Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 27 oktober 2015


Sheldan Nidle - 27 oktober 2015

13 Cauac, 13 Tzec, 12 Manik

Dratzo! De slutgiltiga mötena pågår. Planeringen ligger fast och ett antal överenskommelser har gjort ett allmänt utskick av fonder möjliga, liksom den allra första början av den formella omställningen från kabalen till Ljuset. Dessa operationer utgör starten på manifestationen av en ny verklighet. Som vi nämnde i förra veckan är det nya finansiella systemet klart och kommer gradvis att sättas i verket. De som ansvarar för den speciella säkerheten inom de nya republikerna är övertygade om att dessa länge hemliga enheter äntligen kan bli ordentligt tillkännagivna. Den här processen sker bara för att vi har förklarat att Himlens program förlitar sig på införandet av nytt sätt att regera och ett slut på den fortsatta användningen av en lättmanipulerad ”fiat”-valuta. Följaktligen kommer det att bli ett globalt välstånd baserat på en världsomspännande valutaåterställning, och framför allt baserat på en valuta som har ett sant värde. Det vill säga, den är uppbackad av ädelmetaller. Detta är i bästa fall en tillfällig åtgärd eftersom pengar snart kommer att försvinna och andra sammanhängande teknologier dyker upp. Dessa apparater kommer att härröra både från Jorden och från Federationens teknologier. Ni är på väg in i en tid med ökad medvetenhet och kunskapen om att ni inte är ensamma.

Den nya regeringen kommer att grunda sig på övergången från skuldslaveri till frigörelse. Vad innebär detta egentligen? Det innebär att ni har tagit er igenom en hel rad grundläggande uppfattningar som pålagts er av Anunnaki och deras hantlangare för tusentals år sedan. Ni har uppnått frihet och håller på att lägga begreppet brist och känslan av att vara värdelösa bakom er. Framgångsrika män och kvinnor går bortom dessa uppfattningar. Ni kommer att ta tag i denna stora mängd uppfattningar och det kommer att förändra hur ni tänker och hur ni ser på den här gamla verkligheten. Det här välståndet kommer att förankras inom er. Den sanna personligheten hos en framgångsrik person kommer plötsligt att träda fram. Blandat med detta finns en stor dos ödmjukhet och ett behov av att hjälpa varandra. Ni kommer att se den här världen i ett helt nytt Ljus! Ni kommer att inse vikten av att skapa en sann gemenskap. Det här samhället kommer att bli globalt och bidraga till att försäkra sig om att denna nybildade värld gör slut på föroreningar i luft, i vatten och mark. Den här nya världen kommer i glädje att länkas samman med Gaia och till de många aspekterna av er galaktiska mänskliga familj.

Som ni kan se, kommer den här välmående nya världen att forma ett stort antal nya uttryckssätt för att uttrycka sin barmhärtighet och visa sin nåd. Ni kommer i det här underbara läget att kunna gå bortom pengar och förstå fullt ut vilka ni är. Överlevnadens tidsålder och "var och en sig själv närmast" kommer att vara över och avklarad. Det är dessa magnifika Varelser som i glädje kommer att återvända till fullt medvetande. Vi åser hur ni använder det här växande medvetandet till att förhindra krig, anpassar regeringar för att bättre tjäna er, och ökar er tro på ekologin. Dessa förberedelser är bara början på det som ert storslagna kollektiv är kapabelt till. Allteftersom dessa olika typer av fonder blir tillgängliga kan ni använda dessa medel till att hjälpa varandra, genom att använda er av healing-centra, genomföra omfattande infrastrukturprojekt och ha en kollektiv "vakthunds-" inställning till regeringen. Inom er kommer detta att skapa en storslagen känsla av att leva i en "anständig värld" fylld med glädje, frihet och en stadig mängd konstitutionella skydd som garanterar era omistliga rättigheter. Den här omvandlingen kommer att ske med hjälp från både era Uppstigna Mästare och oss.

Dessa förändringar inom ert medvetande får till stor del hjälp av de energier som Himlen för hit i allt större omfattning. Dessa energier förändrar på ett mycket subtilt sätt den hormonella strukturen hos ert fysiska jag. De gör dessa förändringar möjliga, de utvidgar ert medvetande och inom er skapar de nya uppfattningar om den här verkligheten och allting inom den. Ni håller på att förberedas inför att lämna er barndom (den här 3-dimensionella världen) och långsamt utvecklas till själva randen av er nya 5-dimensionella värld. Här behöver ni era egna KristallLjusKammare för att slutföra den här processen. Vi i den Galaktiska Federationen tillsammans med era egna fysiska kropps- Änglar övervakar detta. Den här proceduren håller nu på att gå in i nästa kritiska skede då ni utsätts för ett speciellt välstånd, som införs för att ge er möjlighet att förändra hur ni uppfattar den här verkligheten. Den här ökningen i välstånd kommer att trigga igång nytt styressätt och med det, en ny födelse av era naturliga rättigheter. Detta ger också signal om vår ankomst. Detta blir en ny tid då ni får en preliminär presentation av er sanna historia och era kommande nya ansvarsområden !!!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här dagen markerar en vattendelare för mänskligheten på ytan i kampen mot det mörka. Himlen har gett er er väg till fullt medvetande. Idag klarade ni av första vändan i er långsamma men stadiga marsch. Äntligen kan en etapp noteras i marschen mot detta stora mål. Anunnakis hantlangare har gett upp sin makt över er. Således är de allra första stegen mot ett välbehövligt välstånd nu fullbordat! Dessutom har Himlen godkänt och uppmanat alla dess olika änglaväktare att förbereda ytterligare en uppsättning fysiska förändringar, som ska slutföra det första av många steg, vilka förbereder er inför fullt medvetande. Det nu avslutade steget förankrar era nya chakran och förändrade hur meridiansystemet i er fysiska kropp fungerar. Vi har fått veta att detta grundläggande steg kommer att följas av ett steg där flera av era mer eteriska skikt ska befästas. Detta kommer att övervakas av läkargrupperna och av oss.

Med tanke på det som händer ber vi er att förbli positiva, och när ni än behöver hjälp, be oss. Vi finns här för att ge barmhärtighet och för att lära er försoning i dessa svåra situationer. Vi måste se på varandra som ett andligt samhälle som kommer samman för att hjälpa varandra igenom dessa nuvarande tider. Ni, mina Kära barn, är speciella och går igenom en högst ovanlig operation, som påbörjades av Himlen för decennier sedan. Denna heliga process kommer att fortsätta och upphör så snart ni framgångsrikt har navigerat er igenom de underbara nyanserna hos KristallLjusKamrarna. För över femton tusen år sedan, genomförde det atlantiska prästerskapet inledningsvis det första av många fruktansvärda experiment på er. Denna grupp sägenomspunna kvinnor och män var inriktade på att förhindra sitt samhälles sammanbrott och på att få sina mörka kamraters gunst. Resultatet blev underliga experiment på era förfäder.

Vi ber er att förbli positiva. Inom en mycket snar framtid kommer vi att utöka det vi just har berättat för er. Vår gemensamma historia är en väv som måste rullas ut försiktigt. Vårt syfte är att vägleda er till en fullständig förståelse för hur ni blev en begränsat medveten Varelse och på ett begripligt sätt förklara hur ni ska återbördas till ert ursprungliga tillstånd. Liksom ni har var och en av oss levt åtskilliga liv i tyst desperation. Nåden gav oss, som erkänsla efter alla dessa livstider, en ceremoni som förde oss tillbaka till vårt tillstånd av odödlighet. Det här tillståndet finns eftersom Himlen önskar att vi ska använda barmhärtighet och Kärlekens kraft för att vägleda er. Himlen önskade att vi skulle representera det Gudomliga, eftersom vi, enligt Himlens heliga bedömning, levde många andligt exemplariska liv. Således blev vi, genom helig ceremoni, omvandlade och blev Uppstigna Mästare. Vi skickades till ett andligt ”ungdomsläger” ("boot camp") och informerades om vårt gudomliga tjänande.

Idag fortsatte vi med våra budskap. Det här handlar om glädje och om insikten att en viktig milstolpe passerats. Ni befinner er nu mycket närmare ert heliga mål att återvända till er tidigare status som fysiska Änglar. Den här resan är nu redo att lägga till ytterligare några tillfredsställande vändor. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge