Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - November 20, 2012

November 20, 2012

9 Muluc, 17 Xul, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer tillbaka med nyheter om det som händer på er värld. Som en del i vår mer direkta inblandning i Jordens angelägenheter ber vi våra allierade att starta en mörkläggningsperiod för att förhindra spridning av information om avslutningen av de olika projekt som vi övervakar. Längden på den här mörkläggningen kan inte diskuteras. Det vi vill förvissa oss om är varför dessa läckor uppstår. De olika kabal-kontrollerade regeringarna använder sina kommunikationsteknologier för att spionera på de här projekten och vi har från tid till annan tvingats ge deras satelliter och andra exotiska avlyssningsapparater en för dem anpassad desinformation. Dessa felaktiga uppgifter får stöd genom uppgifter från agenter inom våra allierades organisationer och tjänar till att avleda det mörkas uppmärksamhet. Vårt främsta syfte här är att förvirra och att göra många av det mörkas kontroller och motåtgärder verkningslösa, kontroller som de mörka regeringarna gör för att bekräfta sina data. Den här operationen intensifieras nu och kommer att arbeta på en mycket högre nivå under en överskådlig framtid. Vi kommer att skydda våra allierade från ytterligare sabotage från de olika mörka regeringarna.

Att slutföra vissa viktiga projekt är avgörande för att lyckas med nästa steg, som för vår del innebär att uppnå en framgångsrik första kontakt med er. Vår sambandspersonal har ökat sitt fokus på nästkommande verksamheter vilka står på schemat för att komma igång, och våra heliga allierade har gjort till sin plikt att åstadkomma det som ska ske härnäst. Det medvetandeskifte ni går igenom håller just på att uppnå några mycket viktiga nyckelhändelser (some very key nodes), som förbereder er inför den massiva omställning som kommer att äga rum i slutet av det här gregorianska året. Som vi har nämnt tidigare förbereder vi ett antal överraskningar för det mörka, som vi kommer att samtala med er om först efter att de har inträffat. Vår avsikt är att oskadliggöra en serie motåtgärder som det mörka har genomfört. Så snart deras projekt har uppnått en viss punkt, kan vi använda dess energier mot dem, energier som skapats genom dessa negativa äventyrligheter. Vårt mål är att göra det lättare för alla våra allierade att driva det mörka från makten och skapa en övergångsperiod som länkar er till en ny verklighet.

Era gregorianska årsskiften har länge använts av det mörka för att se till att deras makt över er förblir stark. På det här sättet blir de många helgdagarna som ni firar i själva verket en del i en process som under årtusenden använts för att öka deras egna ansträngningar att behålla sin globala kontroll. Den här gången kommer dessa övningar att ge en motsatt effekt eftersom de kommer att användas för att allvarligt försvaga den boja som det mörka placerar runt er. Vi har för avsikt att definitivt ta bort dessa artificiella bojor och bana väg för nya seder och firanden som gör er fria. I denna nya miljö kommer det mörka att exponeras och Ljuset kan äntligen använda sina mäktiga förmågor till att förbereda er för att i fysisk form acceptera det fulla medvetandets underverk! Av skäl som vi berört ovan kräver detaljerna i det här ämnet en viss sekretess just nu, men vi kan göra allmänna uttalanden om det vi gör. Det är viktigt att vi gör så mycket som möjligt för att hjälpa er att hålla era energier höga, och för att stödja det magnifika jobb ni gör genom att visualisera den underbara nya epok ni är på väg att gå in i.

Ha hela tiden i åtanke att en högst underbar tid i er historia är kommen. Händelser förbereds för sin manifestation och kan visa sig inför er "på ett kick". Dessa saker är i sanning en speciell gåva, en gåva från er till er själva. Med andra ord; vi är helt enkelt era större (greater) Jag. Ni och vi är alla förenade genom den fantastiska Kärlek och det Ljus som utformade detta universum och skapade den här galaxen. Vi är bara heliga ombud för Ljuset och kommer från hela galaxen för att befria er från ett mörkt slaveri som har varat alltför länge. Ni är våra bröder och systrar! Vi önskar er bara en glädjefylld och lättsam omvandling till fullt medvetande. Era grannar i Agartha är likaledes förenade med er och tänker ge er plats och hjälpmedel för att säkerställa ett framgångsrikt slutförande av denna heliga Uppstigning till fullt medvetande. Tiden för att göra detta är inne. Därför sätter vi full fart framåt för att säkerställa att denna heliga tidslinje slutförs enligt Skaparens dekret. Detta är en helig handling och dess återstående steg ska fyllas med glädje och avslutas med en stor festlighet!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi har med oss mycket goda nyheter! Våra supportrar har påbörjat en del speciella aktiviteter som vi kommit överens att säga mycket litet om. För tusentals år sedan inpräglades era samhällen med en hierarkisk modell som utarbetades av Anunnaki. Efter varje gyllene tidsålder fortsatte de att mixtra med den här modellen, innan de slutligen fastställde en design som sedan dess varit standard inom varje region av er värld. På det här sättet inpräntades ni med ett kontrollerat utbud av föreställningar, och dessa utgör mallen för er verklighet, som ni anser vara helt "naturlig" då ni inte vetat om någonting annat. Uppriktigt sagt var denna samverkande uppsättning uppfattningar utformad för att kontrollera de flesta aspekterna av ert väsen. Vi som tillhör Ljuset ser det som vår välsignade plikt att erbjuda er en annan verklighetsmodell, som baseras på Himlens gudomliga nåd och heliga vägar, och att sprida dessa "goda nyheter" för att förbereda mänskligheten inför dess kommande transformation till fullt medvetna Varelser. Genom våra goda gärningar har vi därför aldrig tvekat att demonstrera styrkan i Skaparens härlighet för er.

Detta tjänande generation efter generation ska nu bära en ytterst helig frukt, och vi vill prisa och tacka dem som så modigt och i gudomligt tjänande har kommit hit för att hjälpa människorna på Moder Jords yta. Var och en av er vet vad ni har gjort och hur detta har hjälpt denna stora sak. En enorm våg av Ljus sprider sig över planeten och i den finns alla era namn skrivna. Ert tjänande ger invånarna i Agartha och den Galaktiska Federationen tillåtelse att ge oss resurserna för att äntligen övervinna det enorma motstånd som varje dag produceras av den mörka kabalen och dess till synes oändliga horder av allierade. Det man förbereder för att ske kommer vid gudomligt rätt tid att förändra den här verkligheten på ett mycket djupgående sätt. De mörka inser vad som sker och trots det förnekar de sig själva den ständigt förlåtande räddning som vi erbjuder dem om och om igen. De ger sig själva inget annat val än att lida straffets fulla omfattning, vilket kommer att delas ut av dem som är uttagna för att inrätta Ljusets nya styrelsesätt.

Benägenheten hos denna nya verklighet är inte att döma utan mer att öppna upp mänskligheten på ytan inför sanningen om många saker. Detta kommer att leda till en rad nya uppfattningar och åsikter, som huvudsakligen kommer att gå tvärsemot dem som de mörkas anhängare så vältaligt och så falskt predikat inom varje aspekt av er filosofi och vetenskap. Vi säger detta för att förbereda er inför det som kommer, precis som de här meddelandena försöker ge er en glimt av det fulla medvetandets härliga verklighet. Vi vill förbereda er inför det som kommer att tillkännages av er nya ledning, inklusive utropandet av ett nytt förbund mellan Skaparen, Himlen, och dig. Detta heliga Förbund kommer man att tala öppet om, så snart vi fått full rätt att tala till er offentligt och på global nivå. Detta kommer att följas av många fler utsändningar, vars innehåll kan vara förvirrande för er, eftersom deras syfte är att direkt ta itu med några av de större missuppfattningarna ni har belastats med. Dessa kommer att utgöra ert Nya Jags "träningscykel.”

Idag fortsatte vi med våra budskap om det som sker runt omkring er, där era andliga familjer och rymdfamiljer arbetar för att befria er från det medvetande-begränsande slaveri, som ålades er för nästan tretton tusen år sedan. Detta heliga uppdrag genomförs av dem som är hängivna Ljuset! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge