Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 20 oktober 2015


Sheldan Nidle - 20 oktober 2015

13 Cimi, 19 Tzotz, 12 Manik

Selamat Balik! Den här verkligheten monteras snabbt ner genom de beslut som tagits av en ny grupp inom de gamla familjerna och av Europas nya kungliga. Deras beslut gör det möjligt att snabbt kväsa det månghövdade monstret, kväsa kabalen. De som är involverade i den här operationens juridiska delar är mycket nöjda med att dessa viktiga beslut äntligen fattas. Våra medhjälpare rapporterar att det nya finansiella systemet med dess många delar verkligen har slutförts. Vi förväntar oss att dessa nyligen avslutade delar ska ta sig an US Federal Reserve och dess många allierade inom centralbanksfären. De många prejudikat som tagits fram inom vår juridiska krets lovar att göra dessa tillslag snabbt och enkelt. Dessa banker saknar stöd från dyrbara metaller, vilket det nya finansiella systemet erbjuder världen. Därför känner vi att det här nya systemet kan ta över ledningen för en ny ekonomisk verklighet innan den här 10: e gregorianska månaden är tillända. Dessa händelser signalerar tydligt att de många valutadevalveringarna och den stora globala valutaomställningen kan slutföras och tas i drift. Detta blir den tid då en massa nya regeringar träder till. Dessa nya regeringar kommer äntligen att få slut på den decennier långa UFO-mörkläggningen!

När den här mörkläggningen globalt lyfts bort kan vi börja sända ut ett antal program som informerar er om vilka vi är och förklara ert utomplanetariska ursprung. Det som atlantiderna gjorde mot sina politiska oliktänkande visade ett växande tecken på deras lydnad mot det mörka. Deras efterträdare visade återigen till fullo denna policy. Vi syftar på Anunnakis mörka gärningar. Ni har sedan den här tiden utsatts för en rad lögner och desinformation. Vi i Ljuset har för avsikt att förklara den här historien för er och då speciellt alla manipulativa berättelser som finns inskrivna i era historieböcker. Alltsedan barndomen har ni gladeligen svalt det som auktoriteterna sagt. Denna mängd falska kärnuppfattningar har upprepats gång på gång. Krig är en psykopatisk verksamhet. Detsamma kan sägas om hat och dess resulterande falska känsla av skadlig överlägsenhet över dem ni får lära er att hata. Höjningen av ert medvetande är en process som börjar bryta upp mängden av lögner beträffande hat och andra liknande känslor som påförts er. Ni börjar nu ifrågasätta det som berättats för er. Vi önskar använda vår teknologi för att visa er vad som verkligen har hänt sedan början av förra seklet!

Denna er värld förändras nu till det bättre. I början sker detta i smyg. Senare, vid rätt tidpunkt, kan dessa förändringar bli offentliga. Den här samhällsförändrande processen sker nu under hög säkerhet, vilket beslutats för länge sedan. För närvarande pågår förberedelserna. Dessa verksamheter täcker nu Amerika, Europa och Asien. En ny rad förfaringssätt införs av de gamla familjerna, nu när en ny generation av medlemmar har trätt i funktion i deras olika rådsförsamlingar. Dessa nya förfaringssätt påskyndar de åtgärder som man var överens om för flera veckor sedan. Därför är ni mycket nära att få se hur en ny regeringsform, ert överflöd, och ett nytt finansiellt system blomstrar inför er! Våra samarbetsparter är mycket lyckliga över det som för närvarande sker. Denna nya verklighet som håller på att manifesteras kräver att ni ser på den i ett nytt ljus. Dessa nya regeringar kommer att arbeta mycket transparant och kräver er nära vakthundsliknande övervakning. Ert deltagande behövs verkligen. Det starka sambandet mellan regeringen och er själva både behövs och krävs mer än någonsin!

Som ni kan se, börjar en tyst revolution träda fram. Var och en av er är den verkliga orsaken till denna mycket dramatiska förändring. Ni måste se The National Economic Security and Reformation Act (NESARA) som bara det första steget i ett globalt skeende vilket kommer att avsluta skuldslaveriet och ge er ett växande välstånd. Era djupaste drömmar kommer snart att uppfyllas. Dessutom kommer UFO- mörkläggningen att omvandlas till något, där ni kan möta oss. Vi ser den här tiden som en sann vattendelare i er historia. De nästan tretton tusen åren av global karantän kommer att avslutas. Era mentorer kommer till en början att ta god tid på sig till att presentera sig och i detalj förklara vem ni verkligen är. Detta är bara början på ett storslaget äventyr som kommer att avslutas med er gudomliga vistelse i er egen personliga KristallLjusKammare. Efter denna är ni fullt medvetna och återförenas med invånarna i Agartha och med oss. Era kommunikationer med Himlen kommer att vara helt återställda. En ny stjärnnation kommer att födas! Ni kommer att slutföra ert storslagna öde! Halleluja! Halleluja!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! För närvarande bombarderas ni med utomdimensionella energier. På ett välsignat sätt ökar dessa takten på alla uppdateringar av era fysiska och icke-fysiska kroppar. Allt detta handlar om integrering. De nya fysiska komponenterna behöver få alla sina andliga delar sammankopplade med era fysiska och mentala delar. Detta är sättet på vilket Himlen ger er tillåtelse att snabbt och framgångsrikt förflytta er till högre och högre medvetandenivåer. Denna gudomliga process sker tillsammans med våra allierade och våra medarbetare. Ni förändras även försiktigt i era uppfattningar och i ert sätt att hantera den här världen. Det är så vi blev förberedda vad gäller vår transformation. Se dessa dyrbara förändringar som en helig kyss från Himlen. Ni är verkligen välsignade och omhänder-tagna. För länge sedan tog vi oss igenom samma sorts förändringar. Dessa tog ett antal livstider att uppnå. Resultatet blev ett fantastiskt tillstånd av nåd och gudomligt tjänande.

När ni börjar på de sista stegen som för er tillbaka till de fysiska änglarnas värld, var då djupt i ert hjärta medvetna om den underbara glädje som väntar er. Ni är en mycket speciell grupp människor. Ni har genomlidit otroliga sorger och placerats i många liv som verkligen testat er. Ni har sett död, pest och skadeverkningar från ohämmat tyranni. Trots detta har ni inte fallit från Ljusets heliga stöd. Detta är en långvarig prövning som förtjänar ett ordentligt erkännande. Vi är en del i dessa utmanande liv, utmanande för hjärtat och för Himlens vägar. Ni har överlevt alla dessa liv. Nu kommer det mörkas slutliga nederlag och Ljusets stora triumf! Vi har iakttagit och sett era fasansfulla liv i lögner och storslagna tyranni. Ni är välsignade och ges en helig dispens till fullt medvetande och till en gudomlig återgång till fysiskt Änglaskap!

Ni kommer att räddas från ytterligare liv i denna mörka fasa. Vi väntar på er när ni i glädje kommer ut från KristallLjusKamrarna. Den här övergången har tagit längre tid eftersom det mörka kastade ett djupt nät av sorg runt den här världen. Detta har tagits bort! Nästa uppgift är att fylla detta land med glädje, frihet och välstånd. Redan förbereder våra medarbetare vägen för saker som kommer att manifesteras, saker som kommer att förvåna er. Var därför i ditt hjärta medveten om att en ny värld håller på att födas. Det är en värld där det mörkas hantlangare formellt avlägsnats. Ni som förespråkar sanning och transparent styre, ert fulla deltagande kommer att behövas. Var därför redo att utöva era nya färdigheter i Ljus och Kärlek. Var hela tiden tacksamma och tacka Himlen för denna högst heliga nådehandling. Jorden kommer att transformeras och ni kommer att återförenas med era gamla andliga familjer och rymdfamiljer i Agarthas länder. Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med våra veckorapporter. Ni är mycket nära den tidpunkt då detta underbara land kommer att återfödas. Det mörka förbereder sig äntligen för att vika undan och kapitulera. Vi befinner oss även nära landningen av dem som länge har skyddat oss. Ett verkligt storslaget ögonblick ligger för handen! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge