ögonblick. Vi vet att de åtgärder som vidtas kommer att skapa förutsättningar för att vi återigen öppet kan möta er och undervisa er om Himlens sanna vägar och om de många heliga uppgifter som människorna i den här världen så högtidligt tilldelats. För att hjälpa oss med detta har vi sällskap av era andliga familjer och rymdfamiljer, så att vi tillsammans kan slutföra upploppet av er återgång till fullt medvetande. Vi ser fram emot att vara era guider och hjälpa er finna det bästa sättet att uppfylla de heliga plikter som Himlen ger till oss. Dessa dekret från AEON väntar oss alla, och med dem en högst underbar tid i vår historia!

Idag fortsatte vi våra veckomeddelanden. De händelser som banar väg inför första kontakt är redo att manifesteras. Låt oss tillsammans använda dessa gynnsamma tider för att få till stånd en ny epok för mänskligheten. Låt oss verkligen i glädje svara upp på Himlens storslagna ”stridssignal”! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge